Anayasa Şapka Kanunu

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve OrKuN tarafından 22 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Anayasa Şapka Kanunu
  Şapka kanununa uyulmuyor
  TCK'nın 222.Maddesi İle Şapka Kanunu Arasındaki Çelişki
  Şapka Kanunu Uygulanmazken Başörtüsüne Düşmanlık da Neyin Nesi
  Anayasada şapka kanunu kaldırılmalı

  Anayasa Şapka Kanunu
  “Şapka Kanunu” diye bilinen “25 11.1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun” sadece “ Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idare-i umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilumum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir” diyerek memur ve müstahdemlere ait hükümler getirmiştir. Yani, bu hususta karar verecek hâkimler dâhil, bilcümle memurlar, Milletvekilleri ve devlet dairelerindeki müstahdemlerin şapka giymekle yükümlü olduklarına dairdir.

  Bu mecburiyete uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 222. maddesi uygulanır:

  CEZA KANUNU MADDE 222. - "(1) 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunla, 1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir."

  Şapka Kanunu hukuken varlığını devam ettirmekte ise de,günlük hayatta artık fiili olarak kendisine uygulama alanı bulamamaktadır.
   


Sayfayı Paylaş