Anayasa Mahkemesinin görevleri

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 3 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Anayasa Mahkemesinin görevleri nelerdir?
  Anayasa Mahkemesi Görevleri

  Anayasa Mahkemesinin Görevleri

  1. Kanunların, KHK’lerin ve TBMM İçtüzüğünü şekil ve esas bakımından denetler Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından denetler

  OHAL, Sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan KHK şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasaya dava açılamaz

  Şekil bakımından denetleme Cumhurbaşkanlığınca veya TBMM üyelerinin 1/5tarafından istenebilir Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna bağlı iptal davası açılamaz

  2. Yüce Divan sıfatıyla yargılar(Cumhurbaşkanı,BK üyeleri ,Anayasa Mah,Yargıtay Danıştay,Askeri Yargıtay, AYİM, HSYK Başkan ve üyelerini Başsavcılarını yüce divan kararları kesindir

  3. Siyasi partilerin kapanmasına bakar

  4. Üst düzey devlet yöneticilerini ve yüksek yargı organı mensuplarını Yüce Divan’da yargılar

  5. Siyasi partilerin mali denetimini yapar


  İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar:

  İptal davası kanunlar, KHK ve TBMM içtüzükleri hakkında açılır

  1. Cumhurbaşkanı

  2. İktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları

  3. TBMM üye tamsayısının 1/5’i

  —TBMM’den kanunların şekil bozukluğu iddiasıyla dava açılamaz

  —Milletlerarası anlaşmaların aleyhine Anayasa Mahkemesine başvurulamaz

  —Dava açma süresi kanunlar, KHK ve TBMM içtüzüğü RG de yayınlanmasından başlayarak 60 gündür

  —Anayasa Mahkemesi kararları kesindir

  —İptal davaları geriye yürümez.
   


Sayfayı Paylaş