Anayasa Bölümleri

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 8 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Türk Anayasanın kısımları
  Anayasa kaç bölümden oluşuyor

  Anayasanın Morfolojisi

  Morfoloji: Şekil Bilimi
  “Anayasanın içinde ne var?” sorusuna yanıt arıyoruz.

  Anayasanın Bölümleri:
  1- Başlangıç Bölümü
  2- Genel (Temel) Esaslar
  3- Temel Hak ve Özgürlükler
  a)Negatif Statü Hakları
  b)Pozitif Statü Hakları
  c) Aktif Statü Hakları
  4-Yasama, Yürütme ve Yargı
  5- Anayasayı Değiştirme Hükümleri

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bölümleri
  En son kullanılan 1982 anayasası genel olarak 82 anayasası diye adlandırılır. Bu anaya yedi bölümden oluşur. Anayasanın bölümleri şu şekildedir.
  • 1 ile 11. Maddeleri içine alan devletin temel ilkeleri ve esasları kısmı birinci bölümü oluşturur.
  • 12 ile 74. Maddeleri içine alan temel hak ve ödevler konularının işlendiği bölüm ikinci kısmı oluşturuyor.
  • 75 ile 160. Maddeleri içine alan cumhuriyetin temel organlı konulu bölüm üçüncü kısmı oluşturur
  • 161 ile 173. Maddeleri içine alan mali ve ekonomik konuları inceleyen bölüm dördüncü bölümü oluşturur.
  • 174. Madde hükümler inkılaplar ve konunlar konuludur. Bu madde de beşinci bölümü oluşturur.
  • Araksından 16 tane geçici olan maddeler gelir ve bu da anayasanın altıncı bölümünü oluşturur
  • Son kısım ise 175 ile 177. Maddeleri içerir bu maddelerin konusu ise anayasa değişikliği ile ilgilidir. Buda yedinci bölümdür.
   


Sayfayı Paylaş