Ana Babaya Karşı Edep

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 21 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Ana Babaya Karşı Edep Adap

  Allah (C.C.) buyuruyor:
  “Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.” (Lokman Sûresi, Âyet 14)
  Ana babaya karşı edeb, in’am ve ihsan etmekte toplanır.
  Şu kısımlara ayrılır:
  1-) Şeriata uygun olan emir ve nehiylerine, bilhassa edebe, hayaya, iyi yol ve gidişe, güzel huy ve muaşerete, temizlik, iffet, namus ve emanet gibi ahlâkı faziletlere ait olan emirlerini tutmak, onlara eziyet veren hatırlarını kıran ve gadaplarını davet eden şeylerden üf bile demeksizin sakınmak.
  2-) Anne baba huzurunda edeb ve sükûn ile oturmak, onlara karşı tevazu kanatlarını açmak.
  3-) İhtiyarlıklarında veya zarurete düşdüklerinde daima onlara in’am ve ihsanda bulunmak.
  4-) Vefatlarından sonra onlar için dua ve istiğfarda bulun.

  Ana Babaya Karşı Adap

  Ebu Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) yanında bir oğlu olan adam gördü. Rasûlüllah (s.a.v.) çocuğa:
  • Bu kimdir? dedi. Çocuk:
  • Babamdır cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.):
  • O halde onun önünde yürüme onun hoşlanmayacağı ve karşı çıkacağı birşey yapma ondan önce oturma ve onu adıyla çağırma" (451)
  Ebu Ğassân ed-Dabbi anlatıyor: Babamla birlikte yürüyordum. Derken Ebu Hüreyre (r.a.) ile karşılaştık. Ebu Hureyre:
  • Bu kimdir? dedi. Ben:
  • Babamdır dedim. Bunun üzerine o şöyle dedi:
  • Babanın önünde yürüme onun arkasından veya yanıbaşından yürü. Seninle onun arasına birisini alma babamın bulunduğu yerin çatısında dolaşma onu korkutursun baban sana bakarken önünde eti sıyrılmış kemik yeme belki onu canı ister." (452)
  (450) İmam Nevevf Riyazü's-Salihin adlı eserinde konu hakkında "Kitabu'l-Edeb" başlığı ile müstakil bir bölüm ayırmıştır. Orada her müslümanın bilmesi gereken birçok âdabı zikretrnektedir.
  (451) Nevevî Ezkâr s. 257-258 (İbnu's-Sünni'den naklen).
  (452) Heysemî Mecmau'z-Zevaid VIII 137.
  Muhammed Nûr Süveyd
   


Sayfayı Paylaş