Amasya Gezilecek Yerler

Konusu 'Turkey' forumundadır ve GamZe tarafından 10 Kasım 2010 başlatılmıştır.

 1. GamZe Moderator


  Amasya Gezilecek Yerler
  Konaklar
  Hazeranlar Konağı :
  Yalı boyu evleri dizisindeki en güzel konak olan Hazeranlar Konağı Osmanlı döneminin en zarif sivil mimari örneklerinden birisidir. Konak Defterdar Hasan Talat Efendi tarafından kız kardeşi Hazeran Hanım adına 1872 yılında yaptırılmıştır. Diğer kapı Hatuniye Cami avlusu ile bağlantılıdır. Çift kanatlı selamlık kapısından alçak tavanlı bir mekana girilir. Dört köşede birer oda ve odaların arasında orta sofanın uzantıları eyvanlar yer alır. Batı eyvanlarını giriş kata bağlayan sade korkuluklu ahşap merdivenler işgal eder. Katlarda oturma ve yatak odaları, avlu, kahve odası, ocaklı oda, ebeveyn ve selamlık odaları ile hela sofa etrafında yer almaktadır.

  Kaleler, Kaya Mezarları

  Amasya Kalesi: Şehrin ve Yeşilırmağın kuzeyinde bulunan Harşane Dağı adlı dik kayalıklar üzerindedir. Kalenin Belkıs, Saray, Maydonos ve Meydan adlarına dört kapısı, kale içinde Cilanbolu adlı su kuyusu, sarnıç, zindan bulunmaktadır.

  Kaleden 70 m. aşağıda Yeşilırmağa ve kral mezarlarına kadar uzanan M.Ö. III. yüzyıla ait merdivenli yer altı yolu, burç ve cami kalıntıları vardır.

  Kral Kaya Mezarları: Amasya Kalesi eteklerinde düz bir duvar misali dikine uzanan kalker kayalara oyularak yapılmış olan 5 adet mezar, yapıları ve mevkileri itibariyle ilk bakışta dikkati çekmektedir.

  Çevreleri oyularak ana blok kayadan tamamen ayrılmışlar ve kaya bloklarına merdivenlerle bağlanmışlardır.

  Vadi içerisinde irili ufaklı toplam 18 adet kaya mezarı bulunmaktadır. Amasya'da doğan ünlü coğrafyacı Strabon'un (M.Ö. 63-M.S. 5) verdiği bilgiye göre kaya mezarları Pontus krallarına aittir.

  Aynalı Mağara (Kaya Mezarı): Çevre yolunun Samsun güzergahından sağa ayrılan Ziyaret beldesi yolu üzerinde, şehir merkezine yaklaşık üç kilometre uzaklıktadır. Kral Kaya Mezarlarının en iyi işlenmiş ve tamamlanmış olanıdır.

  Tonoz kısmında 6'sı sağda, 6'sı solda olmak üzere 12 havari tasviri ile kuzey ve güney duvarlarında bir takım kadınlı erkekli figürler, doğu cephesinde ise İsa, Meryem ve Yoannes'ten oluşan bir kompozisyon bulunmaktadır.

  Ferhat Su Kanalı: Kentin su ihtiyacını karşılamak için Helenistik dönemde yapılmış olan su kanalı yaklaşık 75 cm. genişliğinde 18 km. uzunluğundadır. Terazi sistemine göre kanallar oyularak, tünel açılarak bazı yerlerinde duvarlar örülerek inşa edilmiştir.

  Medreseler

  Bimarhane (Darüşşifa): İlhanlı döneminden günümüze ulaşan tek eserdir. İlhanlı Hükümdarı Sultan Mehmet Olcaytu ve hanımı Ilduz Hatun adına 1308 yılında yaptırılmıştır. Yapının özellikle ön cephesi sanat bakımından değerlidir. Sadece Amasya Bimarhanesine mahsus bir özellik olan kapı kilit taşında diz çökmüş vaziyette insan kabartması mevcuttur.

  Sultan II. Bayezid Külliyesi: Sultan II. Bayezid adına 1485-86 yılında yaptırılan külliye; cami, medrese, imaret türbe ve şadırvandan oluşmaktadır. Her iki minare hizasında bulunan yaşlı çınar ağaçlarının külliye ile yaşıt olduğu tahmin edilmektedir.

  Haliliye Medresesi: Gümüşhacıköy İlçesi Gümüş Beldesi merkezinde bulunan eser, Çelebi Sultan Mehmed'in Beylerbeyi Halil Paşa tarafından 1413 de yaptırılmıştır. Kare planlı kapalı avlulu bir medresedir.

  Kapı Ağa Medresesi: Sultan II. Bayezid'in Kapı Ağası Hüseyin Ağa tarafından 1488 yılında yaptırılmıştır. Ön Asya ve Selçuklu mezar anıtlarında görülen sekizgen plan şeması fonksiyon itibariyle ilk defa bu medresede tatbik edilmiştir.

  Diğer Medreseler;

  - Gökmedrese 1267)
  - Çelebi Mehmed Medresesi (1415) Merzifon
  - Büyük Ağa Medresesi (1488)
  - Küçük Ağa Medresesi (1463- 1464)
  - Hakala Yolpınar Köyü Kasım Bey Medresesi (1463- 1464)

  Camiler
  Burmalı Minare Cami, Gökmedrese Cami görülmeye değerdir.Amasya'nın diğer önemli camileri Gümüşlü Cami, Bayezid Paşa Cami, Yörgüç Paşa Cami, Sofular Abdullah Paşa Cami,Şirvanlı (Azeriler) Cami, Abide Hatun Cami ve Halifet Gazi Kümbetidir.

  Amasya Camileri

  Gök Medrese Cami (Merkez)
  Selçuklu valilerinden Torumtay'ın (1267) Amasya'da yaptırdığı kabul edilen Gökmedrese Cami, belirli şekilde derinliğine uzanan, kubbe ve tonozlarla örtülü, üç nefli bir yapıdır. Kesme taş mimarisi, olgun nispetleri ve sade süslemeleriyle ağırbaşlı ciddi bir üsluptadır. Caminin çok uzun olan giriş bölümü medrese olarak kullanılmıştır.

  Burmalı Minare Cami (Merkez)
  Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Vezir Ferruh ve kardeşi Haznedar Yusuf tarafından 1237-1247 yıllarında yaptırılmıştır. Girişin sol tarafındaki cepheye bitişik sekizgen biçimli klasik Selçuklu kümbeti ve sonradan eklenmiş burmalı minaresi caminin belirgin özelliklerindendir.

  Sultan II. Bayezıt Külliyesi (Merkez)
  Sultan II. Bayezıt adına 1485-86 yılında yaptırılan külliye; cami, medrese, imaret türbe ve şadırvandan oluşmaktadır.

  XV. yüzyılın son çeyreğinde yapılan, yan mekanlı (L planlı) cami mimarisinin gelişmiş son örneğidir. Caminin iki minaresi vardır. Batıda medrese, doğuda imaret ve konukevi vardır.turkeyarena.net Her iki minare hizasında bulunan yaşlı çınar ağaçlarının külliye ile yaşıt olduğu tahmin edilmektedir.

  Diğer Camiler;

  - Fethiye Camii (Bizans- Danişmend 11. Yy.)
  - Gümüşlü Camii (1326)
  - Saraçhane Camii (1372)
  - Çilehane Camii (1413)
  - Medreseönü Camii (1427) Merzifon (II. Murad Camii)
  - Yörgüç Camii (1428)
  - Yörgüç Rüstem Paşa Camii (1429) Gümüş
  - Hızırpaşa Camii (1466)
  - Kilari Süleyman Ağa Camii (1489)
  - II. Bayezid Külliyesi (1486)
  - Mehmet Paşa Camii (1486)
  - Şamlar Ayas Ağa Camii (1495)
  - Sofular Abdullah Paşa Camii (1502)
  - Hatuniye Camii (1510)
  - Pir Mehmet Çelebi Camii (15. Yy.)
  - Temenna Mescidi (1567)
  - Sofular Camii (15- 16. Yy.) Merzifon
  - Bozacı Camii (16- 17. Yy.) Merzifon
  - Merzifonlu Kara Mustafa Paşa C. (1666)
  - Darphane Camii (18. Yy.) Gümüş
  - Maden Camii (1800) Gümüş
  - Azeriler Camii (1876- 1895)
  Ahşap Camiler
  - Abide Hatun Camii (1680)
  - Eyüp Çelebi Camii (1725) Merzifon
  - Hacı Hasan Camii (1714) Merzifon
  - Çay Camii(1774)
  - Eski Kışlacık Köyü Camii (1865)
  - Aşağı Baraklı Camii (1870)
  - Kaleköy Camii (1870)
  - Yukarı Baraklı Camii (1875)
  - Ziyaret Camii (19. Yy.)
  - Şıhlar Köyü Camii (1924)
  - Eliktekke Köyü Camii (1928)
  - Müftü Camii (20. Yy.) Gümüşhacıköy
  - Kızılca İstasyon Camii (1956)

  Han, Hamam ve Çarşılar

  Ezine Han : Amasya - Tokat Karayolunun 35. km.sinde bulunan Ezinepazar beldesi içerisinde yolun sol yanındadır. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın hanımı Mahperi Hatun tarafından yaptırılmıştır.

  Taşhan : Merzifon ilçesinde, 17. yüzyıl mimarı üslubunda dikdörtgen planla yapılmıştır.

  Bedesten : Merzifon ilçesinde, dikdörtgen planlı, kubbeli dış cephelerde dükkanlarla çevrilidir.

  Eski Hamam: Merzifon ilçesindedir. Kitabesine göre 1678 yılında yaptırılmıştır.

  Diğer Hamamlar;
  - Karsavul Hamamı (Roma)
  - Yıldız Hamamı (13. Yy.)
  - Arkut Bey Hamamı (13. Yy.)
  - Çifte Hamam- Merzifon (1388)
  - Hızırpaşa Hamamı (15. Yy.)
  - Mustafa Bey Hamamı (1436)
  - Kumacık Hamamı (15. Yy.)
  - Çukur Hamamı (15. Yy.)
  - Sinan Paşa Hamamı- Uluköy (15. Yy.)
  - Kızlar Sarayı Hamamı (15. Yy.)
  - Gediksaray Hamamı (15. Yy.)
  - Ziyaret Hamamı (15. Yy.)
  - Çayüstü Köyü Hamamı- Suluova (15. Yy.)
  - Maarif Hamamı- Merzifon (16. Yy.)
  - Maarif Hamamı- G. Hacıköy (16. Yy.)
  - Paşa Hamamı- Merzifon (1677)
  - Tuz Pazarı Hamamı- Merzifon (1677)
  - Ekin Pazarı Hamamı- G. Hacıköy (1658)
  - Eski Hamam- Gümüş (19. Yy.)

  Kaplıcalar
  Terziköy Kaplıcası ilin önemli kaplıcasıdır. Gözlek Kaplıcası, Hamamözü ( Arkut Bey) Kaplıcası ve Ilısu Kaplıcası diğer kaplıcalarıdır.

  Terziköy Kaplıcası
  Yeri : Amasya'nın güneyinde belediye ve mücavir saha dışındadır.

  Ulaşım : Amasya il merkezine 30 km. uzaklıktadır

  Suyun Isısı : 37oC

  PH Değeri : 6,6

  Özellikleri : Bikarbonatlı, Kalsiyumlu, kısmen Karbondioksitli bir bileşime sahiptir.

  Yararlanma Şekilleri : İçme ve banyo kürleri

  Tedavi Ettiği Hastalıklar : Romatizma, mide ve bağırsak, böbrek ve idrar yolları, beslenme bozukluğu gibi hastalıklarda olumlu etki yapar.

  Konaklama :90 yataklı bir motel tesisi mevcuttur.

  Mesire Yerleri

  Yedi Kuğular Kuş Cenneti ( Yedikır Barajı) Amasya -Suluova karayoluna 7 km. uzaklıkta bulunur. Baraj gölü çevresinde yer alan doğal güzelliği, yürüyüş parkuru, DSİ sosyal tesisleri ve balık üretim tesisleri ile amatör balık avcılığı nedeniyle bölgenin çekici piknik alanı durumundadır.turkeyarena.net Göl; kuğu, yabankazı, yaban ördeği, angut, karabatak ve balıkçıl vb. 34'den fazla kuş türünün barındığı bir kuş cenneti haline gelmiştir.

  Borabay Gölü Amasya- Taşova karayolunun 44. km.sinden sola ayrıldıktan sonra Taşova-Samsun karayolunu 14. km.den tekrar sola ayrılarak ulaşılan, doğa harikası Borabay Gölü ve çevresi turizm merkezi ilan edilmiştir.

  Ormanlık alan içerisinde her biri 3 yataklı 9 adet bungalov tipi evler, gazinosu kamp imkanı, piknik alanları, doğa yürüyüşü ve dinlenme imkanları nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak merkezi durumundadır.

  Baraklı Şelalesi Taşova ilçesinde,Taşova İlçesine 30 km. uzaklıkta olan Özbaraklı beldesi sınırları içerisindedir.

  Kuş Gözlem Alanı
  Yedikır Barajı
   


Sayfayı Paylaş