Amasya Genelgesinin Maddelerinin Açıklaması

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 25 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Amasya Genelgesinin Maddelerinin Açıklaması
  1. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  Yorum
  - Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir.
  - Bölgesel kurtuluş çarelerinin yetersizliği anlatılmıştır.
  - Ulusal bağımsızlık için Türk Milleti’ne çağrı yapılmıştır.

  2. İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
  Yorum
  - İstanbul Hükümetine karşı güvensizlik duyulduğu ilk kez açıkça belirtilmiştir.
  - İstanbul Hükümetinin Türk Milletini temsil etmediği ortaya konulmuştur.
  - Bu durum Anadolu’da yeni bir direnişin başlamasının gerekliliğini ortaya koymuştur.
  - Kendisini Samsuna gönderen İstanbul Hükümetine karşı gelen Mustafa Kemal Paşa böylece yetki ve görevlerini aşmış bunun sonucunda İstanbul’a geri çağırılmıştır.

  3. Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  Yorum
  - Genelgenin en önemli ve kapsamlı maddesi bu maddedir.
  - Kurtuluş savaşının yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
  - Milli Mücadelenin millete danışılarak yani demokratik bir yöntemle gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.
  - Milli mücadelenin amacının milletin iradesine dayanan bir yönetim kurmak olduğu belirtilmiştir.
  - Yönetim şeklinin değiştirileceği dolaylı olarak belirtilmiş üstü kapalı bir şekilde cumhuriyet yönetimine işaret edilmiştir.
  - Bölgesel kurtuluş sömürgecilik yada manda-himaye yönetimlerinin hiçbirinin kabul edilemeyeceği açık bir dille ifade edilmiştir.
  - Yapılacak olan direnişin evrensel niteliklere dayandığı belirtilmiştir.

  4. Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
  Yorum
  - Kurtuluş savaşı için milletin teşkilatlanması gerektiği vurgulanmıştır.
  - Bu maddenin sonucu İlk kez Erzurum Kongresinde “Temsil Heyeti” adıyla bölgesel bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul Sivas Kongresinde tüm yurdu temsil eder hale getirilmiştir.

  5. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
  Yorum
  - Yurt çapındaki bölgesel direniş çalışmalarının tek bir merkezde toplanması amaçlanmıştır.
  - Teşkilatlanmak için somut adımlar atılmaya başlanmıştır.
  - Alınacak kararların bütün yurdun temsilcileri tarafından onaylanması amaçlanmıştır.
  - Demokratik yöntem bu şekilde uygulamaya konulmuştur.turkeyarena.net
  - Milli birlik ve beraberlik sağlanarak cemiyetlerin birleştirilmesine zemin hazırlanmıştır.

  6. Kongre için bütün illerden halkın güvenini kazanmış üç delege Sivas'a gönderilecektir.
  Yorum
  - Alınacak kararların kişisel olmaktan uzak milli kararlar olması amaçlanmıştır.

  7. Her ihtimale karşı, bu durumun milli bir sır olarak saklanması ve delegelerin gerekli görülen yerlerde değişik isimlerle seyahat yapmaları gereklidir.
  Yorum
  - Genelge kararlarının uygulanmasının İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri tarafından engelleneceği hatırlatılmıştır.
  - Sivas Kongresinin toplanmasının engellenebileceği belirtilmiştir.

  8. Sivas’taki kongreye katılacak olan delegeler Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak Cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.
  Yorum
  - Yerel idareler etkili kılınmıştır.
  - Delegelerin Milli mücadele yanlısı ve halkın güvenini kazanmış kişiler olmaları sağlanmaya çalışılmıştır.

  9. Askeri ve sivil teşkilatlar hiçbir suretle dağıtılmayacak yönetimi başkalarına devredilmeyecek ve silahlar teslim edilmeyecektir.
  Yorum
  - Gerektiğinde silahlı bir mücadelenin yapılacağı ifade edilmiştir.
  - Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı çıkılmıştır.turkeyarena.net
  - Yapılacak direnişin top yekün bir mücadele olacağı ortaya konulmuştur.
  - Mustafa kemal Paşa’nın resmi görevini yerine getirmeyeceği ortaya çıkmıştır.
  - Askeri ve sivil makamların Milli mücadele yanlılarının elinde kalması amaçlanmıştır.
  Amasya Genelgesi, Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin gerekçe, amaç ve yöntemini belirtmiştir. Mücadelenin nedeni, amacı ve nasıl yapılacağının yolu gösterilmiştir.
   


Sayfayı Paylaş