Allahın 99 İsmi ve Anlamları

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 5 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Allah'ın 99 İsmi ve Anlamları Esmaül Hüsna

  1. Allah-(66) - Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
  2. Er-Rahmân - (298) - Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.
  3. Er-Rahîm - (258) - Maddî ve manevî rızka nail olmak.
  4. El-Melik - (90) - Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
  5. El-Kuddûs - (170) - Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
  6. Es-Selâm - (131) - Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
  7. El-Mü'min - (137) - Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
  8. El-Muheymin - (145) - İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
  9. El-Aziz - (94) - Düşmanlara galip gelmek.
  10. El-Cebbâr - (206) - İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
  11. El-Mütekebbir - (662) - İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
  12. El-Hâlık - (731) - İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
  13. El-Bâri - (214) - İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
  14. El-Musavvir - (336) - Maksat ve meramina ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
  15. El-Gaffâr - (1.281) - Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
  16. El-Kahhâr - (306) - Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
  17. El-Vehhâb - (14) - Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
  18. Er-Rezzâk - (308) - Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
  19. El-Fettâh - (489) - Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
  20. El-Alim - (150) - İlim zenginliği için.
  21. El-Kâbid - (903) - Zalimin zulmünden kurtulmak.
  22. El-Bâsit - (72) - Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
  23. El-Hafid - (1.481) - Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
  24. Er-Rafi' - (351) - İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
  25. El-Muiz - (117) - Fakir ve zelillikten kurtulmak.
  26. El-Muzil -(770) - Düşmanları zelil etmek.
  27. Es-Semi' - (180) - Duaların kabul olması.
  28. El-Basir - (302-112) - Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
  29. El-Hakem-(68) - Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
  30. El-Adl - (104) - Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
  31. El-Latîf - (129) - Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
  32. El-Habîr - (812) - Hafıza ve idrakin genişlemesi.
  33. El-Halîm - (88) - Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
  34. El-Azîm - (1.020) - Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
  35. El-Gafûr - (1.286) - Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
  36. Eş-Şekûr - (526) - Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
  37. El-Aliyy - (110) - Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
  38. El-Kebîr - (232) - Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
  39. El-Hafîz - (998) - Nefsinin ve malının korunması.
  40. El-Mukît - (550) - Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
  41. El-Hasîb - (80) - Herkese karşı açık alınlı olmak.
  42. El-Celîl - (73-5.329) - Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
  43. El-Kerîm - (270) - Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
  44. Er-Rakîb - (312) - Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
  45. El-Mücîb - (55-3.025) - Duaların kabul olunması.
  46. El-Vâsi' - (137) - Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
  47. El-Hakîm - (78-6.084) - İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
  48. El-Vedûd - (20-400) - İnsanların sevgisini kazanmak.
  49. El-Mecîd - (57-3.249) - İzzet ve şerefin artması.
  50. El-Bâis - (573) - Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
  51. Eş-Şehîd - (319) - Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
  52. El-Hak - (108) - Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
  53. El-Vekîl - (66) - Allah'tan her türlü yardım görmek.
  54. El-Kavî - (116) - Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
  55. El-Metîn - (500) - Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
  56. El-Veliyy - (46-2.116) - Her işte Allah'ın yardımını istemek.
  57. El-Hamîd - (62-3.844) - Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
  58. El-Muhsî - (148) - Zekânın kuvvetli olması.
  59. El-Mübdi - (57) - Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
  60. El-Muîd - (124) - Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
  61. El-Muhyî - (68) - İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
  62. El-Mumît - (490) - Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
  63. El-Hay - (18-324) - Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
  64. El-Kayyûm - (156) - Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
  65. El-Vâcid - (14-196) - Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
  66. El-Mâcid - (48) - Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
  67. El-Vâhid/El-Ehad - (19-3.669) - Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
  68. Es-Samed - (134) - Hiç kimseye muhtaç olmamak.
  69. El-Kâdir - (305) - İstediğini yapmaya güç yetirmek.
  70. El-Muktedir - (744) - Her işte başarılı olmak.
  71. El-Mukaddim - (184) - Daima yükselmek.
  72. El-Muahhir - (847) - Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
  73. El-Evvel - (37) - Her hayır işinde birinci olmak.
  74. El-Âhir - (801) - Ömrün uzun olması.
  75. Ez Zâhir - (1.106) - Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
  76. El-Müteâlî - (551) - İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
  77. El-Bâtın - (62) - Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
  78. El-Vâlî - (47) - Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
  79. El-Berr - (202) - Her halukarda iyilik bulmak.
  80. Et-Tevvâb - (409) - Tövbelerin kabul olması.
  81. El-Müntekım - (630) - Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
  82. El-Afuvv - (156) - Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
  83. Er-Raûf - (287) - Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
  84. Mâlikü'l-Mülk - (212) - Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.
  85. Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm - (1.100) - İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.
  86. El-Muksit - (209) - Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
  87. El-Câmi - (114) - Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
  88. El-Ganî - (1.060) - Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
  89. El-Muğnî - (1.100) - Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
  90. El-Mâni' - (161) - Kaza ve belalardan emin olmak.
  91. Ed-Dârr - (1.001) -Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.
  92. En-Nâfi' - (201) - Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
  93. En-Nûr - (256) - Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
  94. El-Hâdî - (20-400) - Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
  95. El-Bedî' - (86) - Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
  96. El-Bâkî - (113) - Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
  97. El-Vâris - (707) - Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
  98. Er-Reşîd - (514) - Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
  99. Es-Sabûr - (298) - Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

  'En güzel isimler O'nu (cc) anlatıyor-Esma-i Hüsna, Tecellileri, Sırları' kitabından alınmıştır.

  Not: Parantez içindeki sayılar ebced hesabına göre çekilecek tesbih adedini göstermektedir.
   


Sayfayı Paylaş