Akarsular, Yeraltı Suları, Yerüstü Suları, Özellikleri Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 30 Haziran 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Akarsular, Yeraltı Suları, Yerüstü Suları, Özellikleri Test Soruları ve Cevapları
  1. Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın olarak görülür?

  A) Doğu Afrika

  B) Kuzey Amerika

  C) Asya’nın batısı

  D) Kuzeybatı Avrupa

  E) Güney Amerika


  4. Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa, bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile ilgili olabilir?

  A) Rejimiyle

  B) Akımıyla

  C) Hızıyla

  D) Eğimiyle

  E) Yüküyle


  5. “Türkiye’de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.”

  Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

  A) Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna

  B) Akarsu havzalarının geniş olduğuna

  C) Akarsuların kar suyuyla beslendiğine

  D) Akarsu rejimlerinin düzensizliğine

  E) Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine.


  6. Akarsulardan;

  I. Ulaşım

  II. Turizm

  III. Enerji üretimi

  IV. Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarında yaralanılabilir.

  Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinden yararlanılmaktadır?

  A) I ve II B) I ve III C) I ve IV

  D) II ve III E) III ve IV


  7. Çok kısa bir süre içinde birden bire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli” akarsular denir. Bölgelerin yağış rejimi göz önüne alındığında, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?

  A) İç Anadolu Bölgesinde

  B) Marmara Bölgesinde

  C) Ege Bölgesinde

  D) Karadeniz Bölgesinde

  E) Doğu Anadolu Bölgesinde


  8. Aşağıdaki göllerden hangisi volkanik set gölü sınıflandırmasına girer?

  A) Van Gölü

  B) Yedi Göller

  C) Tuz Gölü

  D) Uluba Gölü

  E) Abant Gölü


  9. Aşağıdaki göllerden hangisi karstik kökenli bir göldür?

  A) Van Gölü

  B) Tuz Gölü

  C) Salda Gölü

  D) Eğirdir Gölü

  E) Manyas Gölü


  10. Aşağıdaki göllerden hangisi alüviyal set gölüdür?

  A) Tuz Gölü

  B) Mogan Gölü

  C) Kuş Gölü

  D) Beyşehir Gölü

  E) Hazar Gölü


  11. Türkiye’deki akarsuların üzerinde taşımacılık yapılamıyor.

  Bu durumun oluşmasında:

  I. Yatak eğimlerinin fazla olması

  II. Akarsu uzunluğunun yetersiz olması

  III. Denge profiline ulaşamamış olması

  IV. Sulama amacıyla kullanılıyor olması

  gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidirler?

  A) I ve II

  B) II ve III

  C) III ve IV

  D) II ve IV

  E) I ve III


  12. Türkiye’deki akarsular için aşağıdaki saptamalardan hangisini yaparsak yanlış olur?

  A) Denge profiline ulaşmamıştır

  B) Rejimleri düzensizdir

  C) Ulaşıma elverişli değildirler

  D) Yatak eğimleri azdır

  E) Enerji potansiyelleri fazladır


  13. Ege ve Akdeniz Bölgesi akarsularının debisi yaz aylarında önemli miktarda azalır. Böyle bir durumun oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangidir?(turkeyarena.com)

  A) Yağışın şekli

  B) Akarsu yatak eğimi

  C) Akarsu boylarının uzunluğu

  D) Bölgelerin yağış rejimleri

  E) Yağışların biçimi


  14. Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi akarsularının boyları kısa iken, Ege Bölgesi akarsularının boylarının uzun olmasının temel sebebi nedir?

  A) Yatak eğimleri

  B) Dağların uzanış doğrultusu

  C) Yıllık yağış miktarı

  D) Yağış rejimleri

  E) Kayaçların yapısı


  15. Akarsuların rejimlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yağışın miktarı

  B) Yağış rejimi

  C) Akarsuyun uzunluğu

  D) Yatak eğimi

  E) Debisi


  16. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuların debisi üzerinde etkili değildir?

  A) Yağışın miktarı

  B) Bitki örtüsü

  C) Kar ve buz erimesi

  D) Buharlaşma miktarı

  E) Yatağının yapısı


  17. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların aşındırma faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?

  A) Dağ eteği ovası

  B) Falez

  C) Birikinti konisi

  D) Delta

  E) Dev kazanı


  18. Aşağıdakilerden hangisini oluşumunda akarsular etkili olmamıştır?

  A) Moren

  B) Kırgıbayır

  C) Peribacası

  D) Dev kazanı

  E) Menderes


  19. Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi karma rejimli bir akarsudur?

  A) Gediz

  B) Susurluk

  C) Dicle

  D) Göksu

  E) Çoruh


  20. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşabilmesi için eğimin azalması gerekmektedir?

  A) Çentik vadi

  B) Menderes

  C) Peribacası

  D) Seki

  E) Asılı vadi


  CEVAP ANAHTARI
  1.C 4.A 5.A 6.E 7.A 8.A 9.C 10.B 11.E 12.D 13.D 14.B 15.B 16.E 17.E 18.A 19.C 20.B
   


 2. Nysa Well-Known Member

  teşekkürler çok sağolun harika bi site
   

Sayfayı Paylaş