Ahmet Haşim Yollar Şiiri

Konusu 'En Güzel Şiirler' forumundadır ve SeçiL tarafından 7 Mart 2016 başlatılmıştır.

 1. SeçiL Well-Known Member


  YOLLAR

  Bir lamba hüzniyle
  Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi;
  Söndü göllerde aks-i girye-veşi
  Gecenin âvdet-i sükûniyle..

  Yollar
  Ki gider kimsesiz, tehî, ebedi,
  Yollar
  Hep birer hatt-ı pür sûkt oldu
  Akşamın sine-i gubârında.
  Onlar
  Hangi bir belde-i hayâle gider,
  Böyle sessiz ve kimsesiz şimdi?

  Meftûr
  Ve muhteriz yine bir
  nefha-i hayâl esiyor;
  Bu nefha dalları bîtâb ü bîmecâl uyutur.
  Sonra eyler giyâhı nâlende,
  Sonra âgûş-ı ufk içinde ölür...

  Ey kalb!
  Seni öldürmesin bir sâye-i şeb,
  İşte bir dest-i sâhir ü mahfî
  Sana nûr-ı nücûmu indirdi.

  Kuruldu işte, mesâfât içinde, lâl-i mesâ
  Bütün meâbid-i hiss ü meâbid-i hülyâ
  Bütün meâbid-i meçhule-i ümîd-i beşer...

  Gurûb içinde bir eşkâl-i bîhudud-ı zeheb
  Zücâc-ı san'at ü fikretle yükselirler hep;
  Büyük denizlere benzer eteklerinde sükût,
  Sükût-ı nâ-mütenâhi, sükût-ı na-mahdût,
  Sükût-ı afv u emel.

  Bir el
  Derîçelerde bir altın ziyâ yakıp indi.
  Aktı âb-ı sükûta yıldızlar
  Bütün sular zehebî lerzelerle işlendi.

  Tâ öteden,
  Şimdi zer gözleriyle tâ öteden,
  Gam-ı ervâhı vecde da'vet eder
  Bütün meâbid-i meçhule-i ümîd-i beşer.
  Bütün meâbid-i vecdin soluk ilaheleri
  Birer birer iniyor gözlerinde rüyalar;
  Dudaklarında ziyâdâr ve muhteriz titrer
  Akşamın buse-i huzû-eseri.

  oluk ve gölgeli simalarında reng-i mesâ
  Nakşeder bir teheyyüc-i rüyâ:
  Biri yorgun semâ-yı lâle bakar,
  Biri bir gölge meşy ü gâşyile
  Miyâh-ı râkide-i samt ü hâb içinde akar;
  Biri bir erganûn-ı eb'âdı
  Dinliyor gölgelerde ser-be-zemin,
  Biri altın gözüyle, güyâ ki,
  Sana ey kalb-i mübhem ü bâkî
  "Gel!" diyor.
  Lakin
  İniyor
  İşte leylin zalâm-ı bîdâdı...

  Yollar
  Ah ey kimsesiz giden yollar,
  Yolların ey sükût-ı hüzn-eseri,
  Bugünün inmeden şeb-i kederi,
  Meâbid-i emel ü histe sönmeden bu ziyâ,
  Ölmeden onların ilaheleri,
  Ah gitmez mi, kimsesiz, sessiz
  Yollar,
  Ah gitmez mi hatt-ı sâkitiniz,
  Şimdi zer gözleriyle, tâ öteden
  Tâ öteden
  Gam-ı ervâhı vecde da'vet eden
  Uzak meâbid-i pür-nûr-ı vecd ü rüyâya
  Ki câ-be-câ kapıyor bâb-ı vâ'dini sâye...

  Ahmet Haşim
   


Sayfayı Paylaş