Adalet Bakanlığı Ne Yapar

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 17 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Adalet bakanlığı ne iş yapar
  adalet bakanlığına bağlı kurumlar
  adalet bakanlığı nedir


  Adalet bakanlığının görevleri

  Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlığa Adalet Bakanlığı denir.

  Adalet hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetlenmesi ile hizmetlerle ilgili her türlü idari faaliyetleri yürüten bakanlık

  Adalet Bakanlığının görevleri, 29.03.1984 gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde sayılmıştır.Buna göre Adalet Bakanlığının görevleri:

  1. Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,

  2. Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,

  3. Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

  4. Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

  5. Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek

  6. Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

  7. Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,

  8. Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,

  9. Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Bakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapmak tekniğine uygunluğunu incelemek,

  10. İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,

  11. İcra ve İflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,

  12. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
   


Sayfayı Paylaş