Ad ve Soyad Değiştirme

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve Nysa tarafından 19 Eylül 2012 başlatılmıştır.

 1. Nysa Well-Known Member


  Ad ve Soyadin Değiştirilmesi Adımları
  Ad Soyad Değiştirme Dava Süresi Yetkili Mahkeme ve Gerekli Belgeler

  Kişinin Adı ve Soyadı toplumdaki bireyleri birbirinden ayırmaya yaradığı için, genel kural kişinin adını ve soyadını istediği şekilde ve istediği zaman değiştirememesidir. Fakat bu genel kuralın sıkı sıkıya uygulanması, gerek toplumda karışıklık doğurması, gerekse kişilik haklarına saygısızlık olacağı için, Medeni Kanunumuz, bazı özel durumlar ve koşullar dahilinde kişinin ad ve soyadının değiştirilmesine izin vermektedir.
  Medeni Kanun’un izin verdiği koşullarda kişiler ;

  - Ad ve Soyadını değiştirebilecek
  - Yeni bir ad alabilecek, kullandığı ada başkaca bir ekleme yapabilecek veya çıkarabilecektir.

  Burada dikkat edilmesi gereken husus , ad ve soyadın değiştirilmesi ile, ad ve soyadın düzeltilmesi davaları arasındaki farktır. Ad ve soyadın değiştirilmesi davasında, kişi tamamen yeni bir ad veya soyada kavuşurken, düzeltme davasında Örneğin, kişinin aslında Ahmet olması gereken adı yanlışlıkla Ahmed olarak yazıldığından bahisle, doğrusu olan Ahmet’e çevrilmesidir.

  Ad ve Soyadın Değiştirilmesinin Şartları Nelerdir
  Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Aşağıdaki Şartlara Bağlıdır

  A. Ad Soyad Değişikliği İçin Haklı Bir Sebebin Varlığı
  Medeni Kanun ad ve soyad değişikliği için “haklı bir sebep” olması gerektiğini belirtmiş fakat hangi sebeplerin haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmemiştir. Bu yüzden ad ve soyad değişikliği için dava açarken haklı sebep olarak Nüfus Kanunu’nun 21. Maddesi ve Soyadı Kanunu’nun 3. Maddeleri göz önünde bulundurulacaktır. Bu maddeleri incelediğimizde;

  - Milli kültüre,
  - Örf ve adetlere uygun olmayan,
  - Gülünç ve çirkin anlamları olan
  - Kişisel ilişkilerde veya meslek ve sanatın icrasında yanlış anlamalar doğurabilecek hususlar haklı sebep olarak sayılacaktır.

  Yukarıda sayılanların dışında, özellikle ad (isim) değişikliği davaları için uygulamada ayrıca kullanılan haklı sebep ise, kişinin gerek sosyal, gerekse iş çevresinde kimlikte yazan isimden başkaca bir isimle tanınması, kimlikte yazan ismini sadece resmi işlemlerinde mecburiyet dolayısı ile kullanmasıdır.

  B. Ad ve Soyad Değiştirmek İçin Mahkemeye Başvuru Yapılması
  Medeni Kanun ve Nüfus Kanunu gereğince ad ve soyadın değiştirilmesini talep hakkı ad ve soyadın sahibine aittir. Talep hakkı olan kişi bu başvuruyu bizzat kendisi yapabileceği gibi Avukat marifetiyle de yapabilir. Ad ve soyad değiştirme davaları sadece 1 defa açılabileceği için yapılacak başvurunun, hazırlanacak dilekçenin dikkatli yapılması gereklidir. Evli kadınlar, evlilik devam ettiği sürece soyadı değiştirme davası açamazlar.

  C. Ad ve Soyad Değiştirmek İçin Hangi Mahkemeye Başvurmak Gerekir
  Adını veya soyadını değiştirmek isteyen kişi, bizzat kendisi veya bir Avukat marifetiyle, yerleşim yeri (ikametgah) Asliye Hukuk mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapar. Ad ve Soyadı değiştirilmesi davası görülürken;

  - Cumhuriyet Savcısı
  - Nüfus Müdürü veya nüfus memuru hazır bulunur.
  - Ad ve soyadı değişmesi kişisel durumları etkilemeyecektir. Kişi erkek ise erkek, kadın ise kadın, bekar ise bekar olmaya devam edecektir.
  - Ad ve soyad değiştiğinde , Hakim, bu değişikliği yerel gazetede ilan ettirir ve nüfus müdürlüğüne bildirir.
  - Kocanın soyadı değiştiğinde, evlilik birliği içerisindeki kadının, küçük çocukların ve evlatlığın soyadı da değişecektir.

  D. Adın ve Soyadın Değişmesine İtiraz Edilmesi
  Ad veya soyad değişimi nedeniyle zarar gören kişiler var ise, bu değişikliğin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde ad ve soyad değişikliğine dair kararın kaldırılmasını talep edebilir.

  E. İsim Değiştirme davası için 2 adet tanık gereklidir. - Tanıkların ad soyad T.C kimlik no ve adreslerinin belirtilmesi gerekir.
  - Tanıklardan en az bir tanesinin (aile dışından) iş arkadaşı veya sosyal yaşantısından arkadaşı olması faydalıdır.

  F. İsim Değiştirme Dava Süresi :- Mahkeme yoğunluğuna göre 2-4 ay arasında

  G. İsim Değiştirme İçin Vekaletname Çıkarırken Dikkat Edilecek Hususlar :- Vekaletname çıkarılırken (Nüfus davaları açmaya, isim , soyisim değiştirmek için dava açmaya) şeklinde ibarenin MUTLAKA eklenmesi gereklidir.

  H. Vekaletname Bilgileri :

  Av. Kemal ŞENER

  İsim Değişikliği Davası, isim soyad degistirme, isim değiştirme dilekçesi, soyadi değişikliği dilekçesi, isim değişikliği dilekçesi, soyad, soyadı değişikliği dava dilekçesi, soyadı değişikliği dilekçe örneği, soyadı değiştirme 2012, soyisim değişikliği dilekçe örneği, isim değişikliği yetkili mahkeme, nüfusta isim değiştirmek
   


Sayfayı Paylaş