9.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 16-17-18-19-20-21-22-23-24/

Konusu 'Dil ve Anlatım 9. Sınıf' forumundadır ve EmRe tarafından 3 Ekim 2011 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Sayfa 16: 1) Bir grup insan yaşamlarında kullandıkları inançlar ve adet sistemidir. 2) -3) İnsanların yaşadıkları çevre,iklim koşulları,sosyal yaşantıları,tarihi değerleri,geçmişi... 4) Çok çeşitli kültürlerin birarada olduğunu gösterir. 5) Dilin giderek değiştiğini gösterir. 6) Yunus Emre'nin dörtlüğü günümüz diline yakın olduğu için daha anlaşılır bir şiir.

  Sayfa 17: 1) Kültürlerini nesilden nesile aktarmak için.. 2) Dil ile kültür birbirini tamamlayan temel ögelerdir. Eğer birinde herhangi bir bozukluk olursa bu diğerinde de görülür. Çünkü dil ve kültür nesilden nesile aktarılır.Bölünmez bir bütündür. 3)Nesiller dil racılığı ile birbirine bağlanarak milli kültür birliğini oluşturur.Dil bozulursa kültür bağlarında çözülmeler başlar. 4) Milletin duygusu,düşüncesi,yaşayışı ilmek ilmek dil ile işlenir. Milletin sahip oluğu değerlerin aktarımı dil ile yapılır. Dil milletin ruhu gibidir. O ruh kaybolursa millet de yok olur. 5) Dil en önemli iltişim aracıdır. Dil, kültürn oluşmasında rol üstlendiği gibi tanınmasında da rol üstlenir.Milleti oluşturan fert kendi kültürünü,başka milletler de yabancı kültürleri dil aracılığı ile öğrenir. 1.Etkinlik: İkisininde İlkeleri Vardır Nesilden Nesile Aktarılabilir İkisi Birbirini Tamamlar ve ikisi ayrılmaz bir bütündür İkisi de Geliştirilebilir Her İkiside Toplumsaldır

  Sayfa 18: 1)Lehçe=> Bir dilin tarih içerisine bilinmeyen bir dönemde kendinden ayrılmış olup büyük farklılıklar gösteren kollarına denir. Şive=> Bir dilin bilinen tarihi seyri içinde kendinden ayrılmış olup bazı farklılıklar gösteren kollarına denir. Ağız=> Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine denir.

  Sayfa 19: 2) Konuşma Dili Yazı Dili ööretmenim öğretmenim duyduuma duyduğuma ayrılcakmışınız ayrılacakmışsınız iişallah inşallah dooru doğru diildir değildir eyer eğer hakkaten hakikaten diyer diğer herkez herkes......

  3)Yazı Dili: Belli kurallar dahilinde ortaya konulan edebi ve bilimsel her türlü eserin yazıldığı dile denir Konuşma Dili: İnsanların sözlü iletişimlerinde, konuşmalarında başvurdukları dile denir. Kuralları yoktur. Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar.. -Bir ülkede bir yazı dili varken,birden fazla konuşma dili vardır. -Konuşma dili doğaldır, yazı dili yapma bir dildir. -Yazı dilinde kurallar varken,konuşma dilind eyoktr. -Konuşma dli günlük hayatta farklılık gösterirken, yazı dili göstermez.

  2.Etkinlik Abuzettin Bey torik, kaşalot, gır geçme, çaparize gelmek, zıngadak, ıspanakzade.

  3.Etkinlik: Argonun bir özelliği gizliliğidir. Bunun sebebi suçlar ve sırlar,müstehcenlik ve kapalılıktır.Grup kimliğinde oluşan argo,özenti ve aykırı görünme, samimi konuşmaya çalışma dilidir.Bu dilin bir özelliği de çokça benzetmeye yer vermesi, bitki ve hayvan isimlerini insanileştirmesidir.

  Sayfa 20: 4.Etkinlik: Ağız, Şive, Dil, Kültür, Konuşma Dili, Yazı Dili.

  5.Etkinlik: İnanalr tarih boyunca kendilerini ifade etme ihtiyacı duymuşlardır.Bunu en başta mağara duvarlarında çizdikleri resimler ile yapmışlardır.Daha sonra yazı ile geliştirerek kültürlerini ve birikimlerini sonraki kuşaklara aktarmayı başarmışlardır..

  Sayfa 21: 6.Etkinlik: Bu hikayede dilin kültür üzerindeki etkisi vurgulanmıştır.Yoplumdaki inanç,dil sayesinde geçerliliğini yitirmiştir ve değişmiştir.

  Ölçme Ve Değerlendirme 1) Dil Yazı Dili 2)Doğru Yanlış

  Sayfa 22: 3)D 4)E 5)B 6)D

  Sayfa 23: 1-A 2-D 3-A 4-E

  Sayfa 24: 5-A 6-D 7-C
   


Sayfayı Paylaş