7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69

Konusu 'Sosyal Bilgiler 7. Sınıf' forumundadır ve Misafir tarafından 28 Nisan 2011 başlatılmıştır.

 1. Misafir Guest


  7 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı 63 64 65 66 67 68 69 70 lütfen...
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Sayfa 59
  Kervansaraylar
  1.Türkiye Selçukluların kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?
  Milletlerarası ticaret kervanlarının güvenliği ve dinlenmesi için kervansaraylar yapılmıştır.

  2.Sinop, Antalya ve Alanya şehirlerinin ortak yönü nedir?
  Liman kenti olmalarından dolayı ticaret gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

  3.Sinop ve Alaiye şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?
  Denizyolu ile taşınabilir.

  4.Sinop ve Alaiye’nin fethedilmesinin temel sebebi nedir?
  Ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayan deniz ulaşımına sahip olmak için.

  5.Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Haçlı
  Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra sayıları hızla artmıştır. Bunun sebepleri nelerdir?
  Karayolu ile yapılan ticaretin güvenli bir şekilde yapılması ve kervanların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yer tutmasından dolayı kervansarayların sayısı artmıştır. turkeyarena.net

  6. Kervansaraylar kaç kilometreaygunhoca.com aralıklarla yapılmıştır? Neden?
  Deve yürüyüşü ile günde 9 saat, yani 40 km esas alınarak yapılmıştır.

  7.Kervansaraylardan kimler yararlanmıştır?
  Yolcular, ticaret yapan kervanlar yararlanmıştır.

  8.Kervansaraylarının etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?
  Zengin eşya taşıyan kervanlara güvenli bir sığınak olması için yapılmıştır.

  9.Kervansaraylarda Türk kültürünü yansıtacak hangi özellikler bulabiliriz?
  Mescitlerin olması, mimari yapısında Türk motiflerinin kullanılması.

  10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilirler?
  Kumaşlar, değerli mücevheratlar, çeşitli kürkler, kuru gıda gibi ürünler taşınıyordu.

  11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum, kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?
  Oteller, imarethaneler, sivil toplum kuruluşları.

  Sayfa 61
  Belgeleri Yorumlama
  1.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz Bey’in
  düşüncelerine katılmakta mıdır?
  Katılmamaktadır.

  2. A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinde nasıl bir yol izlenilmesini düşünmektedir? Sizde Osman Gazi’nin bu görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
  Bir yeri yakıp yıkarak fethetmek doğru değil, komşularımla iyi geçinip dostluk edinmeliyiz. Bende Osman Gazi’nin düşüncesine katılıyorum. Kötülükle bir sonuca ulaşılamaz.

  3.B kaynağına göre Osman Gazinin Bilecik tek rufuyla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?
  Daima dostluk göstermesidir.

  4.C kaynağına göre pazarda yaşana olay nedir? Bu olay karşısında Osman Gazi’nin verdiği karar onun
  Hangi kişisel özelliğine kanıt olarak gösterilebilir.

  Germi yanlının birisi bir bardak almış. hiçbir şey vermemiş. Bu Bizanslı gelmiş Osman gaziye
  Şikâyet etmiş.

  Sayfa 62
  Osmanlı Genişliyor
  1.Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde hangi yönde genişlemiştir?
  Fetihler yapılarak toplarları genişlemiş, bununla beraber ticaret alanında da gelişmiştir.

  2.Osmanlı Devleti’nin belirlediğiniz yönde ilerlemesinin sebepleri nelerdir? İlerlemesini kolaylaştıran etkiler nelerdir.
  Anadolu’da ve Balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması, Merkeziyetçi bir devlet anlayışı
  enerek hâkimiyetin tek elde toplanması, Devletin Bizans sınırında kurulması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, Doğudan gelen yoğun Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve asker ihtiyacının karşılanması, Düzenli ve güçlü orduların kurulması gibi faktörler etkili olmuştur.

  Sayfa 64
  “Kuruluş” Filmi çalışma Kâğıdı
  1.Film hangi tarihler arasındaki olayları anlatmaktadır?
  Filmin tarihi bilinmemektir.

  2.Film hangi sahne ile başlıyor?
  Osmanlı dönemini anlatıyor.

  3.Filmde hangi şehirler ve tarihi mekânlar var?
  Filmin büyük bir bölümü Osmancığın küçüklüğü ve gençliğini geçirdiği söğütte Domaniç’e geçmiştir.

  4.Filmde hangi tarihi karakterler yer almaktadır?
  Osmancık, padişah ve diğer kişiler.

  5.Filmde yer alan kadın karakterler kimlerdir? Anadolu kadınlarının, Anadolu’nun Türkleşmesindeki rolü ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri neler olmuştur?
  Anadolu kadınları Türkleşmesindeki rolü çok büyüktür.

  6.Filmde sizi en çok etkileyen karakterler hangileridir?
  Osman ve padişah.

  7.Filmde sizi en çok hangi sahneaygunhoca.com etkilemiştir? Neden?
  Osman gazi Han’ın ölüm döşeğinde olması.

  8.Kayı boyunun beyi Ertuğrul Gazi, beyliğini kime bırakmayı düşünmektedir? Bunun için
  Kimlerden görüş almıştır.
  Ertuğrul Gazi beyliğini Osmancığa vermeyi düşünmüştür.

  9.Osman Bey’in gördüğü rüya ne anlatmaktadır?
  Rüyasında Osman’a beyliğini verdiğini görür.

  10.Kayı boyunun başına geçecek kişiyi belirlemek için nasıl bir yol izlenmiştir?
  Osman’a öğüt vermiş ve Osman’ı takip etmiştir.

  11.Bizans halkı ile Türk halkının kıyafetleri, evleri, kullandıkları eşyalar arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır?
  Bizanslıların giydiği ve Türklerin giydiği elbise çok farklıdır.

  12.Bizans tekfurları ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldır?
  Araları çok iyidir.


  13.Kulacahisar ele geçirildikten sonra Osman Bey buradaki halka nasıl bir konuşma yapıyor?
  Çok uzun bir konuşma yapıyor.


  14.”Aman dilemek” ne anlama gelmektedir?
  Herhangi bir mücadele sırasında yenilginin anlaşıldığı anda daha fazla kayıp vermemek veya
  Canının bağışlanmasını sağlamak için karşı taraftan af ve merhamet istemek.

  15.Osman Bey’in arkadaşları kimlerdir? Bu isimlerle ilgili araştırma yapınız.
  Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Aykut Alp, Konur Alp ve Turgut Alp

  16.Konya’daki Türkiye Selçuklu Sultanı ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldı?
  Araları çok iyiydi.

  17.Kazandığı başarılardan sonra Konya’daki Selçuklu sultanı, Osman Bey’e neler göndermiştir? Bunun anlamı ne olabilir?
  Osman Bey’e çok özel eşyalar göndermiştir.

  18.Filmde Osman Bey’in liderlik özellikleri için neler söylenebilir?
  Çok liderce davranmıştır.

  19.Osman Bey arkadaşları ile yaptığı toplantıda illerin yönetimini kimlere bırakmaktadır?
  Tekfurlara bırakmıştır.

  20.Osman Bey’in oğluna vasiyeti nedir?
  Bursa’da gümüşlü kubbenin altına koyması. Bu, O’nun soy sop ülküsü yaptığı rüyasının
  gerçekleşmesi demektir. Ancak, o zaman gülümseyerek “hoş geldin, hoşnutluk getirdin”
  diyebilecektir ölüme.

  21.Film nasıl sona eriyor? Yorumlayınız.
  Osman Bey ulaşmak istediğine sonunda ulaşıyor.

  22.Filmin nasıl sona ermesini isterdiniz? Filmin devamını çekme şansınız olsaydı nasıl devam ederdiniz?
  Bence film böyle sona ermeli.

  23.Filmi seyrettikten sonra merak ettiğiniz konular nelerdir? Bu konularla ilgili araştırma yaparak Ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
  Osman Bey’in hayatını çok merak ediyorum.

  Sayfa 66
  Fetih ve Fatih
  1.İstanbul 15.yüzyılda fethedilmiş olmasına rağmen aygunhoca.com yabancı bir sanatçının böyle bir çalışma yapmasının sebepleri ne olabilir?
  İstanbul’un Fethinin dünyaca önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

  2.Tabloda kimler tasvir edilmiştir?
  Fatih Sultan Mehmet, askerlerimiz, sancaklarımız

  3.Tabloda çizilen mekân neresidir?
  İstanbul’un surlarından giriş kapısı.

  4.Ressam siz olsaydınız fetih ve Fatih sultan Mehmet’le ilgili neleri, nasıl çizerdiniz? Yukarıdaki boşluğa çiziniz.
  Gemilerin karadan Hariç’e indirilişini çizerdim.
   
 3. Misafir Guest

  sosyal çalışma kitabı sayfa 68 ve 69'u söyler misiniz? evet ya
   
 4. Misafir Guest

  7. sınıf sosyal çk 67-68-69 cevapları acil lütfen
   
 5. EmRe Well-Known Member

  Sayfa 67
  Fetihten önce
  1.etrafı surlarla ve denizlerle çevrili olması, sadece denizden saldırı imkanı olması
  2.bursa osmanlı devletinin başkentiydi.
  3.deniz ticaretinde önemli gelişmeler sağlanabilmesi için istanbuln fethi önemliydi. ticaret tam gelişmiş değildi.
  4.deniz ticaretinin tam gelişebilmesi için istanbulun fethi çok önemliydi.
  Fetihten sonra
  1.rumeli hisarını yapmışlar ve gemileri karadan yürütmüşler.
  2.çünkü;istanbul önemli ticaret ve deniz şehriydi.
  3.hem marmara hemde karadeniz de üstünlük sağlıyor.
  4.osmanlının merkezi otoritesi güçleniyor.

  Sayfa 68
  Dayanaklarımız
  A-Coğrafi Konum
  Coğrafi konumun Osmanlı Devleti’ndeki rolü ile ülkemizin jeopolitik konumunun uluslar arası ilişkilerdeki rolünü karşılaştırınız.
  Osmanlı Devleti çok geniş topraklara sahiptir. Deniz ticareti çok önemli yer
  Tutuyordu. Ülkemizin ise toprak sayısı az olmasına karşın dünyada önemli bir yere sahiptir.
  B-Yerleşme
  Osmanlı Devleti Kuruluş dönemindeki göç sebepleriyle günümüzde ülkemizde yaşanan göçlerin sebeplerini karşılaştırınız. turkeyarena.net
  Osmanlı Devleti zamanında yaşanan göçler genellikle güvenlik, biten kaynakların yerine yeni kaynaklar arayışından kaynaklanmakta idi, günümüzde ise halkın geçimini sağlamak için iş bulmak için fabrika ve sanayi sitelerinin yoğun olduğu yerlere göç etmektedirler.
  C-Askeri Yapı
  Osmanlı Devleti ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
  Teknolojik yönünden farklılıklar olmasına karşın, vatan millet sevgisi ile disiplin yönünden benzerlikler bulunmaktadır.
  D-Ekonomik ve sosyal yapı
  Osmanlı Devleti’nde tarım dışında küçük işletmelerde genelde el işçiliğine dayalı olarak üretim yapılıyordu. Bu durumun sebeplerini günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendiriniz
  Sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte el işçiliğinin önemi pek kalmamıştır. Fabrikalarda kurulan en son
  Teknoloji ile seri üretim yapılarak insan gücüne dayanmayan bir üretim anlayışı mevcuttur.

  Sayfa 70
  Yelkenler Fora

  1.Türk donanmasının temelleri ne zaman atılmıştır?
  Osmanlıların ilk zamanlarda küçük de olsa Karamürsel, Edincik ve İzmit'te tersane kurmuşlar.
  Gelibolu‘nun Fethinden sonra burada bir tersane kurularak denizcilik yolunda ilk önemli adim atılmış.

  2.Çaka bey’in donanmasını kurduğu yer hangi şehrimizdedir?
  İzmir de kurmuştur.

  3.Selçuklu Döneminde Türkler, ticaret gemilerinin geçişinde neden boğazları kullanmamışlardır?
  Boğazlardan geçişin güvenil olmamasından dolayı.

  4.Hangi Anadolu beylikleri bulundukları coğrafyanın etkisi ile denizcilikle ilgilenmişlerdir?
  Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylikleri

  5.Osmanlı donanmasının oluşturulmasında neler etkili olmuştur?
  Osmanlı denizciliğinin temelinde, Anadolu Selçuklu Devleti, Aydın oğulları ve Karesi Beyliği
  gibi komsu devlet ve beyliklerin teknik ve tesirleri bulunmaktadır.

  6.Osmanlı Devleti, tersane ve deniz üssü olarak neden İzmit, Gelibolu ve daha sonra İstanbul’u tercih etmiştir?
  Boğazların güvenliğini sağlamak için tercih edilmiştir.

  7.Osmanlı devleti, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de ticareti kontrol altında tutmak ve güvenliği sağlamak için hangi devletlerle mücadele etmiştir? turkeyarena.net
  Venedik ve Cenevizlerle mücadele etmişlerdir.

  8.Denizlerdeki hangi fetihler ve mücadeleler Osmanlı Devleti’nin karadaki gücünü arttırmıştır?
  İstanbul’un fethi onları güçlendirmiştir.

  9.Osmanlı Devleti’nin denizlerde aldığı başarısız sonuçların sebepleri nelerdir?
  Çok güçlü bir ordularının olmaması.

  10.Osmanlı Devleti, denizlerde aldığı başarısız sonuçların ardından ne tür tedbirler almıştır?
  Ordusunu daha çok güçlendirmek için daha çok çalışmıştır.

  11.Teknik gelişmeler, denizcilik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?
  Çok olumlu bir şekilde etkilemiştir.
   
 6. Misafir Guest

  Arkadaşlar 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 67 ve 68 i yaptısanız buraya yazarmısınız diyecektimki konuyu buldum, teşekkürler paylaşan arkadaşlara.
   
 7. Muratcan14 Guest

  lütfen acil sosyal çalışma kitabı 7. sınıf 6. ünite sayfa 64-65 [anıttepe yayıncılık] yapanınız varsa bana yardım edebilirmi
   
 8. BaRıŞ Well-Known Member

  Kayserili arkadaşlar olarak yardımlarımızı esirgememeye çalışıyoruz ama birazda sizler destek olsanız daha iyi olacak.
   
 9. merve yılmaz New Member

  1 reform öncesinde : çok saygın kişilerdi
   

Sayfayı Paylaş