657 Tayin Yönetmeliği

Konusu 'İş Hayatı' forumundadır ve OrKuN tarafından 4 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  657 Tayin Yönetmeliği
  Eş durumundan tayin, 657 tayin hakkı
  Tayin Yönetmeliği ve Evrak Akışı
  657 eş durumu tayin yönetmeliği, 657 yer değiştirme

  Soru:
  bağlı bakanlığımızın( tarım ve köy işleri bakanlığı) memurların yer değiştirme suretiyle atama yönetmeliğinde, atama istek formumuzu belli tarihlerde ilgili biriminize vermemiz gerektiği, ilgili birimden, il müdürlüklerine giden dilekçelerin görüş belirterek personel genel müdürlüğüne nakledileceği yazıyor.
  buraya kadar normal. bulunduğum ilde yaklaşık 40-50 kişi atama için dilekçe verdi. bunların bi kısmı il müdürlüğünden hiç işlem görmedi bir ksımı valiliğe gitti orda bekletildi. ordan sevk edilmeden gerisin gerisiye ilmüdürlüğüne yollamışlar. arada bi sürü il müdürü ve valiye araya adam sokma girişimleri.( hukuk devletiyiz torpil kalktı ya) derken 6-7 kişinin dilekçesi anca gitmiş. gitmeyen diğer personelin dilekçelerinede süresi geçtikden 1 ay sonra ( oda epey yaygara koptuğu için.yoksa geçen sene cevap verme luzmu bile duymamışlar) il müdürlüğü tarafından personel ihtiyacından dolayı dilekçeniz işlem görmemiştir diye bi cevap vermişler.
  şimdi sonuçta çalışılan yerdeki asgari hizmet süresi belli. bu hizmet süresi doldukdan sonra yönetmelik çerçevesinde her personel tayin isteme hakkına sahip. personelin yer değiştirmesinin karar merciide personel genel müdürlüğü. il müdürlüğüne dilekçeler personel genel müdürlüğüne havale edilmesi hususunda arz ediliyor. il müdürlüğünün yasal olarak, benim ihtiyacım var dilekçeni personel genel müdürlüğüne intikal ettirmedim deme hakkı varmı ?


  Cevap:
  1-01/12/1999 tarih ve 23893 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin 10.maddesinde yer değiştirme halleri düzenlenmiş ve yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerlerinin anılan maddenin “d” bendinde “Çalışma süresinin doldurulması” yer değiştirme sebebi sayılmıştır.

  2-Aynı yönetmeliğin Başvuru şekilleri başlıklı 22.maddesinde de “Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlayan veya sürelerini tamamlamış olmalarına rağmen özürlerini belgeleyen memurlar, herhangi bir duyuru beklemeksizin görevli bulundukları birimlere, Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular, il müdürlükleri veya kuruluş müdürlükleri tarafından Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak şartıyla, görüşleriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.
  Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgeleyenler birinci fıkrada öngörülen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.
  Bu talepler; (EK-2) deki Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu'nu doldurarak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanları belirtilerek yapılır.
  Zorunlu çalışma süresini tamamlamış yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.” Hükmü yer almaktadır.

  3-Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4.maddesinde de “Zorunlu Çalışma Süresi : Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder.” Şeklinde tanımlamaya yer verilmiştir.
  4-Yönetmeliğin 5/e.maddesinde de “Atamaların, yer değiştirme suretiyle atanma dönemi içinde gerçekleştirilmesi esastır.” Hükmü yer almaktadır.
  5-Yönetmeliğin 9.maddesinde de “Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri2 başlığı altında özür ve hizmet gereği olan olan atamalar hariç yani normal atamaların dönemi ile ilgili olarak “Bu Yönetmeliğin 11 ve 13 üncü maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atanmaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanması esastır.” Hükmü yer almaktadır.
  SONUÇ:
  Anlattığınız kadarı ile, bölgenizde çalışma sürenizi doldurduğunuzdan yönetmeliğin 10/d.maddesine göre yer değiştirme sureti ile atanmanız mümkündür.
  Atama ve yer değiştirme işlemeleri ağır aksak da olsa, yönetmeliğin 22.maddesine uygun olara yürütüldüğü, geç olsa tarafınıza talebinizin red edildiğine ilişkin bilgi anlaşılmaktadır.
  Atanma talebinizin yönetmeliğin 4.maddesinde tanımlanan süreyi doldurduğunuz, yönetmeliğin 5/e.maddesinde yer alan ilke ve esas uyarınca ve 9.madde belirtilen Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içinde tayininizin yapılmayarak yönetmlik hükümlerinin çeğnendiği anlaşılmaktadır.
  Ret işleminin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açmanız yararınıza olacaktır.

  Kaynak: hukukinet
   


Sayfayı Paylaş