657 Kurumlar Arası Geçiş

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 6 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  kurumlar arası geçmek
  kurumlar arası geçiş forum
  kurumlar arası naklen geçiş

  kurumlar arası geçiş hakkında

  A. Memurların 657 Sayılı Kanuna Tabi Kurumlar Arasındaki Nakilleri

  657 sayılı Kanunun 74. Maddesi hükümleri çerçevesinde bu Kanuna tabi kurumlar arası nakiller için öngörülen şartlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Bir kurumdan başka bir kuruma geçmek isteyen memur öncelikle geçmek istediği kuruma müracat etmeli ve bunun kabulünden sonra kendi kurumunun iznini alamalıdır.

  2. Memurlar kurumlar arasında kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. Madde esaslarına göre derece yükselmesi suretiyle nakledilebilirler.

  3. Memurlar bulundukları sınıftan, atanacakları kurumun aynı sınıfına veya öğrenim durumuna göre girebilecekleri sınıfa nakledilebilirler. Burada şunu hemen belirtmek gerekir ki, devlet memurlarının atama ve görevde yükselmeleri hakkındaki yönetmelik hükümleri de dikkate alınmak zorundadır.

  4. Memurlar istekleri ile, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere de atanabilirler. Bu şekilde atanacak olanların kazanılmış hak dereceleri ile nakledilecekleri dereceler arasında en çok 3 derece fark olabilir. Örneğin Sağlık Bakanlığındaki 5. dereceli bir memur Bayındırlık Bakanlığındaki 6, 7, ve 8. Derecelerdeki bir kadroya atanabilir.

  Bahsedilen bu maddelerin açıklaması

  1. Bir kurumdan başka bir kuruma geçmek isteyen memur öncelikle geçmek istediği kuruma müracat etmeli ve bunun kabulünden sonra kendi kurumunun iznini almalıdır.

  Herhangi bir kuruma geçmek isteyen memur öncelikle kendisine bir kurum bulmalıdır. Türk kamu yönetiminde bu husus tamamen subjektif kaidelere göre yürümektedir. Memur, kendi niteliklerine uygun başka kurumlarda boş bir kadro bulduktan sonra bir dilekçe ile ilgili kuruma müracaat etmelidir. Memurun bu kuruma nakledilebilmesi ve gerekli prosedürün işleyebilmesi için bu müracaatın ilgili kurumca kabul edilmesi gerekmektedir. Müracat kabul edildikten sonra müracatı kabul eden kurum memurun çalıştığı kuruma memurun kendi kurumlarına geçmesi hususunda gerekli muvafakatı (izin) vermeyi talep eden resmi bir yazı yazacaktır.

  Burada muvafakatı (izni) hangi merciin vereceği önemli bir husustur. 657 sayılı Kanunda izin ifadesi yerine "kurumların muvafakatı" denilmektedir. Bu ifadeden atamaya yetkili amirlerin bu yetkiye sahip oldukları anlaşılmalıdır. Atamaya yetkili amir muvafakat verip vermemekte serbesttir. Eğer muvafakat (izin) verirse memur atanmak istediği kuruma nakledilir. Şayet atamaya yetkili amir muvafakat vermezsse memur diğer kuruma geçemez. Ancak, muvafakat vermeme yönündeki bir işlem mutlaka bir kamu yararına dayanmalı veya hizmet gereği olmalıdır. Şayen memur bu ilkeye aykırı hareket edilerek muvafakat verilmediğini düşünüyorsa dava açmalıdır.

  kurumlar arası yatay geçiş, kurumlar arası geçiş ve muvaffakat, kurumlar arası geçiş personeli
   


Sayfayı Paylaş