657 Hizmet Sınıfları

Konusu 'İş Hayatı' forumundadır ve OrKuN tarafından 4 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  657 Hizmet Sınıfları GİH, TH, SH, AH, DH, YH
  657 Hizmet Sınıfları hakkında bilgi

  657 Hizmet Sınıfları nelerdir
  657 Sayılı Kanunda belirtilen Kadrolarda çalışan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.

  1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
  2- Teknik Hizmetler Sınıfı
  3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
  4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
  5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
  6- Din Hizmetleri Sınıfı
  7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı
  8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı
  9- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
  10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

  Madde 37 - 657 Sayılı Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev ünvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.
  Sözkonu imkandan yararlanabilecek memurların şu şartları taşımaları gerekmektedir.
  a) Memurun, öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve görev unvanı itibariyle azami yükselebileceği derece üç yılını tamamlayarak bu derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olması,
  b) Son sicil notunun olumlu olması koşulu ile altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan veya daha yukarı bulunması,
  gerekmektedir.

  Bu şartları taşıyan memur, yükselebileceği derecenin üzerindeki bir dereceden kadroya atanmakla birlikte bulunduğu kadroda, yükselebileceği derecenin bir üst derecenin aylığını alabilecek ve bu dereceden aylık alanlar için öngörülen haklardan da yararlanabilecektir.


  Kılavuzdaki derece ve sınıflar ne anlama geliyor
  Bazı ziyaretçilerimiz kılavuzda, bazı kadroların yanında GİH, THS, SHS gibi kısaltmalar ve dereceler bulunduğunu belirterek bunun anlamını sormaktadır. Buna ilişkin kısa bir açıklama yayımlıyoruz.

  SINIFLAR
  Kılavuzda, yanında (S) yazan unvanlar 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüde çalışılacağını göstermektedir. Bunlar KİT kadrolarıdır. KİT'lerdeki maaşlar diğer kurumlara yüksek olup, sosyal imkanlar da daha iyidir.
  Sözleşmeli olarak gösterilen unvanların derecesi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu unvanların yanında (0) bulunmaktadır.
  Yanında, GİH, TH, SH, AH, DH, YH yazan kadrolar ise 657'e tabi kadrolardır. Bu kısaltmalar ise çalışılacak hizmet sınıdını göstermektedir: Hizmet sınıfları şu şekildedir:

  GİH: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
  TH: Teknik Hizmetler
  SH: Sağlık Hizmetleri
  AH: Avukatlık Hizmetleri
  AD: Din Hizmetleri
  YH: Yardımcı Hizmetler

  DERECELER
  Derece, memuriyete giriş derecesidir. Giriş dereceleri 657 sayılı Kanunda belirlenmiştir. Dereceler tamamıyla teknik bir düzenleme olup, adayları ilgilendirmemektedir. Bu nedenle tercih yapılırken derece hususuna hiç dikkat edilmemelidir. Bazı unvanlarda dereceler daha düşüp olabilirken bazılarında daha yüksektir. Bu değişikliğin adayları ilgilendiren bir yönü bulunmamaktadır.
   


Sayfayı Paylaş