657 Ek Gösterge Cetveli

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 16 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  657 devlet memurları ek gösterge cetveli
  devlet memurları 657 ek göstergeleri

  657 memur ek gösterge cetveli

  Kanun Numarası : 657
  Kabul Tarihi : 14/7/1965
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044

  "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
  Cilt:2 Sayfa: 805

  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

  KISIM - I
  Genel Hükümler

  BÖLÜM: 1
  Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

  Kapsam:
  Madde 1 - (Değişik:30/5/1974-KHK-12/1 md.Aynen kabul 15/5/1975-1897/1 md.)

  Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

  Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

  (1)a - 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile Kanunlarda geçen "Devlet Personel Dairesi" ibaresi "Devlet Personel Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

  b - 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre; 657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde, 13/12/1960 gün ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar 8/6/1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

  657 sayılı devlet memurları kanunu ek gösterge
   


Sayfayı Paylaş