657 Doğum Yardımı

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 1 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  devlet memurları doğum yardımı
  657 doğum yardımı sorunu
  doğum yardımı ödeme emri

  657 doğum yardımı ödeneği
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun doğum yardımı ödeneği başlıklı 207 nci maddesinde "Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

  Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.
  Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.
  Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez."hükmü yer almaktadır.

  Anılan hüküm uyarınca Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere doğum yardımı ödeneği ödenmesi öngörülmektedir. Doğum yardımı ödeneği, doğumdaki çocuk sayısına bağlı olarak farklı düzenleme içermemektedir. Bu nedenle çoklu doğumlarda da (ikiz veya 3üz veya daha fazla olabilir.) yapılan doğum yardımı aynı olmaktadır.

  KİT lerde I sayılı cetveldeki 657 sayılı Kanuna tabi personel ve II sayılı cetveldeki sözleşmeli personele ödenecek doğum yardımı ödeneği 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

  Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca Kitlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi I sayılı cetveldeki memurlar ile II sayılı cetveldeki sözleşmeli personel doğum yardımı ödeneği çoğul gebelik bağlı olarak farklı ödeme yapılmamakta yalnız bir doğum yardımı ödenmektedir.

  Doğum parası nasıl alınır, Doğum yardımı ödeneği dilekçe örneği
   


Sayfayı Paylaş