4. Sınıflar için Türkçe Sorular

Konusu 'Türkçe' forumundadır ve Nysa tarafından 10 Mayıs 2018 başlatılmıştır.

 1. Nysa Well-Known Member


  İlkokul 4.Sınıflara Özel Türkçe Soru ve Cevapları

  1) Bir dilin aynı ülkenin değişik bölgelerinde kullanılan ve küçük farklılıklar gösteren şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Terim B)Lehçe C)Ağız D)Şive

  2) Bir dili meydana getiren seslerin bütününe ne ad verilir?
  A)Kelime B)Alfabe C)Kitap D)Hece

  3) Sürekli sert ünsüzler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  A) b,c,d,g B)f,s,ş,h C)p,ç,t,k D)b,c,h,s

  4) Dilimizde bir hece en çok kaç harften oluşur??
  A)1 B)2 C)3 D)4

  5) Aşağıdakilerden hangisi sözlüklerde önce gelir?
  A)okul B)okur C)okuyucu D)okumak

  6) Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir?
  A)rüzgar B)hava C)sevinç D)yıldız

  7) Öğrenciler ismi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)cins-tekil-soyut
  B)cins-çoğul-somut
  C)özel-tekil-soyut
  D)özel-çoğul-somut

  8) Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?
  A)Taze süt sağlığa yararlıdır.
  B)Bazı insanlar çevreyi kirletirler.
  C)Ahmet sıcak çayı sever.
  D)Yaramaz çocuklar sevilmezler.

  9) “Dün sokakta seni gördüm.”cümlesinde hangi sözcük zamirdir?
  A)dün B)sokakta C)seni D)gördüm

  10) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?
  A)dik B)yaz C)naz D)yüz

  ASLAN İLE FARE

  Aslanın biri uyuyormuş.Bir fare gelip vücudunun üzerinde dolaşmaya başlamış.Aslan uyanmış, fareyi yakalamış. Yiyecekmiş. Ama fare başlamış yalvarmaya:
  -Bırak beni.Gün olur, benim de sana bir iyiliğim dokunur, demiş.
  Aslan gülmüş bu söze.Gene de bırakmış fareyi.
  Aradan zaman geçmiş.Bir gün aslan, avcıların kurduğu tuzağa düşmüş.Gelmişler, onu bir ağaca sımsıkı bağlamışlar.
  Fare, aslanın inlemelerini duymuş, koşarak gelmiş.İpleri kemirip aslanı kurtarmış.Bunun üzerine de :
  -Vaktiyle sen bana gülmüştün.Benden bir yarar beklemiyordun.Ama gördün ya, farelerde iyilik bilir.Onların da başkalarına bir yardımı dokunabilir, demiş.

  1) Aslan fareye niçin kızmış?
  a. Aslan, fareyi sevmediği için. b. Fare aslanı uyandırdığı için.
  c. Fare küçük olduğu için. d. Hiçbiri

  2) Aslan fareyi yakalayınca fare ne yapmış ?
  a.Kaçmış. b.Üzülmüş. c.Yalvarmış. d.Gülmüş.

  3) Fare aslana nasıl yardım etmiş?
  a. Tuzağa düşürmüş b.Koşarak kaçmış c.Aslanı kurtarmış. d. Aslana gülmüş

  4) Okuduğunuz yazıdan hangi sonucu çıkarabliriz?
  a. Başkalarını küçümsememeliyiz. b.Başkalarına yardım etmemeliyiz.
  c. Bizden küçük kişiler bize yardım edemez. d. Yapılan iyilikler karşılıksız kalır.

  5) Yukarıda okuduğunuz yazının türü hangisidir?
  a. hikaye b. gezi yazısı c. fıkra d. fabl

  6) Okuma parçasında geçen vaktiyle sözü hangi anlamda kullanılmıştır?
  a. eskiden ,bir zamanlar. b. dün c. yarın d. geçen hafta

  7) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir yapım eki vardır?
  a. fareyi b. ipleri c. farelerde d. avcıların

  8) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi birden fazla çekim eki almıştır?
  a.avcılar b.fareler c. ipleri d. sımsıkı

  9) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uyar ?
  a. vaktiyle b.avcılar c.fareler d. vücudunun

  10) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı görülür ?
  a. tuzağa b.avcılar c. vaktiyle d. fareyi

  11) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yanlış yazılmıştır ?
  a. konak b. tuzak c. vücud d.yurt

  12) Yukarıda okuduğunuz “aslan ile fare” parçasında hangi sözcükten önce bir konuşma çizgisi kullanılmıştır?
  a. aslan b. yiyecekmiş c. vaktiyle d. fare

  13) Hangisi bir ad tamlamasıdır ?
  a. kırmızı ışık b. evin bahçesi c. korkak aslan d. aslan gülmüş

  14) Okuma parçasında hangi “de” adın durum eki olarak kullanılmıştır.
  a. gene de b. onların da c. beni de d. farelerde

  15) Fare nasıl bir addır?
  a. cins b.topluluk c. çoğul d. soyut

  16) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır?
  a. fareler b. kolu c. sınıfta d. tatlı

  17) “Babam bugünde gidemez.Böyle karda, kışta yola çıkılır mı?” cümlesinde bir yazım yanlışı vardır.Yanlışı
  düzeltmek için hangisi yapılmalıdır?
  a. Karda sözcüğündeki -da eki ayrı yazılmalıdır. b. Bugünde sözcüğündeki –de eki ayrı yazılmalıdır.
  b. –mı eki bitişik yazılmalıdır. c. Kışta sözcüğündeki –ta eki ayrı yazılmalıdır.

  18) Hangisi bir topluluk adı değildir ?
  a. takım b. kasabalar c. halk d. uluslar

  19) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi çekim eki almıştır ?
  a. değirmenci b. haksız c. gemiler d. gezgin

  20) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sesteş ( eş sesli) sözcük değildir ?
  a. yaş b. gül c. kitap d. yaz

  TÜRKÇE DERSİ TEST SORULARI

  1) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde,büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük vardır?
  A. Ninemin ördüğü kazağı beğendim.
  B. Elif bisikletini bana verdi.
  C. Bayramda balkona bayrağımızı astım.
  D. Kardeşim arkadaşlarını çok sever.

  2) ‘Masraf,masal,mastar,masa’ sözcüklerinden hangisi sözlükteki sıralamada baştan ikinci gelir?
  A. Masraf B. Masa C. Masal D.Mastar

  3) ‘Birlikte yaşamanın temeli; sevgi, saygı ve yardımlaşmadır.’ Tümcesinde hece sayısı en çok olan sözcük hangisidir?
  A. birlikte B. yaşamanın C. temeli D. yardımlaşmadır

  4) Hangisinde ‘şeker kökünden türeyerek yeni anlamda adlar oluşturmuştur?
  A.şekerler-şekerlerin-şekerleri
  B.şekere-şekerim-şekerde
  C.şekerim-şekerin-şekerimiz
  D.şekerci-şekerli-şekersiz

  5) Hangi tümcede birleşik sözcük yoktur?
  A. Kalıcı bir dünya barışı için çalışmalıyız.
  B. Okullar sonbahar mevsiminde açılır.
  C. İlkbaharda havalar ısınmaya başlar.
  D. Dürbünle gökyüzündeki yıldızları inceledik.

  6) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

  A. yaz B. yüz C. saz D. sos

  7) Verilen tümcelerin hangisinde kesme imi(‘) yanlış kullanılmıştır?

  A. Türkiye hem Avrupa’lı hem Asya’lı bir ülkedir.
  B. T.C’ nin temeli kültürdür.
  C. Sinem 21 Nisan 1998’de doğdu.
  D. Ankara’nın caddeleri temizdir.

  8) ‘ O,bizi de,sizi de,onları da her zaman gözetir.’ Tümcesinde zamir (adıl) olan kaç sözcük vardır?
  A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

  9) Aşağıdaki sıfat tamlamalarının hangisinde varlığın durumunu belirten sıfat vardır?

  A. birkaç damla B. mutlu çocuk C. yeşil çimen D. dördüncü yıl

  10) Bir işi,isteği,düşünceyi,duyguyu ya da oluşu tam olarak anlatan söz veya söz dizisine
  ne denir?
  A. hece B. sözcük C.cümle D.parağraf
   


 2. Nysa Well-Known Member

  İlkokul 4. Sınıflar için Türkçe Sorular

  Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı. Dünya değişiyor dostlarım, günün birinde yol kenarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak.

  ( 1, 2, 3, ve 4. soruları metne göre yanıtlayınız )

  1) Yazar aşağıdakilerden hangisinden söz etmemiştir? (5 Puan)
  A) Kuşların boğulmasından
  B) Çimenlerin sökülmesinden
  C) Çocukların oyunlarından
  D) Yolların çamur içinde kalmasından

  2) Yazar “ toprak ananın koyu yeşil saçları” sözüyle neyi anlatıyor ? (5 Puan)
  A) Yollardaki şeritleri
  B) Yeşillikleri, çimenleri
  C) Yollardaki arabaları
  D) Yollardaki ışıkları

  3) Yazar niçin üzülmektedir ? (5 Puan)
  A) Çocuklar onu anlamadığı için üzülmektedir.
  B) Yaşlandığı için üzülmektedir
  C) Güz mevsimi geldiği için üzülmektedir
  D) Kuşlar ve yeşillikler yok olacağı için üzülmektedir.

  4) Yazar kimleri eleştiriyor ? (5 Puan)
  A) Çocukları
  B) Toprak anayı
  C) Kuşları
  D) Doğayı yok edenleri

  5) "Kuşlar cıvıldaşıyor, ağaçlar gülümsüyordu." cümlesinde insana ait bir davranış, insan olmayan varlıklara verilmiştir.”
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım yoktur? (5 Puan)
  A) Ağaçlar, dallarına sevgiyle sarılmıştı.
  B) Deniz sakin ve ağırbaşlıydı.
  C) Yol aşağıya doğru, yılan gibi kıvrılıp gidiyordu.
  D) Ben çalışmaya devam etmek istesem de elektrik kesilmişti.

  6) ”Uzun Mehmet, iki üç günde bir eve birçok kara taşla geliyordu. (5 Puan)
  “Günlerce denizde gittikten sonra kara göründü.
  Yukarıdaki cümlelerde yer alan “kara” sözcükleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır?
  A) eş anlamlılık B) eş seslilik C) zıt anlamlılık D) çok anlamlılık

  7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? (5 Puan)
  A) Yalnızlık çekeceğinden korktuğum için seni serbest bırakamıyordum.
  B) Çocuğun yanıtını adam yeterli bulmadı.
  C) Seni her yerde aradım.
  D) Sabah erkenden yola çıktık.

  8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? (5 Puan)
  A) Kimse konuşmuyordu. B) Sendemi inanmıyorsun?
  C) Nereye gideceksen git. D) kimliğimi evde unutmuşum.

  9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda soru işareti kullanılmaz? (5 Puan)
  A) Cumhuriyet Bayramı’nı ne zaman kutlarız
  B) Sınıfı süslemek için kullandığımız bayrakları kim getirdi
  C) Heyecandan şiiri nasıl okuduğumu bile hatırlayamıyorum
  D) Televizyonda hangi programlar canlı yayınlandı

  10) Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ çok korkmak” anlamındadır ? (5 Puan)
  A) Havalara uçmak B) Eli ayağına dolaşmak
  C) Yüreği ağzına gelmek D) Küplere binmek

  11) Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya koyarsak baştan üçüncü kelime hangisi olur? (10 Puan)
  Yaşam – yoksul – tecrübe – ulus – vatan
  A) yoksul B) ulus C) vatan D) tecrübe

  12) “Bu akşam sinemaya mı yoksa tiyatroya mı gitsem.” Diye düşünen bir insan hangi duyguyu yaşamaktadır? ( 5 Puan)
  A) sevinç B) kararsızlık C) endişe D) şüphe
  13. Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturunuz. (10 Puan)
  çok – buralarda – baharda – olur – papatya : ………………………………………..
  bütün –bir –boyadı - duvarları –gecede beyaza:……………………………………

  14) Aşağıdaki cümlelerden nesnel olanlara “N” , öznel olanlara “Ö” harfi koyunuz. ( 5 Puan)

  (….. ) Akşam yediğim yemek hiç güzel olmamıştı.
  (….. ) Kutuplardaki buzulların erimesi küresel ısınmaya neden oluyor.
  (….. ) Arkadaşımın resmini çok beğendim.
  ( …..) Atatürk ilk cumhurbaşkanımızdır.

  15) Aşağıdaki kelimelerin karşılarına eş anlamlılarını , zıt anlamlılarını yazınız. (10 Puan)
  Kelime Eş anlamlısı Kelime Zıt Anlamlısı
  Görev Acemi
  Hikâye Güzel
  Soluk Barış
  Surat Alçak

  16) Aşağıdaki cümlelerdeki Sıfat (Önad) olan kelimeleri bularak karşılarına yazınız. (10 Puan)

  Teyzem üç defter aldı.
  Otobüs birkaç yolcu daha alıp yoluna devam etti
  Bu kitabın konusunu biliyor musun?
  Kırmızı minder bahçede duruyor.
  Bu mahallede zengin insanlar oturuyor.
   
 3. Nysa Well-Known Member

  İlkokul 4. Sınıflar için Türkçe Sorular

  İnsan hata yapmaktan değil,hatalarını tekrarlamaktan korkmalı.Birçok insan;daha ilk hatada pes ediyor,o işi başaramayacağına inandırıyor kendisini.Halbuki onlardan ders almasını bilmeliyiz, çünkü hatalarımız bizim en iyi dostlarımızdır.Başarılarımızsa bizi şımarttığında düşmanlarımızdır.
  Bir çocuk, yürümeyi düşe kalka öğreniyor.Her bir yanlış adımda nasıl adım atması gerektiğini
  fark ediyor.Hayatta her bir yanlış,doğruya biraz yaklaşmaktır.
  1.,2.,3.,4. soruları metne göre yanıtlayalım.
  1- Hatalarımız ne zaman dostlarımız olur?
  A-Onlardan ders almasını biliyorsak
  B-Bizi şımartıyorlarsa
  C-Başaramayacağımıza inanıyorsak
  D-İlk hatamızda pes ediyorsak
  2-Günlük hayatta hataların önemi nedir?
  A-Diğer insanların gözünde küçük düşürmesi
  B-Çocuklara yürümeyi öğretmesi
  C-Başarıların insanları şımartması
  D-Her bir hatanın insanı doğruya yaklaştırması
  3-Başarılarımız ne zaman düşmanımız olur?
  A-Başaracağımıza inandırdığında
  B-Hata yaptığımızda
  C-Bizi şımarttığında
  D-Yürümeyi öğrendiğimizde
  4-Hatlara olumsuz bakanların düşünceleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A-Pes ederlermiş
  B-Başarısız olacaklarına inanırlarmış
  C-Hatalarını tekrar etmekten korkarlarmış
  D-Hatalarından ders alırlarmış.
  5-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
  A-Çiğnemeden yutulmaz. B-Emeksiz yemek olmaz.
  C-Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. D-Zora dağ dayanmaz.
  6-“Bağış” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “affetmek” anlamındadır?
  A-Çocuk Esirgeme Kurumu,bağışlarla daha da güçlendi.
  B-Bu kitapları okula bağışladım.
  C-Seni bağışladım zannetme sakın
  D-Bugün kurumumuza çok bağış yapıldı.
  7-“Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.” (BALZAC)
  Yukarıdaki özdeyişle ne anlatılmak isteniyor?
  A-İstediklerimize ancak çalışarak ulaşabiliriz.
  B-İnsanlar bilgili olmalıdır.
  C-Herkes bilginin efendisi olamaz.
  D-Çalışmak köleliktir.
  8-İnsanların aradıklarını bulacakları en iyi yerlerden biri kütüphanelerdir.Çünkü kitaplar, geleceğin ışıklı yoludur.Ne güzel demiş şair:
  “Bilimle beslenmeyen inanışlar pas tutar Yavrusu okumayan uluslar yas tutar.” Yandaki paragrafın konusu nedir?
  A-Bilimin önemi B-Kitap okumanın önemi
  C-Okuma yazmanın önemi D-Cehalet
  9-Aşağıdaki sözcükler eş anlamlısıyla verilmiştir. Anlamdaşı olmayan sözcük hangisidir?
  Savaş-ant-tören- harp-yemin-ilgi-merasim
  A-Savaş B-İlgi C-Tören D-Yemin
  10-“hayal etmek düşünmek ve ortam hazırlamıştır yeni şeylerin icat edilmesine.”
  4 3 2 1
  A) 1- 4 -2 -3 B) 4 - 3 -2 -1 C) 1 -3 -4 -2 D) 3 – 4 -1 -2
  11- “Öğretmen bu konuyu derste üzerine basa basa anlatmıştı.”
  Yukarıdaki cümlede altı çizili deyim cümleye hangi anlamı katmıştır?
  A- Konuyu anlatanın çok zorlandığı
  B- Konunun defalarca vurgulandığı
  C- Konunun herkes tarafından anlaşıldığı
  D- Konunun bazıları tarafından anlaşılmadığı
  12-“Dedesi, en küçük torun olan Hande’ye sevdiği çikolatadan almıştı.”cümlesindeki isimler
  sırası ile ismin hangi durum eklerini almıştır?
  A)-de, -e, yalın B) yalın, -e, -den C) yalın, -e, -de D)-e, yalın, -den
  13-“Derince kazılan kuyudan su çıktı.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kaz”sözcüğü
  yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?
  A-Kaz sürüsü gökyüzünü kaplamıştı.
  B-Bu yılki av mevsiminde kaz avcılığı yasaklandı.
  C-Bu işten iyi bir kazanç elde etmeyi umuyor.
  D-Yapılacak binanın temelini kazan iş makinesi arızalandı.
  14- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi kendisinden sonraki adın özelliğini belirtmemektedir?
  A-Bazı günler arkadaşlarımla birlikte oyun oynamak istiyorum.
  B-Çoğu insan televizyonun başından kalkmıyor.
  C-Hiçbir anne, çocuğunun başarısız olmasını istemez.
  D-Ben, yeni bir kitap almak istiyorum.
  15- Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
  A-Toplantıya Ali’de gelmişti.
  B-Benim evde büyük bir topum var.
  C-Kalemim Canan’da kalmış.
  D-Soba da gürül gürül yanıyor.
  16-Beyaz” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde ön ad olarak kullanılmıştır?
  A-Saçları beyazlaşmıştı. B-Beyaz elbisemi çok severim.
  C-Gökkuşağının renklerinden biri de beyazdır. D-Çamaşırlar beyazdı
  17-Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?
  A-Yapar mı yapar, belli olmaz B-Eve gittin mi beni ara
  C-Gelecek mi gelmeyecek mi belli değil D-Aldığım kitapları okudun mu
  18-Ahmet,ağaçtan armut aldı. ”cümlesindeki sözcükleri sözlük sırasına koyarsak hangisi sona
  gelir?
  A-Ahmet B-Ağaçtan C-Armut D-Aldı
  19-“Çevrenin temizliğine dikkat ederdi.” Cümlesinde “dikkat etme” işini yapan kişi, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A-O B- Ben C- Sen D- Biz
  20-1-Günlerden bir gün, pazara gitmiştik.
  2-Babam her akşam eve dolmuşla gelir.
  3-Nihayet, beklediğim gün gelip çattı.
  4-Böylece, Selim’in haksız olduğu ortaya çıktı.
  Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir metnin sonuç cümlesi olmaya en uygundur?
  A- 4 B-3 C-2 D-1
   

Sayfayı Paylaş