2013 Bebek İsimleri

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 30 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  2013 Modern Bebek İsimleri
  2013 Bebek İsimleri, Kız Bebek İsimleri, erkek bebek isimleri, 2013 Yeni Bebek Isimleri

  Erkek ve Kız bebek isimleri; alt mesajlarda kız bebek isimleri eklidir.

  Erkek Bebek İsimleri

  A

  Acun: Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren
  Afşar: Eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han'ın oğullarından birinin adı, Türkmenlerin bir boyunun adı.
  Ağa: Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse
  Ağca: Rengi beyaza yakın, beyazca akça,
  Aka: Büyük, saygıdeğer kimse,ağa
  Akabey: Varlıklı kimse, ağa ve bey
  Akad: Mezopotamya'da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad
  Akalp: Ak yiğit, ak er, temiz yiğit
  Akan: Akıp gitmekte olan
  Akant: Beyaz yemin, ak yemin
  Akarca: Akıp giden su, akan su, akarsu
  Akarsel: Akıp giden sel.
  Akata: Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata
  Akay: Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa
  Akba: Sazlık, bataklık, ağba
  Akbaran: Ak güç
  Akbatu: Temiz ve güçlü
  Akbatur: Namuslu ve yiğit
  Akcan: Temiz can
  Akdemir: Dövme demir
  Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz
  Aker: Namuslu yiğit
  Akergin: Ak ve olgun
  Akgüç: Namuslu ve güçlü
  Akgün: Aydınlık gün, mutlu gün
  Akhan: Ak soylu han
  Akıman: Eli açık, yiğit, yiğit kimse
  Akın: Düşman ülkelerine yapılan saldırı
  Akınalp: Akın yiğidi
  Akıner: Ekın eri, akın yapan er
  Akıntan: Tan vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın
  Akkor: Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş
  Akköz: Ak renkte göz, ak kor
  Akman: Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı
  Akmeriç: "Ak gibi Meriç" duru sulu meriç
  Aköz: Özü ak, temiz,
  Akpolat: Ak çelik, Manas Destanı'nda geçen bir ad
  Aksal: "Sal" ile "ak"tan oluşmuş bir ad
  Aksan: Temiz, lekesiz ün
  Aksel: Beyaz sel
  Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu
  Aktan: Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık
  Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı
  Akün: Iyi ad, temiz ad, temiz ün
  Alatan: Güneş'in doğuşundan önceki vakit
  Alaz: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev
  Alçın: Al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş
  Algan: Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren
  Algın: Sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin,güzel
  Alhan: Al renkli prens
  Alkan: Kızıl kan
  Alkım: Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı
  Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın
  Alkun: El gün, herkes
  Ali: Yüce, yüksek, ulu. Hz. Muhammedin'in damadı, dördüncü halife.
  Alp: Yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit
  Alpagut: Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit
  Alpağan: Yiğit
  Alparslan: Yiğit arslan, kahraman aslan
  Alpay: Yiğit Ay, yiğit ve Ay gibi güzel
  Alpdemir: Yiğit ve demir gibi
  Alpdoğan: Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan
  Alper: Yiğit er, yiğit kişi, babayiğit, yiğit erkek
  Alperen: Yiğit ve ermiş kişi
  Alphan: Yiğit han
  Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan
  Alsan: Ünlen, san, al tanın
  Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, altın, Tatar hanlarına verilen bir unvan
  Altaner: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak
  Altay: Altın, yüce dağ, Orta Asya'daki Tanrıdağı, Tiyanşan Dağları, Asya'da bir Türk budunu
  Altuğ: Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu
  Altunç: Kızıl tunç
  Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit
  Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra
  Anıl: sakin,ağır, amaç, her zaman an
  Ant: Tanrı'yı, kutsal bilinen şeyleri tanık göstererek yapılan onama ya da yansıma, söz verme
  Aral: Asya'da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar
  Aran: Ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak
  Aras: Doğu Anadolu'da bir ırmak, Erzurum'a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal
  Arat: Yürekli kişi, yüreklilik
  Arca: Çam, çam ağacı, temiz
  Arda: Sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği, ardıl Meriç Irmağı'nın Edirne yöresinde sağdan aldığı en önemli kolun adı, Arda Çayı, Uygur yazıtlarında da ad olarak geçer.
  Ardıl: Arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen
  Arhan: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.
  Arı: Katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek,
  Arıca: Temizce arı gibi
  Arıcan: Temiz kimse
  Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan
  Arman: Dürüst ve temiz kişi
  Arın: Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş
  Arınç: Erinç, huzur, barış
  Arkan: Arı kan, temiz kan, soylu kan
  Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
  Arkut: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu
  Armağan: Birine karşılıksız olarak verilen ödül
  Arman: İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan
  Arol: Arı ol, çalışkan ol
  Arslan: Aslan
  Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı
  Artunç: Arı tunç, katışıksız tunç
  Aşkın: Çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar
  Ata: Baba, dede,soyun büyüğü.
  Atabey: Saygıdeğer kimse, Seçuklular döneminde bir ünvan
  Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan
  Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han
  Atak: Atılgan yiğit, yürekli
  Atakan: Atalardan gelen kan
  Atalay: Benim atam
  Ataman: Ata, ata kişi, başkan bağbuğ
  Atıl: İleri doğru fırla
  Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı
  Atınç: "Sevinç" "Övünç" gibi sözcükler örnekleşerek "atmak" eyleminden yapılmış bir sözcük
  Ayaz: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk
  Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (Hun İmparatoru Attila'nın amcasının adı)
  Ayberk: Ay kadar güzel olan
  Aybora: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, Ay ve fırtına
  Aydın: Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, Ay ışığı bulunan gece, Ege Bölgesi'nde bir il
  Ayhan: Oğuzları oluşturan sağ kol Bozokların inadığı üç gök Tanrısından biri ve Oğuz Han'ın oğlu
  Aymete: Ay ve Hun İmparatoru Mete'den oluşmuş bir ad
  Aypolat: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam
  Aytun: Ay ve gece, Aylı gece
  Aytuna: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli
  Aytunca: Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli
  Aytunç: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam
  Azrak: Çok az bulunur, değerli

  B

  Bahadır: Yiğit, batur
  Balamir: M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı'nı geçerek Rusya'yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı
  Balkır: Işıl ışıl parıldar, ışık saçar
  Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek
  Baranalp: Güçlü yiğit
  Baransel: Güçle ilgili, güçlü sel
  Barçın: Süslü ipekli kumaş
  Barın: Güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada'ki büyük Türk boylarından birinin adı
  Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması
  Barkın: Görmek, gezmek ereğiyle yolculuklar yapan kimse, gezgin
  Barlas: İyi savaşa, savaşçı yiğit
  Bartu: En eski Türk hanlarından birinin adı
  Bartunç: Güçlü tunç
  Başar: Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş
  Başaran: Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan
  Başer: Başta gelen kimse, başta gelen er
  Başhan: Hanların başı
  Batı: Güneş'in battığı yön
  Batıbek: Batı beyi
  Batıhan: Batının sultanı, hanı
  Batu: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön
  Batuhan: Bkz. Batuğhan
  Batur: Alp, yiğit, yürekli, bahadır
  Baturalp: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
  Baturay: Hem yiğit hem Ay gibi olan
  Baybars: Eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu'nun dördüncü sultanının adı
  Baybora: Hem zengin hem fırtına gibi
  Bayhan: Zengin han
  Baykal: Yaban atı, Moğolistan'da büyük bir göl, deniz
  Baykam: Sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse
  Baykan: Soylu kimse, zengin ve soylu
  Baysal: Kavgası dövüşü olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu
  Baysan: Varlıklı ve ünlü
  Bediz: Açık, belli, görünen. 2.Süs
  Beha: Ender, zor bulunan
  Behir: Deniz
  Beker: Güçlü, kuvvetli
  Bekir: Sabah erken kalkan.
  Bektürk: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan
  Bener: Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi
  Beran: Koç başı
  Berdan: Eşitliği sağlayan kimse
  Berge: İz
  Bergin: Güçlü, kuvvetli
  Berhan: Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan
  Berk: Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
  Berkal: Sağlam, güçlü, sert ol
  Berkan: Parıldayış, şakıma
  Berkant: Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya'da sıradağlar
  Berkay: Güçlü ve ay gibi
  Berke: Kamçı, kırbaç
  Berker: Güçlü, sağlam erkek
  Berkin: Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş
  Berkkan: Geçmişi sağlam olan kimse
  Berkman: Kişiliği sağlam olan kimse
  Berksan: Adı, sanı sağlam bilinen
  Berksay: Sert kaya
  Berktan: Tanyeri gibi güzel ve güçlü
  Bertan: Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse
  Bilal: Suyla ıslatan; ıslaklık
  Bilan: Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri
  Bilge: Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı
  Bilgealp: Bilgili ve cesur kişi
  Bilgekağan: Bilgili ve savaşçı kişi
  Birant: Yemin, tek ant
  Bircan: Yekvücut
  Birkan: Aynı kandan, aynı soydan olan
  Birol: Bir tane olan
  Boğaçhan: Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit
  Bolat: Çelik gibi sert
  Bora: Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar
  Borahan: Sert hakan
  Boran: Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
  Buğra: Erkek deve
  Buğrahan: İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
  Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi
  Burak: Hz. Muhammed'in Miraç'da bindiği atın ismi
  Burhan: Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt
  Burkay: Buruk ay
  Büke: Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha

  C

  Calp: Güçlü
  Can: İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
  Canberk: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam
  Caner: Yürekten sevilecek kimse
  Cankat: "Cana can kat katmak"tan buyruk, ailemize can katasın
  Cankut: Kutlu kimse, uğurlu can
  Canpolat: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimsel
  Cantekin: Biricik can, can şehzade
  Ceyhun: Orta Asya'da bir ırmak
  Coşku: Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan

  Ç

  Çaba: Bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç
  Çağ: Başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan, kimi zaman birkaç
  Çağan: Mutlu gün, bayram
  Çağatay: Cengiz Han'ın oğlu
  Çağdaş: Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır
  Çağıl: Çağ ile ilgili, çakıl
  Çağın: Çağda olan, çağa uyan, çağa uygun, çağın olan
  Çağlar: Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar
  Çağlayan: Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan
  Çağman: Çağdaş kimse, çağın insanı
  Çağrı: Birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş
  Çakır: Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse
  Çelik: Su verilip sertleştirilen demir, polat
  Çetin: Istenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, Kolay olmayan, sert, sarp
  Çetinalp: Zorlu ve yiğit, sert yiğit
  Çevik: Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı
  Çınar: Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç
  Çoker: Çok yiğit

  D

  Dalan: Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı
  Demir: Yeraltından çıkarılan, türlü iştekullanılan dayanıklı bir maden, bu madenden yapılmış olan
  Demiralp: Demir gibi sağlam yiğit
  Demiray: Demir gibi sağlam ve Ay gibi güzel
  Demircan: Demir gibi sağlam kimse
  Demirhan: Yakut Türklerinden olan Sular arasında tanrı sayılan ve dağ Başlarında oturduğuna inanılan kutsal ruhlardan biri
  Demirkan: Sağlam ve güçlü kan
  Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su
  Denizhan: Ünlü Oğuz Destanı'na göre, Oğuz Han'ın altı çocuğundan En küçüğü, eski Türklerin inanışına göre doğa tanrılarından biri
  Deren: Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen
  Derin: Dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan
  Devrim: Kısa zaman içinde gerçekleştirilen ve olumlu yönde önemli niteliksel Değişimlere yol açan haraket
  Dikmen: Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka Ağaçların gövdeleri, dik olan yer
  Dilmen: Dil bilen kimse, dilci
  Dinç: Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
  Dinçalp: Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit
  Dinçer: Güçlü er, güçlü kimse
  Dinçerk: Güçlü kuvvetli kişi
  Dinçtürk: Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk
  Diren: Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı
  Dirlik: Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç
  Doğa: Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, Kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat
  Doğan: Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, Akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin
  Doğanalp: Şahin ve yiğit yiğit kimse
  Doğanay: Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir
  Doğu: Güneş'in doğduğu yönden
  Doğuer: Doğu yiğidi
  Doğuş: Doğma, doğma biçimi, yaradılış
  Dolun: Dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü
  Dolunay: Yuvarlaklaşmış ay, dolgunlaşmış Ay, Ay'ın on dördü Çok güzel kimse, Ay gibi kimse
  Dora: Doruk
  Doruk: Dağların, tepelerin en yüksek noktası, tepe
  Durukan: Temiz kan, saf kan
  Durul: Berraklaş

  E

  Ediz: Değerli, ulu, yüce, yüksek
  Efe: Özellikle Batı Anadolu yiğidi, yiğit, zeybek, ağa, ağabey, kabadayı
  Efekan: Yiğit bir soydan gelen
  Ege: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı
  Egemen: Yönetimini kendi gücüyle, dışardan denetime bağlı kalmadan Sürdüren, üstün, sözünü, geçiren
  Ekin: Tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman Oluncaya değin aldığı duruma verilen ad
  Emre: Dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü, Türk ozanı Yunus'un adlarından biri
  Engin: Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından Uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş
  Eralkan: Al kanlı yiğit
  Eralp: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,
  Eraltay: Altay dağlarından gelmiş yiğit
  Eray: Ay gibi yiğit
  Erberk: Sağlam, yiğit, sert yiğit
  Erbuğ: Yiğitler başı, komutan
  Erdağ: Dağ gibi er, dağ gibi yiğit
  Erdem: İyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı
  Erdin: Ereğine ulaştın; Tanrı yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın Yetiştin
  Erdinç: Dinç yiğit
  Erek: Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç
  Erez: Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
  Ergin: Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş
  Ergün: Erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar
  Erim: Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi
  Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik
  Eriz: Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu
  Erk: Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik
  Erke: İşe çevrilebilen güç,
  Erkmen: Güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse
  Erkut: Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit
  Erman: Er kişi, yiğit kişi
  Erol: Yiğit ol, erkek ol, er ol
  Ersan: Yiğit ünlü, er sanlı
  Ersin: "yiğitsin" "erkeksin" erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın
  Ertan: Güneş'in doğma zamanından az önce, şafaktan önce
  Ertaylan: Yiğit ve uzun boylu kimse
  Erte: Sonraki, gün; şafak sökme zamanı; herhangi bir işteki ilk başarı
  Ertekin: Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.
  Erten: Erkek tenli
  Ertürk: Yiğit Türk, erkek Türk
  Erün: Yiğit diye tanınan, ünlü yiğit
  Eryiğit: Yiğit erkek
  Esen: Hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı
  Esener: Sağlıklı yiğit
  Esentürk: Sağlıklı Türk
  Eser: Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur
  Esmen: Esen yel gibi kimse
  Eti: M.Ö. 1900-1200 yılları arasında Anadolu'da büyük bir Uygarlık kurmuş olan Orta Asyalı bir ulus
  Evre: Bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama
  Evren: Var olan her şey, bütün varlıkların oluşturduğu bütün, kainat, dünya
  Evrim: Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme
  Ezgü: İyi kimse

  F

  Fatih: Fetheden
  Ferdi: Bireysel, tek başına.
  Ferhan: Sevinç, neşe. İyi haber karşısında verilen ödül. Güçlükleri aşıp bir yeri ele geçirme.
  Feridun: Tek başına, eşsiz.
  Ferit: Sıralanmış inci taneleri. Tek başına. Emsalsiz.
  Feyyaz: Berekeli, gür, verimli. Eli açık.
  Fırat: Bir nehir adı. Türkiye'den geçip Basra'ya dökülür.
  Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki herşeyi gösteren.

  G

  Gediz : Su birikintisi, gölcük, Ege Bölgesi'nde bir akarsu; adını bu akarsudan alan bir ilçe
  Gencer: Delikanlı, genç yiğit bkz. Gençer
  Genç: Yaşı ilerlememiş olan, yaşlı olmayan, canlı, dinç
  Gençalp: Genç yiğit
  Gençer: Delikanlı, genç yiğit
  Geray: Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay
  Giray: Uygun, yaraşır, eski Kırım hanlarının ünvanı
  Girgin: Herkesle çabucak ahbaplık, yakınlık kurabilen, sokulgan kimse
  Göğen: Gök, mavi, yeşillik
  Gökalp: Gök gözlü yiğit
  Gökay: Mavi Ay; gökyüzündeki ay
  Gökberk: Mavi ve gözlü ve sert
  Gökdeniz: Mavi deniz
  Göker: Gökyüzünün yiğidi, gök yüzlü erkek, mavi gözlü kimse
  Gökhan: Oğuz Han'ın oğlu
  Gökmen: Mavi gözlü ve sarışın kimse
  Göksagun: Mavi gözlü hekim
  Göksel: Gökyüzüyle ilgili
  Göktan: Mavi şafak, mavi tan
  Göktuna: Mavi Tuna
  Göktunç: Mavi gözlü ve tunç gibi
  Göktürk: 552-745 yılları arasında Orta Asya'da hüküm süren, Bumin Han'ca kurulmuş olan Türk devleti ve bu devletin halkından olan kimse
  Gönen: Mutlu ol, sevin
  Gönenç: Varlık, bolluk, mutluluk, sevinç
  Görkem: Gösteriş, görünüş, gürbüz, iyi gelişmiş, göz alıcı ve gösterişli olma hali, göz alıcılık, gösterişlilik
  Görkmen: Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek
  Güçhan: Çetin han, güçlü han
  Güçkan: Güçlü soydan olan kimse
  Güçlü: Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer
  Güçlüer: Dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit
  Güçlütürk: Dayanıklı, zorlu Türk, kuvvetli Türk
  Gültekin: Tek gül, biricik gül, gül gibi güzel ve tek, gül şehzadesi
  Gün: Güneş'in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş
  Günal: Kırmızı Güneş, al Güneş
  Günalp: Güneş gibi ve yiğit
  Günay: Güneş ve ay, güneş gören yer, güney
  Günberk: Güneş gibi yakıcı ve sert
  Günce: Gün'e benzeyen, günü gününe tutulan, anıların yazıldığı defter
  Gündoğan: (Güneş doğarken doğan çocuklara konulan adlardan) Doğan güneş, doğan gün

  H

  Hakan: Eskiden Türk imparatorlarına verilen unvan. Kağan
  Hansoy: Han soylu, bey soyundan gelen
  Heper: Bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit
  Hınçal: Öcünü onda koyma, öcünü al, öç al

  I

  Ilgar: Akın
  Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağlar topluluğu
  Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi
  Işıner: Işın saçan yiğit
  Işıt: (Işımak"tan buyruk) ışık ver, aydınlat
  Işıtan: Aydınlatan, ışık veren
  Işkın: Ağaçta yeni sürmüş dal, ince ve taze kal su
   


 2. BaRıŞ Well-Known Member

  İ

  İçöz : İçi özü olan
  İlbay: Bir ilin, bir obanın yöneticisi
  İlbey: Ülkenin beyi, Orhan Gazi döneminde bir salla Rumeli'ye geçen Türk savaşçılarından, Rumeli de bir çok yeri alan kişi
  İlbilge: Ülkenin, yurdun bilgesi
  İldeniz: Ülkenin, yurdun denizi
  İlkan: İran'da İlhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran Türk
  İlke: (İlk çocuk için) kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, Uyulması gereken davranış kuralı
  İlker: (Doğan ilk erkek çocuk için) birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek
  İlkut: Kutlu ülke, kutlu yurt
  İltan: Ülkenin ışığı
  İltay: Ülkenin yavrusu, çocuğu
  İltekin: Ülkenin şehzadesi
  İlter: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, ülkesever, yurtsever
  İlteriş: Ülkeyi derleyip topralayan
  İmge: Düş, görüntü, tasarım
  İmre: Dost, arkadaş, ağabey
  İmren: ("İmrenmek"ten buyruk) beğenilen bir şeyin benzerini edinme İsteği, imrenme
  İnal: Güvenilir arkadaş, inanılır kimse, dost, inanca veren, inanılan, şehzade, prens, han
  İrtek: Erken doğan, er doğmuş

  J

  Jerfi : Derinlik

  K

  Kağan: Hanlar hanı, hakan, han, Orta Asya'da eskiden Moğol İmparatorlarına verilen unvan, İmparator
  Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
  Kandemir: Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
  Kaner: Kanlı yiğit
  Kansu: Çerkez Memluk beyi, Çin'de bir il, Memluk Sultanlığının son Çerkez Sultanı
  Kaplan: Hindistan ve Afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde, Postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan
  Kapkın: Ansızın yakalayıp alabilen, ısırıp parçalayan, hemen kapan, alan, kapgın, kapan
  Karaca: Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, Dağ keçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak)
  Karan: Karanlık
  Kartal: Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş
  Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi, pek sert
  Kayatürk: Kaya gibi sağlam ve sert Türk
  Kayı: Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora
  Kayıhan: Güçlü kağan, sert han, sağlam han
  Kayra: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek
  Keskin: Çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili
  Kıraç: Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak
  Kıvanç: Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç
  Koçer: Koç yiğit, yiğitler yiğidi
  Koçhan: Yiğit kağan
  Konur: Kumral, kestanerengi, açık sarı, boz ile sarı arası, (renk) süslü, çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kahraman, yiğit
  Konuralp: Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit
  Kor: İyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı
  Koralp: Kor gibi, kor ateş gibi yiğit
  Koray: Kor gibi kızarmış ay, kıpkırmızı ay
  Korcan: Kor ateş gibi kimse
  Korel: Kor ateş durumuna gelmiş el
  Korer: Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek
  Korkmaz: Hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli
  Korkut: Dedem Korkut öykülerinin anlatıcısı sayılan kişinin adından; "korkutmak"tan buyruk
  Köksal: "Yerinden kolayca oynatılamayacak durumda yerleş!"kökünü derinlemesine sal" "kökleş yerleş" anlamında buyruk
  Kubilay: Çin'de "Yu-An" adıyla yeni bir hanedanlık kuran Moğol İmparatoru, Kubilay Han
  Kunt: Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert
  Kunter: Sağlam yapılı yiğit, sert yiğit
  Kurt: Sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvan (mecaz olarak) işini iyi bilen, aldanmaz
  Kurtuluş: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma
  Kutay: Iyilik getiren Ay, uğurlu Ay, kutlu ay, kutlu ve ay gibi
  Kuter: Iyilik getiren yiğit, kutlu yiğit
  Kutlay: Uğurlu Ay, kutlu Ay
  Kutlu: Iyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal
  Kutsal: Tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen; Dokunulmaması gereken; uğur getirdiğine inanılan Uğurlu, kutlu
  Kutsay: Uğurlu say
  Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren bir kimsenin tam karşısına düşen yön

  L

  Lacin: Bir cins şahin - Sarp, yalçın
  Lami: Sert, çatık kaslı veya Aslan
  Lema: Herseye gücü yeten
  Lemi: Becerikli, atılgan
  Levent: Dünya,varlık

  M

  Malkoç: Ünlü bir akıncı soy olan Malkoçoğullarının atası Malkoç Mustafa Bey'in adından
  Meriç: Bulgaristan'dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca akraka Enez yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen ırmak
  Meriçtan: Meriç Irmağı'nın şafağı, Meriç kıyısındaki sabah vakti
  Mert: Sözünün eri; yiğit bahadır, batur
  Merter: Sözünün eri; yiğit
  Mertkal: Her zaman mert olarak yaşa
  Mertol: Sözünün eri ol, yiğit ol
  Mete: Hun Türklerinin büyük hakanı, babası Teoman'ı öldürerek yerine geçti. (M.Ö. 209), otuz beş yıl Hun tahtında kaldı, Oğuz Han olarak da bilinir Moğol Moğolistan halkından. Moğollar Orta Asya'da bir kavimdi; çok eski Çağlarda Türklerle aynı kavimdendi. Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu tarihte ünlüdür.
  Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut
  Müren: Dereden büyük akarsu, çay, ırmak moran

  N

  Nart: Yürekli, yiğit
  Nayman: Sekiz; Batı Moğolistan'da yaşayan ve sekiz oymaktan oluşan Türk Topluluğu
  Nogay: 1280-1299 yılları arasında Tuna ve Dobruca Tarlalarının başı olarak saltanat süren, Hulagu Han'ca öldürülen kişi, Nogay Han
  Noyan: Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi
  Nurkut: Aydınlık sal, ışık ver
  Nursal: Aydınlık Sal, ışık ver
  Nuyan: Soylu kişi, noyan

  O

  Odil: O tatlı dil
  Olca: Savaşta ele geçirilen mal
  Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
  Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili
  Oluş: Olma biçimi, var oluş
  Omay: Beğenilen, sevilen
  Ongu: Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk
  Onur: Kişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı kibir çalım kurum
  Onuray: Onurlu ve Ay gibi güzel
  Oray: Kent üstüne doğan, Ay, kentli Ay
  Oskay: Neşeli, şen, sevinçli
  Oytun: Kuytu yer, beğenilen, güzel kuytu yer, kendisinde kutsallık bulunan, kutsal

  Ö

  Öcal: Sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al
  Ödül: İyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan
  Öğün: ("Övünmek'ten buyruk) kendi kendini öv, kendi kendini yücelt, övün
  Öğünç: Övünülecek şey, kıvanç, övünç
  Öke: Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi
  Ökmen: Akıllı, zeki
  Öktem: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü
  Ökten: Güçlü, yiğit
  Önal: Önce davran, başa geç
  Önalan: Önce davranan, önde giden, başa geçen
  Öncel: Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren
  Öncü: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan
  Öncüer: Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit
  Önder: Yol gösterici, kılavuz; büyük bir işte, toplumsal bir olguda önde giden, kendine başkalarını uyduran ve onları yöneten kimse, şef, lider
  Önel: Bir işin yapılması için verilen süre
  Öner: Önde gelen yiğit önde giden erkek
  Över: Bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun Değerini belirtir.
  Övgü: Övmek için söylenen güzel söz, övme
  Övün: Kendi kendini öv, kendini yücelt
  Övül: Başkasınca beğenil ve iyiliklerin söylensin
  Övünç: Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç
  Özay: Özü Ay gibi
  Özbek: Yürekli, doğru, namuslu; Orta Asya'da yaşayan bir Türk boyu, Bu boydan kimse
  Özberk: Özü sert, özü sağlam
  Özcan: Bir kimsenin kendi öz canı olan
  Özdilek: İçten dilenen şey, içsel dilek
  Özdoğa: Özce doğaya benzeyen kimse
  Özel: Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her Vakit görülenden ayrı, alışılmıştan, olağandan ayrı
  Özen: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme
  Özenç: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen
  Özer: Özü yiğit, özce erkek, yiğit
  Özerk: Kendi kendini yöneten
  Özgen: Yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür
  Özgü: Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan
  Özgül: Pözü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan
  Özgün: Hiç kimseye benzemeyen
  Özgür: Başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür
  Özinal: Özü inanç verici
  Özinan: Özü inandırıcı
  Özkan: Soylu kan
  Özler: Göreceği gelir, hasret çeker
  Özmen: Özlü kimse, içten kimse
  Özok: Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse
  Özol: Bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol
  Özsel: Özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel
  Özsoy: Özü temiz, soylu kimse
  Öztan: Gerçek şafakn
  Öztekin: Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade
  Öztuna: Gerçek Tuna Irmağı
  Öztunç: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç
  Öztürk: Gerçek Türk; özü Türk, öz Türk

  P

  Pamir: Orta Asya'da yükseltilerle dolu kütle, yayla
  Par: Çeşme; bahçe, gül bahçesi, alev
  Pars: Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, Yırtıcı bir hayvan
  Pasin: Eski bir Türk oymağını adı
  Pekcan: Sağlam, dayanıklı can; güçlü can; çok cana yakın
  Peker: Sert yiğit, sağlam, dayanıklı yiğit, sıkı yiğit, çok yiğit, pek yiğit
  Pekin: Kuşkuya yer olmayacak denli kesin
  Pekiner: Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit
  Pekşen: Çok şen
  Perk: Sağlam, güçlü, sert, berk
  Polat: Sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert
  Polatalp: Çelik yiğit
  Polathan: Çelik gibi sert han, çelik kağan
  Polatkan: Çelik kan, sağlam kan
  Pusat: Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

  R

  Raci: Sezgi, anlayış, dikkat
  Rasin: Beyaz ay,dolunay
  Rasit: Dürüst, güvenilir
  Refik: Yüce,ulu
  Reha: Candan, cana yakın
  Renan: Kızıl kan
  Resat: Kahraman, cesur, savasçi
  Resit: Yigit,cesur
  Rusen: Sabah günes dogarkenki zaman
  Rüçhan: Orta Asya'da Tanri dağı,bir Türk boyu

  S


  Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse
  Sağun: Saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor
  Sağlam: Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş, bozulmamış; güvenilir, dürüst
  Salgır: Akarsu
  Salman: Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan
  Saltuk: Kendi başına bir varlığı olan; Doğu Anadolu'da kurulan
  Sanal: Ün kazan, ünlü ol
  Sanalp: Ünlü yiğit
  Sanberk: Ünü sağlam
  Sancar: Eski Türk adlarından; kısa kama
  Sançar: Sancar
  Saner: Ünlü yiğit, tanınmış kimse
  Sanlı: Çok tanınmış, herkesçe bilinenen, ünlü
  Saran: Çevresini kuşatan, çevreleyen; kollarının arasına alan; hoşa giden, beğenilen Sargın insanı saran, çeken, çekici; sevimli; candan, içten, yürekten, tutkun, istekli
  Sarp: Geçilmesi, çıkılması güç, çok dik
  Sarper: Dikbaşlı yiğit, sarp yiğit
  Sarphan: Sarp kağan
  Saruhan: Sarı kağan, sarı han; Saruhan, Selçuk uçbeylerindendi, Manisa'yı alarak Saruhanlı Beyliği'ni kurmuştu
  Savaş: Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem
  Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören
  Sayhan: Saygı gösteren kağan
  Sayıl: Kendini saydır, saygı gör, önemsen
  Seçen: Iyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse
  Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında göze çarpan; seçilmiş
  Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit
  Sel: Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşarak önüne Gelen herşeyi alıp götüren taşkın su
  Selçuk: Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; Selçuklulara adını veren Sultan Selçuk'tan
  Sencer: Halden bilen kimse; kale, hisar; Çağatay hanlarından birinin adı
  Sener: Sen yiğitsin
  Seren: "sermek" eylemini yapan; gemilerde yelken direği
  Sergen: Sergilenmiş olan, sergi; raf
  Sert: Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan; hoşgörüsüz
  Seyhan: Çukurova'da Adana'dan geçerek Akdeniz'e dökülen büyük ırmak
  Seyhun: Orta Asya'da bir ırmak
  Sezgin: Sezme yeteneği olan kimse, sezici
  Somer: Katışıksız yiğit, tam yiğit
  Sona: Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk
  Sonay: Artık ondan sonrası olmayan Ay; (mecaz olarak) son çocuk
  Soner: Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek Çocuk, son yiğit
  Sorkun: Bir tür söğüt
  Soydan: Soylu, iyi bir soydan gelen
  Soyer: Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit
  Soyhan: Soyu han olan, kağan soylu
  Soykan: Soylu kan
  Soylu: Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan
  Sökmen: Selçuklular çağında Hasankeyf A rtuklu Beyliği'ni kuran
  Sönmez: Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar
  Sözen: Iyi ve güzel konuşan kimse
  Sözer: Iyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
  Süalp: Asker yiğit
  Süer: Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit
  Sümer: Aşağı Mezopotamya'da bir bölge Sümer ülkesi; M.Ö. 400 Yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi

  Ş

  Şahin: Küçük kuşlarla beslenen, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan
  Şahinalp: Şahin gibi yiğit
  Şahiner: Şahin gibi yiğit
  Şan: İyi tanınma, ün
  Şanal: Adın her yanda duyulsun, ünün yaygınlaşsın, iyi ün sahibi ol
  Şanlı: Ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi
  Şanlıbay: İyi ün sahibi ve varsıl kimse
  Şansal: Adını, şanını her yana duyur, şan ver
  Şanver: Ünün, şanın her yana yayılsın
  Şaylan: Kendini öven, övüngen; neşe saçan, sevinçli; ince, incelikli, nazik
  Şen: Yaşamından memnunluğunu davranışlarıyla gösteren, bunu çevresindekilere de yayan kimse, neşeli
  Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek
  Şenol: Her zaman neşeli ol
  Şensoy: Soyu şen kimse, şen soydan
  Şimşek: Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse
  Şölen: Eğlenmek ya da bir güzel olayı kutlamak için yapı

  T

  Tağalp: Dağ gibi yiğit
  Talas: Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına
  Talay: Dal gibi ince, Ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz
  Talaz: Dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas
  Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
  Tamar: Bkz. Damar
  Tamay: Dolunay, ay'ın dolgun durumu
  Tamer: Bütünüyle yiğit, tam yiğit
  Tamerk: Tam güçlü, özerk
  Tan: Güneş'in doğmasından önceki zaman, şafak
  Tanalp: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
  Tanay: Şafak kızıllığının Ay'ı, şafak vaktinin Ay'ı
  Tanberk: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
  Tanbey: Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
  Taner: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
  Tanerk: Şafak gücü; güçlü şafak
  Tangör: Şafağın doğuşunu gör
  Tanıl: Herkesçe bilin, ünlen, tanın
  Tanju: Yücelik, ululuk, Çinlilerin Türk hakanlarına verdiği unvan, Kağan, hakan, hükümdar. Bkz Tanyu
  Tankut: Uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak
  Tansel: Şafak vaktinin seli
  Tansoy: Şafak gibi güzel soydan kimse
  Tansu: Şaşkınlık verecek denli güzel şe, olağanüstü şey, insanları Hayran eden ve doğaüstü sayılan olay, mucize
  Tanyel: Şafak vaktinin yeli
  Tanyer: Şafağın doğduğu yer
  Taran: Tarla, geniş toprak, geniş yer
  Tarhan: Soylu kimse, bey varsıl kimse
  Tarkan: Eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; Dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık
  Taşan: Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan
  Taşar: Kabına sığmaz, coşar, coşkun
  Taşkın: Taşmış bir durumda olan, coşkun; su baskını
  Taylan: Uzun boylu ve yakışıklı kimse
  Tekant: Tek yemin
  Tekay: Biricik Ay,
  Tekin: Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade
  Teoman: Hun İmparatoru Mete'nin, yani Oğuz Han'ın babası
  Tınaz: Ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı
  Timuçin: Büyük Moğol İmaparatorluğu'nun kurucusu Cengiz'in asıl adı
  Timur: Demir; Timurlenk, aksak timur da denilen ünlü Türk-Moğol İmparatoru, yıldırım Beyazıt' tutsak eden kimse
  Tokcan: Doymuş kimse
  Toker: Gözü gönlü tok yiğit
  Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık
  Tolonay: Dolunay, Ay'ın on dördündeki durumu
  Tolun: Dolgun, dolun, bedir
  Tonguç: Ilk çocuk; çocuk
  Toprak: Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik Cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış
  Toros: Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ
  Toygar: çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay
  Tuna: Karaormanlardan doğup Karadeniz'e dökülen, Abrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı
  Tunacan: Sevgili Tuna, can Tuna
  Tuncel: Tunçtan yapılmış el
  Tuncer: Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit
  Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince Benzeyen koyu kızıl alaşım
  Tunga: Alper Tunga adlı söylence yiğidinin adından biri; yiğit, güçlü; Kaplan türünden yırtıcı bir hayvan
  Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
  Türkcan: Can türk, sevgili Türk
  Türker: Yiğit Türk, er Türk
  Türkmen: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse

  U

  Uca: Ulu, yüce, yüksek, erişilmez
  Uğur: İnsana iyilik getirdiğine inanılan doğaüstü güç ya da bir iyiliğin muştucusu sayılan herhangi bir belirti; iyilik kaynağı olan şey
  Uğuralp: Uğurlu yiğit
  Ulaş: ("Varmak, ardından koşup yetişmek" anl***** gelen "ulaşmak"tan Buyruk) yetiş, eriş
  Ulu: Çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük;
  Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit
  Ulubay: Yüce ve zengin kimse
  Uluhan: Yüce kağan
  Umay: Hint Okyanusu adalarında bulunan güvercin büyüklüğünde Zümrüt yeşili kanatları olan, kemikle beslenen, üzerinde Uçtuğu kişiye zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan masal kuşu, devlet kuşu, devlet kuşu; tanrıça
  Umut: Ummaktan doğan iç erinci, umulan şey, ümit
  Ural: Asya'da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp Hazer Denizi'ne dökülen bir ırmak
  Utkan: Ateşli kan, od kan
  Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
  Uygar: Uygarlığın olanaklarından yararlanan ya da böyle olanakları olan bir ülkede yaşayan
  Uygur: VII. Yüzyılda Orta Asya'da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
  Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar
  Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk
  Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el
  Uzer: Becerikli yiğit

  Ü

  Üçer: Üç yiğit
  Ülgen: Ulu, yüce, yüksek, sağlam; iyilik tanrısı
  Ülkü: Kişiyi umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek, amaç, erek
  Ünal: Ad sahibi ol, ünlen, tanın
  Ünalan: Ad sahibi olan, ünlenmiş kişi, ünü olan kimse, iyi ad sahibi
  Ünalp: Ünlü yiğit
  Ünay: Ünlü ve ay gibi kimse, ünü olan Ay
  Üner: Ünlü yiğit
  Ünlü: Herkesçe tanınan, ün salmış olan, tanınmış
  Ünol: Şan ol, ünlü ol
  Ünsal: Her yana adını duyur
  Ünver: Her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen
  Ürkmez: Korkmaz
  Ürün: Doğadan elde edilen yararlı şey

  V

  Varan: Giden, varan
  Varlık: Var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey; var oluş; para Mal, mülk ve genel olarak zenginlik Varol her zaman yaşa
  Vural: Vurarak al, vurup al.
  Vurgun: Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun

  Y

  Yağan: Yağış
  Yağız: Koyu buğday rengi, esmer
  Yağızalp: Esmer, yiğit, karayağız yiğit
  Yalaz: Ateş dili, ateşin her yana uzanan dili, yalım, alaz
  Yalazalp: Yalımlı yiğit, yalım gibi yiğit
  Yalçın: Düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik
  Yalçıner: Sarp yiğit, dik yiğit
  Yalgın: Ilgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
  Yalım: Ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev
  Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
  Yalınalp: Katışıksız yiğit, sade yiğit
  Yalkın: Yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf
  Yalman: Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın
  Yamaç: Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
  Yaman: İşbilir, kurnaz, becerikli
  Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
  Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
  Yavuzalp: Korkusuz yiğit, yaman yiğit
  Yenal: Yenerek al
  Yener: Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
  Yengi: Üstün gelme, yenme, utku, zafer
  Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş
  Yıldıralp: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
  Yıldıray: Parıldayan Ay, ışık saçan Ay
  Yıldırım: Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik Boşalması, şimşek; Osmanlı İmparatoru Yıldırım Beyazıt'ın adından
  Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
  Yiğitalp: Yiğitler yiğidi, erler eri
  Yiğitcan: Güçlü ve yürekli kimse
  Yöntem: Bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol
  Yurdakul: Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
  Yüce: Yüksek, büyük, erişimez, ulu
  Yücel: Yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, Büyük ol, ulu ol
  Yüksel: Yükseklere çık, yücel; ilerle

  Z

  Zafer: Amaca ulaşma, başarı - Düşmanı yenme
  Zahit: Parlak yıldız
  Zahir: Zekeriya'nın oğlu olan peygamber - Allah lütufkardır anlamında
  Zekai: Zeka ile ilgili
  Zekeriya: Erkek - Bir peygamber
  Zeki: Çabuk anlayan, kavrayan
  Zeynel: Zenelabidin'in kısaltılmışı
  Zihni: Akılla ilgili
  Ziya: Aydınlık, nur
  Zobu: Itiyarı, delikanlı; hovarda
  Zorlu: Güçlü; tuttuğunu koparan
  Zobu: Itiyarı, delikanlı; hovarda
  Zorlu: Güçlü; tuttuğunu koparan
   
 3. BaRıŞ Well-Known Member

  Kız Bebek İsimleri

  A


  Akcan: Ak yaşam; temiz ruhlu kişi, ak tenli ve cana yakın akça pakça sevgili
  Aksel: Ak renkte sel
  Aksen: Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin
  Aksu: Ak renkli su, köpüren su; Anadolu'da kimi akarsuların adı.
  Akün: Iyi ve temiz ün
  Ala: Alaca, karışık renkli açık kestane rengi, ela
  Alanur: Alacalı ışık, ala ışık
  Alçin: Al renkli küçük bir kuş
  Alev: Yanan ve ışık veren şeylerin türlü biçimlerde uzanan dili, alaz, yalım
  Algül: Al renkli gül kırmızı gül
  Algün: Al renkli Güneş kırmızı güneş
  Alım: Gözü gönlü çeken nitelik,çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
  Alkım: Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla Oluşan yedi renkli görüntü, gökkuşağı ebemkuşağı
  Almıla: Al elma
  Anatolya: Türkiye'nin Asya kıt'asında bulunan topraklarına verilen ad,Anadolu.
  Yunanca-Anatolia, güneşin doğduğu yön .
  Anıl: "Sözü edilmek ya da düşünülmek" demek olan "anılmak" eyleminin buyurma kipinin ikinci tekil kişisi; "daima anılasın" dileğinide içerir.
  Asena: Dişi kurt; güzel kız
  Aslı: Kerem ile Aslı adlı halk öyküsünün kadın kahramanı
  Aslıhan: Kerem'in sevgilisi Aslı'nın bir başka adı
  Aslım: Soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı
  Asu: Azgın ve huysuz at
  Aşkım: Sevdiğim, sevgilim
  Aşkın: Benzerlerinden üstün olan, çok, fazla üstün, aşan, geçen; üzüm bağ ve asmalarında Yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız uzantılar, filiz, ışkın.
  Ateş: Odun, kömür, ot gibi özdeklerin yanmasıyla ısı ve ışığın birlikte belirlemesi; Tutuşmuş olan nesne
  Ay: Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi
  Aybike: Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.
  Ayca: Ay gibi, yüzü Ay gibi güzel olan
  Aycan: Ay gibi güzel insan
  Ayça: Ay'ın, ilk günlerinde aldığı yay biçimi, Ay'ın ilk günlerindeki Görünüşü, yeni ay, hilal
  Ayda: Gülgillerden, dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki; şaşma üzülme, İsteklendirme, bilirir bir ünlem
  Aydan: Ay gibi güzel, Ay'dan yapılmış
  Aydeniz: Ay ile denizsin
  Aygül: Ay ve gül gibi güzel
  Aygün: Ay ile Güneş
  Ayla: Ay'ın ve kimi yıldızların çevresindeki görülen ışık çemberi, aylin
  Aylan: Açık alan
  Aylin: Ay'ın ve kimi yıldızların çevresinde görülen ışık çemberi, ayla,
  Aynur: Ay gibi ışık saçan, Ay ışığı
  Ayperi: Ay ve peri gibi, çok güzel
  Aysan: Ay gibi güzel san
  Aysel: Ay ile selden oluşmuş
  Aysın: Ay gibisin, Ay kadar güzelsin
  Aysun: "Sunmak"tan "sun" buyruğu ile Ay'dan oluşmuş bir ad, Ay'ı sun
  Aysuna: Ay gibi güzel yaban ördeği
  Ayşan: Şanı Ay gibi parlak olan, görkemli, parlak
  Ayşen: Ay gibi güzel ve şen, şen Ay
  Ayşıl: Ay ışığı
  Ayşın: Ay ışını
  Ayten: Ay gibi güzel ten, güzel tenli
  Aytolun: Ay'ın en dolgun evresindeki durumu, dolunay
  Aytuna: Gökteki ay ile Tuna Irmağın'dan oluşmuş bir ad
  Aytül: Ay'ın tüllü Ay ile tül, Ay tülü
  Ayzıt: Türk söylencebiliminde güzellik tanrıçası, ödüllendirici tanrıça

  B

  Balcan: Bal gibi can, tatlı can
  Baldan: Bal gibi tatlı, baldan yapılmış
  Balım: "Benim balım" bal gibi tatlım
  Başak: Ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı
  Bediz: Açık , belli, görünen; süs bezek, bedis
  Begüm: Hanım, hanımefendi, saygıdeğer kadın
  Belen: Iki dağ arasından geçen yol, geçit; tepe, yüksek yer, üzeri yassı tepe
  Belgin: Kesin olarak belirlenmiş olan, belirgin açık
  Belgün: Belli, belirli gün
  Beliz: Işaret ve iz nişan ve iz
  Benan: Beni an beni unutma
  Benay: Ben Ay'ım Ay gibiyim
  Bengi: Ölümsüz, sonsuz, sonsuza dek sürecek olan, hiç ölmeyecek olan
  Bengisu: Ölümsüzlük suyu, içene ölümsüzlük vereceği söylenen söylencesel
  Bensu: Ben su gibiyim, güzelim
  Beren: Koyun yavrusu, kuzu; güçlü; tanınmış
  Betül: Erkek eli değmemiş, erkekten uzak yaşayan, namuslu kadın
  Bezen: Bezek, çok göze çarpan süs.
  Bike: Evlenmemiş, çocuk doğurmamış, erden
  Bilge: Çok ve sağlam bilgili, bildiğini kendisi ve başkaları için en yararlı bir biçimde kullanabilen, geniş ve derin bilgili
  Bilgül: Bil ve gül, "bilirsen gülersin, mutlu olursun"
  Bilgün: "Günü bil"
  Binnaz: Bin türlü naz eden, bin tane naz
  Bircan: Biricik ve cana yakın
  Birce: Biricik, bir tanecik
  Birgül: Bir tek gül
  Birim: Bir niceliği ölçmek için kendi türünden seçilen örnek ve değişmez parça; birtanem, biriciğim
  Biriz: Bir tekiz
  Birsel: Bir sel gibisin, bir selsin
  Burcu: Güzel koku, ıtır
  Burcum: Güzel koku; burcu
  Burçak: Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan, mercimeğe benzeyen bir bitki
  Burçin: Dişi geyik, bozçin, bürçin
  Büklüm: Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka ya da kat kıvrım
  Büyüm: Benim büyüm

  C

  Canal: Güzelliğinle canlar yak
  Candan: Içten, yürekten
  Cankat: Mutluluk getiren cana can kat
  Canöz: Canın özü, yaşamın özü
  Cansen: Can sensin
  Cansın: Tatlısın, sevgilisin
  Cansun: Güç sun, canlılık sun
  Ceren: Çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan
  Ceylan: Çölde yaşayan, geyik türünden, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, çok hızlı koşan, ince bacaklı, çok güzel bir hayvan, ceren

  Ç

  Çaba: Bir işi yapmak için harcanan güç
  Çağ: Belirli bir özelliği göz önünde tutularak ele alınan zaman bölümü
  Çağıl: Çağ ile ilgili, çağdaş; çakıl, "çağıl çağıl" ikilimesinden biri
  Çağın: Şimşek, yıldırım
  Çağla: Erik, kayısı ve özellikle bademin taze yemişi, ham yemişi
  Çağlayan: Akarsuyun, yüksekten çağıltılarla, köpürerek döküldüğü yer
  Çığıl: Başa takılan altın
  Çiçek: Bitkinin, genellikle güzel, kokulu, renkli bölümü
  Çiğdem: Türlü renklerde çiçek açan bir kır bitkisi
  Çiler: Güzel ötüşlü, bülbül gibi çileyen
  Çimen: Doğal olarak biten çim, yeşillik
  Çise: Çiseleyen yağmur damlası
  Çisem: Çise

  D

  Dal: Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
  Damla: Yağmur ya da bir sıvanın, çok küçük, yuvarlak biçimli parçası
  Defne: Defnegillerden, anayurdu Anadolu olan ve özellikle Ege Bölgesin'nde bol yetişen yaprakları güzel kokulu, yaz kış yeşil kalan bir ağaç
  Demet: Ekin, çiçek gibi bitkilerin birkaçının yada bir bölümünün bir arada bağlanmış biçimi
  Deniz: Yeryüzünün büyük bir bölümünü örten, derin ve çok geniş tuzlu su
  Derin: Dibi yüzeyinden yada ağzından uzak olan, derinliği olan; Çok içten gelen ve içe işleyen
  Devrim: Kısa zaman içinde, olumlu yönde önemli niteliksel değişmelere yol açan devinim
  Dicle: Kaynağı kuzeydoğu Anadolu'da bulunan, ülkelerimizden sonra Irak topraklarından
  geçerek denize dökülen büyük ırmak
  Dilek: Dilenilen şey, istek
  Diren: Harmanda sapları yaymaya yarayan uzun çatallı ağaçtan yapılmış araç
  Diril: "Dirilmek"ten buyruk; el dokuması bez
  Dirim: Canlılık, dirilik, sağlık, yaşam
  Doğa: Canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü; Kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç; yaratılış
  Doğu: Güneş'in doğduğu yön
  Dolunay: Ay'ın dolun durumu, Ay'ın bütünüyle parlak olduğu zamanki hali, Ay'ın her ayın ortalarında aldığı dolgun görünüm
  Doruk: Bir dağın, bir tepenin, yüksek bir yerin, tepesi, en yüksek yeri
  Duru: Bulanık olmayan, açık, temiz
  Durugül: Arı duru ve gül gibi güzel
  Durusu: Bulanık olmayan, dalgasız, pırıl pırıl ve dibi görünen su; temiz su
  Duygu: Iyi ve güzel şeyleri sevebilme, onları duyumsayabilme yeteneği; Anımsanacak duyuş; gönülden uyanan yankı ya da tepki; duyumsama

  E

  Ece: Kral karısı ya da krallığı yöneten kadın, kraliçe; (mecaz olarak) türdeşleri arasında üstünlüğü, yeteneği olan kadın, güzel kadın
  Ecem: Benim olan ece, kraliçem
  Ekim: Toprağa tohum ekme işi, ekmek eylemi ve biçimi (Ekim ayında doğan çocuk için)
  Ekin: Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya değin aldığı durumun tümüne verilen ad; buğday
  Ela: Sarıya çalan kestane rengi, ala
  Elçim: Deste, demet, tutam
  Enginsu: Açık deniz
  Erenay: Yetişip gelen Ay
  Erensu: Ermiş gibi ve su gibi aziz olan
  Ergül: Erken açmış gül; erken gülesin, erken mutlu olasın
  Esen: Vücutta hiçbir eksikliği olmayan, sağlıklı; sağlığı yerinde olan esmekte olan yel
  Esin: Içe doğan şey, bir şeyi yaratmaya yönelten güzel duygu; tatlı tatlı esen yel, esinti
  Esmen: Esici,esen
  Eti: Anadolu'da milattan önce 1900-1200 yılları arasında egemen olan, büyük uygarlık kuran Orta Asyalı bir ulus, Hitit
  Evrim: Kendiliğnden oluşan değişim, dönüşüm
  Evşen: "Evi şenlendiren", "evin neşesi, şenliği
  Eylem: Bir değişiklik doğurabilecek etkili davranış; yapılan iş
  Eylül: Yılın dokuzuncu ayı
  Ezgi: Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi uyumlu ses; müzikli ses, şarkı, türkü
  Ezgü: İyi kimse

  F

  Filiz: Yeni sürmüş körpe dal; dal haline gelmiş körpe tomurcuk
  Funda: Çalı görünüşünde ve çok çeşidi olan bir bitki, süpürge otu

  G

  Gelincik: Kırmızı ve büyük çiçekli bir kır bitkisi
  Gizem: Açıklanamayan ya da çözülemeyen soru, aklın çözemediği, erişemediği şey
  Gonca: Henüz açılmamış, tomurcuk
  Goncagül: Açılmamış gül, tomurcuk gül
  Gökben: Mavi benli
  Gökçe: Mavi gözlü, mavice
  Gökçen: Güzel; yiğit; mavi gözlü, gökmen
  Gökmen: Güzel; yiğit; mavi gözlü sarışın
  Göksel: Gökle, gökyüzüyle ilgili
  Göksen: Sen göksün
  Göksu: Mavi su
  Gökşen: Mavi gözlü ve şen

  H

  Hepgül : Yaşam boyu gül, yaşam boyu mutlu ol, mutluluk içinde yaşa
  Hepgüler : Hiç durmadan güler, boyuna güler, her zaman güler; yaşamboyu mutlu olur

  I

  Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağlar topluluğu
  Ilgım: Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanıltısı, güneş ışınlarının eğilmesiyle ilgili, gözü yanıltan bir doğa olayı, serap
  Ilgın: Beyaz ya da pembe çiçekli, çok hafif yapraklı bir ağaçcık (genellikle küçük akarsu kıyılarında bulunur)
  Irmak: Akarsuların en büyüğü
  Işık: Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç; nesneleri görmemize yarayan fiziksel erke; Güneş ve benzeri bir kaynağın yaydığı aydınlık
  Işıl: Pırıltı, parlaklık, ışık, aydınlık
  Işılay: Işıldar ışık verir, pırıldar, şavkır, ışıl ışıl yanar, ışık saçar
  Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi
  Işınsu: Işın saçan su, ışıklı su, ışıklı su, parıldayan su, pırıl pırıl su

  İ

  İçim: Bir yudumda içilecek miktar; bir şey içilirken alınan tat çok güzel çok alımlı, çok çekici demek olan bir içimsu deyimindede geçer
  İldeniz: İldenizoğulları Devleti'ni kuran Türk büyüğü, ülke denizi
  İlgi: İki şey arasındaki bağıntı, bağ, ilişki; bir şeye karşı duyulan bilme isteği
  İlkay: Ay'ın ilk günlerindeki durumu
  İlkcan: Genellikle ailenin ilk doğan çocuğuna verilen bir ad, ilk sevgili
  İlke: Kendisinden vazgeçilemeyecek ana düşünce, uyulması gereken davranış kuralı
  İlknur: İlk ışık
  İlkyaz: Kıştan sonra gelen güzel mevsim, ilkbahar
  İlter: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurtsever
  İmge: Düş, hayal, görüntü, tasarım
  İnce: İnce yapılı; kalınlığı az olan; düşünce, davranış bakımından incelik gösteren
  İnci: İstiridye ve benzeri kabuklu deniz hayvanlarını içinden çıkan, süs eşyası olarak kullanılan, sedef renginde, çok değerli, yuvarlak ve sert tanecik
  İpek: İpekböceğinin kozasından çıkarılan çok ince ve parlak tel; bu tel ile dokunmuş (kumaş) ince ve yumuşak
  İzgi: İyi, güzel, doğru, akıllı, zeki

  J

  Jale: Gece olusup, sabah çiçeklerin üzerinde görülen damlacik, çiğ
  Jalenur: Parlayan, ışıldayan çiy
  Julide: Karışık, karmaşık - Derinlik

  K


  Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
  Karaca: Geyik türünden, boynuzları, küçük ve çatallı bir av hayvanı, dağ keçisi yaban keçisi
  Kıvılcım: Yanmakta olan maddeden sıçrayan küçük ateş parçası
  Kutlu: Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, kutsal
  Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön

  L

  Lale: Yaprakları, uzun, çeçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte, güzel bir süs bitkisi ve onun çiçeği
  Leman: Parıldayan, parıltı
  Lerzan: Titreyen, titrek, parıldayan titrek ışık
  Leyla: Gece, uzun ve karanlık gece

  M

  Maral: Dişi geyik, meral
  Maviş: Ak tenli ve mavi gözlü
  Meltem: Yazın karadan denize doğru esen ve tatlı bir serinlik yapan Mevsim yeli
  Meral: Dişi geyik, maral
  Meriç: Bulgaristan'dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra, Türk-Yunan sınırı boyunca akarak Enez yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen ırmak
  Mine: Maden eşya üzerine işlenen renkli sır tabakası, çok ince nakış
  Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan
  Müge: Çan biçiminde ak çiçekler açan bir süs bitkisi,ünçiçeği

  N

  Naz: Kendini sevdirme davranışı, nazlanma, cilve
  Nazlan: Naz yap, cilveli ol
  Nazlı: Naz yapan, cilveli, işveli
  Nazlım: Naz yapanım, işvelim, cilvelim, benim nazlım
  Neşe: Üzüntüsü olmamaktan doğan ve dışa vurulan sevinç
  Nice: Ne kadar, ne denli, nasıl, oldukça çok
  Nil: Afrika'da Viktorya Gölü'nden çıkıp Mısır'ı baştan başa geçerek Akdeniz'e dökülen büyük ırmak
  Nilay: Nil ve Ay, Nil'e ışıklarını saçan Ay
  Nilgün: Nil ile Güneş, Nil Güneş
  Nilüfer: Durgun sularda yetişen, yaprakları yuvarlak ve geniş beyaz, sarı, mavi, pembe, çiçekli bir bitki
  Nur: Aydınlık, parıltı, ışık
  Nurcan: Işık ile can, ışık ile yaşam, aydınlık yaşam
  Nurdan: Işıktan yapılmış
  Nurperi: Işıktan yapılmış ve peri kadar güzel; güzel ışıklı peri
  Nursel: Işık, ışıktan yapılmış sel
  Nurseli: Işık seli
  Nursen: Işık sensin, sen ışıksın
  Nurşen: Işıklı ve şen, aydınlık ve yaşamından memnun; ışık ve mutluluk saçan

  O

  Odil: O tatlı dil
  Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
  Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili
  Omay: Beğenilen, sevilen
  Oskay: Neşeli, şen, sevinçli
  Oya: İğne, firkete, tığ, ya da mekikle yapılan, iprişimden önce dantel oya gibi güzel olan
  Oylum: Derinlik, bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, kıvrım, bukle

  Ö

  Ödül: Iyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen şey armağan
  Öğün: Güzelliğinle, herşeyinle, övün, kendini öv
  Öğünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, Övünme; kıvanç, övünç, sevinç
  Övgü: Övme, övmek için söylenen söz
  Övgül: Övgüye değer, övülmeye değer, övülesi
  Övül: Övülesin
  Övünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övgünç,
  Öykü: Ayrıntılarıyla anlatılan olay; gerçek ya da tasarlanmış olayları Anlatan, romandan kısa düzyazı türü, hikaye
  Özde: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan
  Özden: Yürekten, içten, candan; gerçekten; temiz soylu; özsu
  Özen: Bir işi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme; istek heves
  Özge: Başka, başkası, el yabancı
  Özgen: Özü geniş, özgür, başkasının kölesi olmayan
  Özgü: Özellikle biriyle ya da bir şeyle ilgili, belli bir şey de ya da kimsede bulunan
  Özgül: Özellikle bir türle ilgili olan; özü kendisi gül gibi olan
  Özgün: Bir benzeri olmayan yalnız, kendisine özgü nitelikleri taşıyan
  Özgür: Hiçbir kimseye, hiçbirşeye bağlı olmayan, başıboş olan, köle olmayan
  Özlem: Kavuşma isteği, bir şeye karşı duyulan istek, göreceği gelme
  Özlen: Görme isteği uyandırır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler
  Öznur: Öz ışık, özü ışık
  Özperi: Gerçek peri, gerçek güzel, özü peri gibi
  Özselen: Öz ses, öz bilgi, gerçek sel yatağı gerçek bolluk
  Özsu: Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su

  P

  Papatya: Baharda çiçek açan, taç yaprakları beyaz, ortası sarı çiçekli bir kır bitkisi
  Parla: Parılda, pırıl pırıl aydınlık saç
  Parlar: Parıldar, pırıl pırıl eder, ışık saçar
  Pelin: Yapraklarında ve öteki bölümlerinde acı, ıtırlı bir madde bulunan, birçok türleri olan bir bitki
  Pelit: Meşe ağacı ve yemişi
  Petek: Arıların bal depo etmek için balmumundan yaptıkları düzgün altıgen biçiminde gözeler topluluğu
  Pınar: Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
  Pırıl: Parlak

  R

  Radife: Bir yıldızın yakınında bulunan bir başka yıldız
  Rana: Iyi, güzel, yumuşak, hoş
  Reyhan: Yaprakları güzel kokan bir süs bitkisi, fesleğen
  Rezzan: Ağırbaşlı
  Ruhsar: Yanak, yüz, güzel yüz

  S

  Sabah: Gündüzün ilk saatleri, öğleye kadar olan vakit
  Salkım: Çoğunlukla bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş; Baklagillerden bir ağaç ve bunu çiçeği; sarkan şey, hevenk
  Seçen: Seçme işini yapan, bir şeyi seçen
  Seçil: Güzelliğinle, varlığınla seçilesin
  Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılmış olan; benzerleri içinde niteliklerinin üstünlüğüyle göze çarpan, üstün
  Seden: Gözü açık, uyanık
  Sel: Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşup önüne ne gelirse alıp götüren taşkın su
  Selay: Sel ayı, sellerin çok olduğu ilkyaz ayları
  Selen: Ses, gürültü, haber, bilgi, yakın yer, çevre, varlık, bolluk, duruş, tavır, sel yatağı
  Selin: Öğünç, sevinç
  Selvi: Kış yaz yaprağını dökmeyen, ince uzun bir ağaç, servi selbi
  Senem: Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı
  Seren: Gemi direği uzun ağaç, "sermek" eylemini yapan
  Serin: Ilık ile soğuk arası, az soğuk, serinlik veren
  Serpil: Geliş ve büyü, boylan, boy at; ince ince savrularak yağ
  Seval: Beğen al
  Sevgi: Insanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye iten duygu, sevme duygusu, tutkunluk, sevi
  Sevi: Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu
  Sevil: "Kendini sevdir" sevgiye yaraşır ol
  Sevilay: Sevilen Ay'sın
  Sevim: Güzellik, hoşluk, sevimlilik, hoşa gitme hali, şirinlik, alımlılık
  Sevinç: İstenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
  Sezen: Açık bir kanıt olmadığı halde olmuş ya da olcak bir şeyi kestiren, duyumsayan
  Sezgi: Aklın yardımı olmadan, gerçeğin doğrudan doğruya kavranması bir şeyi önceden bilme, duyumsama yeteneği, sezme yeteneği, seziş
  Sezgin: Sezgisi olan
  Sezin: Sezinleme işi, sezme
  Sıla: Kişinin doğup büyüdüğü ve gurbette iken özlediği yer
  Sibel: Henüz yere düşmemiş, havada uçuşan yağmur tanesi, buğday başağı
  Simge: Bir özelliği tümüyle kendinde toplayan örnek, bir şeyin göstergesi
  Sonay: Yılın son ayı
  Songül: (Doğan son çocuğa konur) güllerin sonuncusu
  Su: Rengi kokusu, tadı olmayan sıvı
  Suna: Bir sülün türü, bir tür sülün, yaban ördeği

  Ş

  Şanal: Ün kazan, ünlü bir kimse ol, ünlen
  Şenay: Neşeli Ay
  Şener: Şen kimse, şen kişi
  Şengül: Neşeli gül
  Şengün: Neşeli gün
  Şeniz: Hepimiz neşeliyiz, neşeli iz
  Şenkal: Neşeli ve şen kal
  Şenol: Neşeli, şen ol
  Şensoy: Neşeli soy, şen soy
  Şensu: Neşeli su, şen su
  Şölen: Eğlenmek ya da bir olayı kutlamak üzere, bir çok kimsenin biraraya gelip birlikte yedikleri yemek, yemekli eğlenceli toplantı

  T

  Tamay: Dolunay
  Tan: Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, sabah aydınlığı
  Tanay: Tan zamanı doğan Ay, çok güzel kimse
  Tansel: Sabah aydınlığının seli
  Tanseli: Sabah aydınlığının seli
  Tansu: Insana şaşkınlık veren, akıl yoluyla açıklanamayan doğaüstü olay, tansık, mucize
  Tanyel: Sabah aydınlığının yeli, sabahın çok erken saatlerinde esen yel
  Tanyeri: Güneş'in doğmak üzere olduğu sırada ufukta hafifçe kızaran aydınlık yer
  Tekgül: Biricik gül
  Tezcan: Sabırsız, atılgan
  Tolunay: Ay'ın en dolgun göründüğü zaman, ayın dördü, Ay'ın on dördü gibi, çok güzel, dolunay
  Tomris: (Türkçe "temür" "demir" sözcüğünden değiştiği sanılıyor) İskit Türklerinin Kafkasya'da oturan kolu olan Massagetlerin ünlü kraliçesinin adı
  Tomurcuk: Çiçek vercek olan gonca, bir bitkinin üzerinde bulunan, ilerde sap, çiçek ya da bir çok yaprak verecek olan küçük kabartı, domurcuk
  Toprak: Üzerinde tüm bitkilere ve öteki canlılılara yaşam ortamı sağlayan, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla organik cisimlerden oluşan madde, arazi, tarla, kara, ülke
  Tumay: Sessiz, durgun, dingin
  Tuna: Karaormanlar'dan doğup Karadeniz'e dökülen ve Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı
  Tutkun: Gönül vermiş, bağlanmış, çok sevmiş, tutulmuş
  Tülay: Tülden yapılmış ay
  Tümay: Bütünlenmiş Ay, dolunay
  Tüzün: Düzenlilik, düzgünlük, düzgün, iyi bir soydan gelen, soylu
  Tüzüner: Yumuşak huylu, düzenli kimse

  U

  Uçay: Uçtaki ay
  Uğur: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik muştusu, kimi nesnelerde var olduğuna İnandığı iyilik kaynağı, iyilik
  Umay: (Farsça "hüma" hümay'ın Türkçeleşmiş biçimi) Hint Okyanusu adalarında bulunan, güvercin büyüklüğünde, zümrüt yeşili kanatları olan, kemikle beslenen, üzerinden geçtiği kimselere zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan, masal kuşu, devlet kuşu,
  Umut: Ummaktan doğan iç erinci, umulan şey
  Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşlar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
  Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz analar
  Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk

  Ü

  Üçgül: Üç küçük yapraktan oluşan, bileşik yapraklı, pembe, beyaz, kırmızı mor ve sarı renkte çiçekler açan bir ot
  Ülgen: Yüce, yüksek, ulu, büyük, sağlam, iyilik tanrısı
  Ülke: Bir devletin egemenliği altındaki toprakların topu
  Ülker: Boğa burcunda yer alan ve yedi yıldızdan oluşan takımyıldızı
  Ülkü: Insanı umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek
  Ülküm: "Benim olan ülkü", "benim ülküm", "ulaşmak istediğim yüce dilek".
  Ürün: Doğadan elde edilen yararlı şey

  V

  Vahide: Bağışlayan
  Vedia: Korunmasi için bırakılan emanet
  Verda: Gül
  Vildan: Yeni doğmuş çocuklar

  Y

  Yağan: Gökten yere dökülen
  Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları
  Yakut: Kuzey Sibirya'da yaşayan bir Türk boyu; bu boydan olan kimse, parlak, kırmızı renkte çok değerli bir taş
  Yaprak: Bitkilerin, çeşitli biçimlerdeki düz ve yeşil kısımları
  Yaşam: Canlıda, doğumdan ölüme değin geçen süre
  Yeliz: Yelce, yel gibi, güzel aydınlık
  Yeşim: Yeşil renkte çok değerli bir taş
  Yıldız: Gökyüzünde geceleri görülen ışıklı gök cisimlerinin adı.
  Yonca: Hayvan yiyeceği olarak yetiştirilen, baklagillerden, güzel bir ot
  Yosun: Toprağın, kayaların, ağaçların üstünde yetişen, suların yüzünde ve dibinde bulunan çiçeksiz bir bitki
  Yudum: Bir içimlik sıvı, bir içişte yutulacak miktar
  Yüksel: Yukarı çık,ilerle

  Z

  Zeliş: Din kitaplarındaki Yusuf ile Züleyha öyküsünün kadın kahramanı
  Zeren: Kavrayışlı, anlayışlı zeki
  Zeynep: Güzel, süs, tombul
  Zühre: Çobanyıldızı, Çolpan
  Zuhal: Satürn gezegeninin adı.
  Zulal: Hafif, güzel, soğuk su.
  Zübeyde: Öz, asıl
  Zühre: Çoban yıldızı, venüs.
  Züleyha: Su perisi - Hz.Yusuf'un karısı
  Zümra: Akıllı, çabuk kavrayan kadın.
  Zümrüt: Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı.
   

Sayfayı Paylaş