2012 Yılı Sakatlık İndirimi

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 29 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  2012 Yılı Sakatlık İndirimi tutarları
  2012 yılı sakatlık indirimi
  2012 yılı sakatlık indirimi oranları

  2012 Yılı Sakatlık Vergi İndirimi Tutarları
  Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere;

  I. Derece Sakatlar 770 TL
  II. Derece Sakatlar 380 TL
  III. Derece Sakatlar 180 TL

  olarak tespit edilmiştir. Yani bu miktarlardan gelir vergisi kesilmeyecek.

  - Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece sakat,
  - Çalışma gücünün %60'ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece sakat,
  - Çalışma gücünün %40'ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır.

  Kaynak: gib.gov.tr
   


 2. BaRıŞ Well-Known Member

  Sakatlık indirimi nedir?
  Sakatlık İndirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Sakatlık bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece olarak belirlenmektedir.

  Kimler sakatlık indiriminden yararlanacaktır?
  Sakatlık indirimine hak kazanan;
  - Ücretli hizmet erbabı,
  - Serbest meslek erbabı,
  -Ailesinde bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunan,
  Ücretli hizmet erbabı,
  Serbest meslek erbabı,
  - Basit Usulde vergilendirilenler,
  yararlanacaklardır.

  Bakmakla yükümlü olduğu kişi ne demektir?
  Sakatlık indirimi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan Tebliğle, bakmakla yükümlü olunan kişi tanımlanmıştır. Bu tabirden kişilerin, tabi oldukları çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü oldukları anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır.
  Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılmaktadır.

  Sakatlık indirimine hak kazananlara sağlayacağı yarar nedir?
  Sakat sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık sakatlık indirimi tutarları Birinci derece sakatlar için 770 TL, ikinci derece sakatlar için 380 TL, - üçüncü derece sakatlar için 180 TL dır Bu tutarlar, özürlü ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretlerde aylık tevkifat matrahından düşülür. Serbest Meslek faaliyetinde bulunan özürlüler ile bakmakla yükümlü olduğu serbest meslek erbabının ve Basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) indirilir. Dolayısıyla, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere göre asgari % 15, serbest meslek ve basit usulde vergilendirilenlerde ise yıllık kazançlarında asgari % 15 katkı sağlayacaktır.

  Sakatlık indiriminden yararlanmak için ne yapılmalıdır?
  Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen kişiler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.
  Başvuru sırasında; aşağıdaki belgeler verilecektir.
  Ücretli; Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, T:C: Kimlik no.su,
  Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretli,
  Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir, kendisinin ve özürlü kişinin T.C. Kimlik No.su özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge.
  Sakat serbest meslek erbabı;
  Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
  Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı;
  Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, sakat kişinin T.C. Kimlik no.su, sakat kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).
  Basit usulde vergilendirilenler;
  Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge,.
   

Sayfayı Paylaş