2012 Yılı Lojman Kiraları

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 29 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  2012 Yeni Lojman Kiraları ücretleri ne kadar
  Milli Emlak 2012 Lojman Kira Bedelleri
  Kamuda lojman kiraları arttı

  2012 Yeni Lojman Kiraları
  Lojman kiralarını belirleyen tebliğ 28 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Geçen yılki tebliğde yer alan miktarlar yüzde 10 civarında arttırılmıştır.

  Resmi gazetede yanınlanan tebliğe göre;

  1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;
  15/1/2012’den
  itibaren
  a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda, 1,21 TL/m2
  b) Kalorifersiz konutlarda, 1,88 TL/m2
  c) Kaloriferli konutlarda, 2,48 TL/m2
  kira bedeli alınır.

  2) Kira bedeline yapılacak ilaveler
  Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır:
  A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum
  ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan, 0,22 TL/m2
  B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca
  yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından
  tahsil edilmesi esas olup; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması
  nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya
  fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;
  a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,50 TL/m2
  b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,50 TL/m2
  c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının
  mümkün olmaması halinde, 1,01 TL/m2
  d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında
  su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)
  karşılanıyor olması halinde, 0,25 TL/m2
  ilave kira bedeli tahsil edilir.

  3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda
  Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15/1/2012 tarihinden itibaren 1,01 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, tüketilen yakıta ilişkin ödenen toplam bedelin, konutta oturanlardan tahsil edilen toplam bedelden fazla olan kısmı, konutta oturanlardan konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilecek; konutta oturanlardan tahsil edilen toplam yakıt bedelinin, kurum ve kuruluşlarca yakıta ilişkin ödenen toplam bedelden fazla olan kısmı ise, konut yüzölçümleri dikkate alınarak konutta oturanlara iade edilecektir.
  Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2012 tarihinden itibaren 0,10 TL/m2 tahsil edilir.

  4) Kira bedellerinin hesaplanması
  1 inci maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 294 sıra numaralı Millî Emlâk Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

  5) Kaldırılan hükümler
  23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 331 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Tebliğ olunur.

  Ekonomi Kamuda lojman kiraları arttı
   


Sayfayı Paylaş