2012 Yılı Kıdem Tazminatı

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 29 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
  2012 Yılı Kıdem Tazminatı oranları
  2012 Yılı Kıdem Tazminatı belli oldumu

  2012 Yılı Kıdem Tazminatı oranı
  Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutar ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminat tavan oranı sürekli değişmektedir.

  Bakanlar Kurulunun 2012/2663 sayılı kararı ile 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,066187), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,88562), işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,020987) olarak yeniden belirlenmiştir.

  Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan 2.805,04 TL dir.

  1/1/2012 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanuna göre DEVLET MEMURLARI açısından eş için ödenecek aile yardımı tutarı 141,24 TL çocuk için ödenecek çocuk yardımı 16,55 TL, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 33,09 TL’dir.

  İş Kanunu’nda öngörülen esaslar dışında veya kıdem tazminatı tavan tutarından fazla ödeme yapılması için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumlular hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve ağır para cezasına hükmolunmakta iken 4857 sayılı Kanunu ile 1475 sayılı Kanununda düzenlenen idari para cezaları yürürlükten kaldırıldığından, buna aykırı işlem yapılması halinde herhangi bir ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.
  4857 sayılı Kanunu na tabi işçiler için tavan tutar sınırlaması bulunduğu halde, 5953 sayılı yasaya tabi gazetecilerin kıdem tazminatında herhangi bir tavan tutar uygulanmayacaktır.

  İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminat ödenmeye zorlanamazlar. Ancak işverenin tavan tutarın üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın prim gibi telakki edilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekecektir.
  Alıntı: FATİH GELERİ

  2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanları, 2012 Yılı Kıdem Tazminatı tavan ücreti, 2012 Yılı Kıdem Tazminatı ne oldu
   


Sayfayı Paylaş