2012 Yılı Cmk Ücret Tarifesi

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 24 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  2012 Yılı Cmk Ücret Tarifeleri
  2012 yılı cmk fiyat tarifeleri

  2012 Cmk Ücret Tarifesi resmi gazetede yayımlandı

  Adalet Bakanlığından:

  CEZA MUHAK-EMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2012 YILI TARİFESİ

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

  Tarife

  MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
  a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 172 TL,
  b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 267 TL,
  c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
  ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,

  d) Çocuk mahkemeleri:
  1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
  2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,
  e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 294 TL,
  f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 294 TL,

  g) Kanun yolları mahkemeleri:
  1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 533 TL,
  2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 598 TL,
  ödenir.

  Yürürlük

  MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

  2012 yılı cmk ücret tarifeleri yımlandı
   


Sayfayı Paylaş