2012 Yargıtay güvenlik görevlisi alım ilanı

Konusu 'İş Hayatı' forumundadır ve OrKuN tarafından 18 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  2012 Yargıtay Güvenlik Görevlisi Alım İlanı
  Yargıtay Özel Güvenlik Alımı
  Yargıtay Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alıyor

  Yargıtay Güvenlik Görevlisi Alımı 2012

  Yargıtay Başkanlığından 2012 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANI

  1. Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 35 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.
  2. Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010-KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puan türünden 65 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.
  3. Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacak,
  4. Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir


  A) Genel Şartlar

  a-Türk vatandaşı olmak,

  b- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 09/01/2012 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (09/01/1977 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

  c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

  e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


  B) Özel Şartlar:

  a- En az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve Özel Güvenlik Görevlisi sertifikası ve kimlik kartına sahip olmaları şarttır.

  b- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımış olmak.

  c- Adli sicil ve arşiv (sabıka) kaydı sonucu olumlu olmak.


  III- Başvuru yeri ve şekli:

  Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No: 3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

  IV- Başvuru tarihi: Başvurular 02/01/2012 Pazartesi günü başlayıp, 10/01/2012 Salı günü saat 17.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

  V- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

  V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.


  VII-Başvuru için gerekli belgeler

  a-Başvuru Formu ( yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),

  b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

  c-Diploma fotokopisi

  d-Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve kimlik kartı fotokopileri

  d-Sabıka kaydı (Aslı)

  e-KPSS-2010 sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)

  f-Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf.

  Açıktan atama yapılacak koruma ve güvenlik görevlisi kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

  6.derece 1 adet
  7.derece 1 adet
  8.derece 2 adet
  9.derece 1 adet
  10.derece 30 adet

  TOPLAM 35 adet

  Başvuru için tıklayın
  Başvuru Formu için tıklayınız
   


Sayfayı Paylaş