2012 Sırları

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 24 Aralık 2011 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Bu 2012 yılın sırrı nedir?
  2012 Sırları hakkında bilgi,
  2012 Sırları ve Zülkarneyn

  ZÜLKARNEYN VE 2012 NİN SIRRI

  “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize Rahmetini gönderen O dur.” Ahzap suresi-43
  Allahu Teala’ nın Zatı Ali’lerizamandan münezzehtir. Dolayısıyla kullarının hayat evrelerini idrak etmeleri için iki zaman yaratmıştır.Bu zaman kavramlarının insanlar tarafından müdahale edilemez olanı birinci zamandır. “ İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” sürecidir. Yani Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz.Bu ifadekâinatiçindeyaratılmışolan tüm canlıvecansız varlıklarıkuşatırvekapsamıiçine alır.Aynızamandabu süreçkader sırrının kendisidir. İçeriği Allah katındadır. Allahu Teala yarattığıikinci zaman sürecine DEHR sıfatıyla tecelli etmiş ve bu zamanı kâinattakendisine yakın kullarının emrine vermiştir. Bu ikinci zaman süreci, birinci zamanın gerisini ve ilerisinibilmeyivegezmeyi soyut varlığında taşır.

  Allahu Teala kainatı ve içindekileri yarattıktan sonra gezegenlere, güneşsistemlerinevegalaksilerekainatiçindebelli yörüngelerde zaman tasarrufu altında seyretme emrini vahyetmiştir.

  “Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış kainata yemin ederim” Zariyat suresi–7

  Yukarıda ki ayette Allahu Teala’nın bildirdiğiüzereüzerindeyaşadığımız Dünyaöncekendietrafında,güneşin etrafında, güneşlebirliktede galaksimiz olan Samanyolu’nun içerisindeelipsbiryörüngedeAllah’tan aldığı emir üzere yol alırlar. Güneş sistemimiz- galaksimiz, Samanyolu içerisinde elips bir yörüngede tur atarken; galaksimizin merkezine yakın karadeliğeyakın noktadan geçerek,Samanyolu’nun dış kısımlarına yakın noktalardan geri dönerek elips yörüngesini tamamlar. İşte bu yörünge bugün maya takvimi olarak bilinen 5126 yılda tamamlanır.

  İşte mana âleminde galaksimiz içerisinde güneş sistemimizin bir turuna bir NÂKUR yılı denir. Nâkur galaksimizin merkezindeki karadeliğin Kur’anı Kerimdeki adıdır;“feizânukırafin nâkûr” Müddesirsuresi-8

  Her ne kadar mealciler bu ayette geçen nâkûr kelimesine sura üfürülme anlamı vermişlerse de sur kelimesi Arapça’da da aynen sur olarak geçer! Buradakinâkûrkelimesi şiddetlibirgüçtarafından emilmeyi kasteder.

  İşte bundan yaklaşık 5120 yıl önce, Zülkarneyn (as) yaşadığımız zamanda olduğu gibi dünyanın ahlak ve inanç bakımından çöktüğü bir dönemde geldi ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için uyarıcı görevi yaptı. Zülkarneyn şu anlama gelir.

  ZÜL= sahibi
  KARN= zaman
  EYN= iki

  Yani Zülkarneyn, Allahu Tealanın Dehrsıfatıylatecelli ettiğikendizamanının sahibivedünyayahâkim olmuşikizamanlı Kutbul Aktaptır. O dönemin düzelticisidir (Mehdisidir).

  Yaşadığıdönemdedoğuyu dabatıyı da ahlaken veilmen zirveyeulaştırmıştır. İlme kavuşturduğu kavimlerden biride MAYALARDIR!.

  “Biz ona seferi kolaylaştırmak suretiyle kudret verdik, kendisineher şeyetesiretmegücü verdik. O biryoltuttu nihayet güneşin battığıyere vardı.Onu karaçamurlu biryere batar buldu.” Kehf suresi- 84-85-86 İşte o zamanlardabatıdayaşayan o kavim karacehalet veinsanayakışmayan hallerdeyaşarlarken;Zülkarneyn (as)Allahu Teala’nın kendisineverdiği güç ve salahiyetle o toplumu, insanlığın ve bilimin en üstün seviyelerde yaşandığı hale getirmiş; verdiği bilimleriçerisindeilahiyat,sosyalpaylaşım,matematik,astronomi,tıp v.b gibiçeşitli teknolojilerdir. Bu sebepten Zülkarneyn (as) nin öğrencileri olan Mayalar bugünkü bilimin hayrete düştüğü Matemetik ve astronomi ilmine sahiptiler ve 2012’yi rahatça hesapladılar.

  GÖKTEN DUYULACAK SES

  İçinde bulunduğumuz Ahir zamanda da ahlakın çöktüğünü, insanlığın azaldığını, bencilliğin arttığını, dinin ucuza satıldığını, cemaatlerin çokluğu karşısında ilmin azaldığını, manevi değerlerin yitirildiğini açıkça izlemekteyiz. Dolayısıyla Dünyamız üzerinde PeygamberEfendimizin (sav)hadisi şeriflerinde bildirdiği son zor günler yaşanmaya başlanmıştır. Bunlardan birkaçı da çeşitli depremler, küresel olaylar,gökten gelecek sesler ve dünyamızıetkileyecek göksel olaylardır.

  İŞTE BU GÖKSEL OLAYLARIN ENBÜYÜĞÜ2011–2012–2013YILLARININ İÇERSİNDE GÜNEŞ SİSTEMİMİZİN GALAKSİMİZİN MERKEZİNDEKİ KARADELİĞE YANİ KUR’ANI KERİMDE BİLDİRİLEN

  NÂKUR’ A YAKIN GEÇMESİNDEN DOĞACAK ÇEKİMGÜCÜNÜN ETKİSİYLE OLUŞACAK ÇEŞİTLİ DEPREM, TABİAT OLAYLARI VE NÂKUR UN DUYULACAK MUHTEŞEM SESİDİR.

  Bu devirde Zülkarneyn (as) ın yaptığıgörevi Mehdi yapacaktır. İnsanlara GERÇEK İSLAMI ve devrin gerekli derin bilgilerini vererek; AllahveResulunedavetedecektir.Bu bakımdan Zülkarneyn asile Mehdiarasındaicraatbakımındanbüyük benzerlikvardır.İkisinin deenbüyük özelliği sahip oldukları ilmin diğer İnsanlar tarafından duyulmamış ilimler olacağıdır.

  [​IMG]

  Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi 5126 yıllık süreç NÂKUR YILI bitmek üzeredir, bu olay felaketlerle başlasa da geleceğin insanlarını ahlaken ve ilmen zirveyeçıkaracak birdönemin başlangıcı olacaktır!

  Çeşitli sion gruplarının insanlarımıza dayatmayaçalıştığı yeni uzay dini değil; İSLAM tüm cevheri içeriğiyle insanlara aydınlığı getirecektir. Bu dönemde inanan kardeşlerimizi birlik veberaberliğe,ResulullahEfendimizin (sav)dizinin dibine, Ashabı SUFFA olmaya, İlahi mertebeler almaya, Kur’an ve sünnetle gerçeği öğrenmeye davet ediyoruz. Bütün inanan Kardeşlerimizin dualarını bekliyoruz.

  KAYNAK:CAFER İSKENDEROĞLU

   


Sayfayı Paylaş