2012 CMK ücretleri

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 12 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  2012 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ
  CMK ücret tarifesi 2012, CMK ücretleri yeni, 2012 yeni CMK ücretleri, Ceza Muhakemesi Kanunu ücretleri 2012

  2012 Yılı CMK Ücret tarifesi yayınlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


  31 Aralık 2011 CUMARTESİ
  Resmî Gazete Sayı : 28159

  TEBLİĞ
  Adalet Bakanlığından:

  CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN
  MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN
  2012 YILI TARİFESİ

  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

  Tarife
  MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

  a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 172 TL,
  b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 267 TL,
  c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
  ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,
  d) Çocuk mahkemeleri:
  1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
  2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,
  e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 294 TL,
  f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 294 TL,
  g) Kanun yolları mahkemeleri:
  1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 533 TL,
  2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 598 TL,
  ödenir.

  Yürürlük
  MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer
   


Sayfayı Paylaş