2. Meşrutiyet Kısa Bilgi, Kısaca Özeti

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 1 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  2. Meşrutiyet Kısa Bilgi, Kısaca Özeti
  - Genç Osmanlılar (Jön Türkler), İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurmuştur.
  - Rusya ve İngiltere Reval Görüşmesi'nde Boğazlar Meselesi'ni ve Balkanlar'ın durumunu görüşmüşlerdir (1908).
  - İttihatçılar Osmanlı'nın parçalanacağından endişe etmişler, II.Abdülhamid'e meşrutiyeti ilan etmesi için baskı yapmışlar ve Rumeli'de ayaklanmışlardır.
  - II.Abdülhamid baskılar sonucu meşrutiyeti ilan etmiştir (1908).
  - İttihatçıların meşrutiyet yönetimi için ciddi bir hazırlığı olmadığından beklenen sonuçlar alınamamıştır.
  - Meşrutiyete geçişte iktidar boşluğu ve kargaşa yaşanmıştır.
  - II.Meşrutiyet'ten sonra Türkçülük politikası önem kazanmıştır.

  II.Meşrutiyet'in Sonuçları
  - Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir.
  - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna-Hersek'i topraklarına katmıştır.
  - Girit, Yunanistan'a bağlanma kararı almıştır.
  - Osmanlı Devleti'nde ilk siyasi partiler kurulmuştur

  İttihat ve Terakki Partisi
  Hürriyet ve İtilaf Partisi

  Ahrar (Hürler) Partisi- Osmanlı'da ilk kez parlamenter sistemin denemeleri yapılmıştır.
  - Meşrutiyete karşı olan İstanbul'daki avcı taburları 31 Mart Olayı'nı çıkarmışlardır (13 Nisan 1909).
  - İsyancılar sadrazamın ve meclis başkanının istifa etmesini istemişler, bazı İttihatçıları öldürmüş ve gazete binalarını bastırmışlardır.
  - II.Abdülhamid isyanı bastırmakta başarılı olamamıştır.
  - Basına uygulanan sansür kaldırıldı.
  - Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın, Kurmay Başkanlığı'nı Mustafa Kemal'in yaptığı Hareket Ordusu Selanik'ten İstanbul'a gelerek, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmıştır.
  - II.Abdülhamid tahttan indirilmiş, V.Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştır (1909).
  - İlk kez kızlar için yükseköğrenim kurumları açılmıştır.
  - Kanun-i Esasi'de değişiklikler yapılmıştır.turkeyarena.net
  - I.Balkan Savaşı sonucu Londra Görüşmeleri devam ederken İttihatçılar, Bâb-ı Âlî Baskını'nı gerçekleştirmiş ve yönetime hakim olmuşlardır (1913).

  Kanun-i Esasi'de Yapılan Bazı Değişiklikler:
  - Bakanlar, Mebusan Meclisi'ne karşı sorumlu olmuştur.
  - Barış antlaşmalarını Mebusan Meclisi'nin onaylaması kararlaştırılmıştır.
  - Padişahın meclisi açma, kapama ve üyeleri sürgüne gönderme yetkileri kısıtlanmıştır.
  - Basına geniş özgürlükler verilmiş, sansür kaldırılmıştır.
  - Hükümet üyelerini sadrazam seçmeye başlamıştır.
  - Siyasi partiler kurulmuştur.

  II. Meşrutiyet'in İlan Edilme Nedenleri
  İç Nedenler
  II. Abdülhamit'in II. Meşrutiyet'in İlanını Kabul Etmesinin Sebepleri :
  1. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bağlı olan bazı subayların Rumeli'de ayaklanması
  2. Tahta, Osmanlı hanedanından başka bir kişinin geçeceği söylentisi
  3. Serez'den bir ordunun İstanbul'a yürüyeceğine dair padişaha gelen telgraf
  4. Ordu ve halk arasında isyan belirtilerinin ortaya çıkması

  Dış Etkenler
  En önemli dış etken "Reval görüşmesi" dir.

  Reval Görüşmesi'nde şu kararlar alınmıştır:
  1. Ruslar, Balkanlar'da serbest bırakılacak
  2. İstanbul ve Boğazlar Ruslara verilecek
  3. Makedonya Bölgesi'nde ıslahat yapılacak
   


Sayfayı Paylaş