1982 Anayasası, 1982 Anayasası Özellikleri

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 3 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  1982 Anayasası ve 1982 Anayasası'nın Özellikleri
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982 Anayasası olarak bilinen anayasa değişikliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin hâlihazırdaki anayasasıdır 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında hazırlanmış ve 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir Türkiye Cumhuriyeti'nin1982'de yapılan halk oylamasına katılan %913 oranında seçmenlerin %827'si "evet" %86'sı "hayır" oyu kullanmıştır Bu oran 1961 Anayasasının %615 olan "evet" oylarına göre çok yüksek bir kabul düzeyini yansıtmaktadır Bu yüksek kabul oranının sebepleri arasında MGK'nin partiler üstü görünümü, medyanın sıkı denetim altında tutulması, siyasî partilerin kapatılmış ve değişik görüşlerin ortadan kaldırılmış olması, 1980 öncesinin halkta derin izler bırakması, şiddet olaylarına tepki, eski siyasî iktidarlara güvensizlik ve referandumum sonucunun "hayır" çıkması dahilinde olacakların belirsizliği sayılabilir.

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Haklar ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, Mali ve Ekonomik Hükümler, Çeşitli Hükümler, Geçici Hükümler ve Son Hükümler olmak üzere toplam sekiz bölümden oluşur.

  Ana ilkeleri
  Anayasada devlet, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamaktadır Devletin şeklini, dilini, başkentini ve rejimin temel özelliklerini belirleyen ilk üç madde 4 maddede belirtildiği üzere değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez Egemenlik TBMM bünyesinde vücut bulur ve kayıtsız şartsız milletindir İlk üç maddede laiklik, sosyal eşitlik, kanun önünde eşitlik, cumhuriyet idaresi ve ülkenin bölünmez varlığı konu edilmektedirAyrıca yasama, yürütme ve yargı arasında yatay mânâda bir denklik yaratılmış ve bu üç erk biribirinden kesin çizgilerle olmasa da ayrılmıştır.

  Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM'nindir ve bu yetki devredilemez TBMM için 1961 sisteminin getirdiği çift kanatlı parlamento sistemi terk edilmiş meclis tek çatı altında birleştirilmiştir.

  Yürütme yetkisi ise aynı zamanda devletin başı olan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na verilmiştir.

  Genel değerlendirme
  Olağanüstü hal rejimlerini düzenleyen maddeleri (mad119, mad120, mad121 ve mad122) ve yine bununla alakalı olarak kısmi bir yasama yetkisi devri sayılabilecek Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Olağanüstü Hal (İki çeşit OHAL, sıkıyönetim ve de seferberlik ve savaş hali olmak üzere 4 adet OHAL belirtilmiştir) dönemlerinde Bakanlar Kurulu'nca çıkarılabilen OHAL KHK'lerinde köklü ve iyileştirici düzenlemeler yapılmıştır Ayrıca anayasanın sonunda yer alan ekteki geçici 15 madde cunta döneminde yapılmış uygulamaları ve çıkarılmış bulunan yasaların Anayasa'ya uygunluğu bakımından herhangi bir denetimi yasaklamaktadır Ayrıca 1982 anayasası Kazuistik (her şeyi kuralla çözme yöntemi, ayrıntıcı) bir anayasadır.


  1982 anayasası maddeleri, 1982 anayasasının özellikleri, 1982 anayasası kpss, 1982 anayasası özellikleri kpss, 1982 anayasası temel hak ve özgürlükler
   


Sayfayı Paylaş