11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Sayfa 152-162

Konusu 'Edebiyat 11. Sınıf' forumundadır ve EmRe tarafından 13 Kasım 2011 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Arkadaşlar 2011-2012 11.Sınıf Türk Edebiyatı kitabı sayfa 152-162 arası yapamayanlar için yardımcı olur umarım. Not: Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz.

  2.ÖĞRETİCİ METİNLER

  Sayfa 152
  HAZIRLIK
  1. Hedeflenen okuyucu kitlesi ve amaçlar, öğretici metinlerde dilin göndersgesel işleviyle kullanılmasına, sebep olmaktadır.
  2. Milli Edebiyat Döneminin sosyal ve siyasi şartları bu dönemdeki öğretici metinlerin milli, milliyetçi, tarihi, ilmi konuları işlediğini göstermektedir.
  3. Bir toplumu millet yapan temel özellikler, dil ve kültür birliğidir.
  4. Yaşayan Türkçe ve konuşma dili ifadeleri, döneminde konuşulan, yazılan, edebi dil ve günlük dil anlamlarını belirtmektedir.

  SAYFA 154
  İNCELEME
  a.makale
  1.METİN
  1. Başka Milletler Ne yapıyor? Adlı metnin iletisi, bizim dışımızdaki milletilerin bilimsel anlamda ne yaptıklarıdır.Metindeki sözcük grupları* cümleler ve pargraflar metnin iletisini anlamlandırmak ve anlatmak için bir araya getirilmiştir.
  2. Metnin amacı okuyucu bilgilendirmek.
  3. Metnin ana fikri, bilimsel gelişmenin ve çalışmanın gerekliliğidir.
  1.Etkinlik
  1.Grup:Başka Milletler Ne Yapıyor?adlı metnin ana fikri ile Üç Cereyan adlı metnin ana fikri milliliğin ve milliyetçiliğin işlenmesi nedeniyle paralellik göstermektedir.
  2.Grup:Yine Başka Milletler Ne Yapıyor?adlı metnin teması ile Benim Şiirlerim adlı metnin teması milliğin ve milliyetçiliğin işlenmesi bakımından benzerlik göstermektedir.
  Bu durum aynı temanın farklı metin türlerinde işlendiğinin bir göstergesidir.
  4. Başka Milletler Ne Yapıyor?adlı metinde dönemin tarihi ve sosyal şartlarıyla ilişkili cümleler:
  Bugün mefkureci Türk genci görüyor ve duyuyor kiasrımız millet asrıdır ve aynı zamanda şuna da kanidir ki milliyetperverlik telakkisi menfi bir histen ibaret kalamaz.
  Bugün muhtelif milliyetler aynı suretle çalışıyorlar...
  Muhtelif milliyetlerin lisan ve mazisi hakkında XIX.asır esnasında çok mühim tetkikler yapıldı.
  Filhakika sömürge siyasetinin ruhu da bundan başka bir şey değilse de ondaki iktisadi hulul, siyasi hulul ile beraber olur.
  Rus hükümetinin muhtelif yerlerde “Türkiyat’’ müesseseleri vücuda getirerek Türk milletini, Türk tarihini, Türk lisan ve edebiyatını tetkide çalışması ve bunun için her sene binlerce lira fedakarlık etmesi acaba ne için dir_
  Bugün Türklük hakkında tetkinlerde bulunun Garp alimleri hakkımızda ne kadar iyi düşünür;tarafsız, ciddi davranırlarsa davransınlar bizim o çalışmayı iştirak şöyle dursun hatta o mesaiden bile gafil kalmamız kadar büyük bir cürüm, bu kadar tabii olmayan bir hal tasavvur edilemez.
  5. Metnin tamamındaki cümleler anlam bakımından tutarlı metni oluşturan birimler olan paragraflar birbirleriyle uyumludur.
  2.Etkinlik
  1.Grup:Başka Millletler Ne yapıyor? Ve Üç Cereyan adlı metinlerde Türk tarihibi ve halk kültürü yoğun bir biçimde işlenmiş, bunlar sade bir dille anlatılmıştır.
  2.Grup:Servet-i Fünun Dönemi metinleri ise toplumdan ve tarihten uzak, son derece ağır bir dilin kullanıldığı metinlerdir.
  Bu durum tarih- kültür ve dil bakımından Milli Edebiyat Dönemi metinlerinin yoğun olduğunu, bu dönemde söz konusu değerlerin merkeze alındığını göstermektedir.
  6. Başka Millletler Ne yapıyor? Adlı metinde yazar, tarihi bir bütün ve geniş hilk kitlesine bir millet nazarıyla bakmaktadır.
  7. Başka Millletler Ne yapıyor? Adlı metinde anlam turkeyarena.net bakımından kapalı ya da kesinlik taşımayan ifadeler bulunmamaktadır.
  Bu durum Başka Millletler Ne yapıyor? adlı metnin bir makale olması ve bilgilendirmek amacıyla yazılmasından dolayıdır.
  8. Başka Millletler Ne yapıyor? adlı metin, öğretici metin geleneği ile ele alınmıştır.
  9. Okuduğunuz metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ’nün fikri ve edebi yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasında ilişkiyi belirleyiniz.

  3.Etkinlik
  1.Grup:Başka Milletler Ne Yapıyor? Adlı metindeki terimler:
  “Coğrafya, İçtimaiyyat, lisan, edebiyat* şarkı, masal, mesel, Şarkiyat, Türkiyat, folklar ”
  2.Grup:Başka Milletler Ne Yapıyor? Adlı metindeki kavramlar:
  Milliyet, mefkure, milletperver, adet, itikat, mütehassıs, sömürgecilik, mestemleke, terakki
  3.Grup: Başka Milletler Ne Yapıyor? Adlı metindeki gündelik hayatla ilgili kelimeler: “Hükumet, mesai”
  Metindeki bu kavramların kullanılması, metnin bilgi verme amacıyla yazılmasından dolayıdır.

  Sayfa 156
  2.METİN
  b.Fıkra
  1. Muharebeyi Kazananlar adlı metindeki söz grupları, cümleler metnin iletisini vermek amacıyla bir araya getirilmiştir.
  2.Muharebeyi Kazananlar adlı metin haber vermek, bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.
  3. Muharebeyi Kazananlar adlı metindeki Yürk askeri teması, Milli Edebiyat Döneminin diğer metinlerinde işlenen millive milliyetçi temalarla benzerlik göstermektedir.
  4. Metinde dönemin savaş yılları anlatılmıştır.Bu bakımdan gerçekliği de bulunmaktadır.Anlatılan sahneler, metnin teması olan Türk askeri ile de paralellik göstermektedir.
  4.Etkinlik
  1.Grup:Muharebeyi Kazananlar adlı metindeki anlaşılması zor ya da çelişkili düşünceler yoktur.
  2.Grup:Metinde kullanılan ifadeler, yazarın öznel yargılarını da taşımakla beraber, yazara göre kesinlik ve açıklık taşımaktadır.
  3.Grup:Metindeki kelime ve söz gruplarının seçiminde Milli Edebiyat Döneminin etkisiyle halkın anlayabiliceği sade bir dil olmasına önem verilmiştir.
  5.Etkinlik
  1.Grup:Muharebeyi Kazananlar adlı metinde tarihi ve kültürel değerleri yansıtan ifadeler:
  “İşte çamur içinde, barut ve kan içinde, cehennem ateşi içinde kayalara tırmanan nefer, ölüm yağmuru altında memleketini çalmaya gelenin gırtlağına atılan nefer budur. ”
  “İçimden selamlıyorum onu ve onun gibi ateş altında, duman içinde memleketi için ölmeye atılanları birden selamlıyorum. ”
  “Çınar gibi, kaya gibi, turkeyarena ta tabiattan gelen basit, yenilmez bir kudretle düşman akını anında varan bu çavuş, bu kuvvetli ve kudretli insan ve Türk örneği biliyor mi ki yarınki Türkiye’nin hakiki mimarı, arka kemiği, özüdür. ”
  “...biraz yadırgadıkları alafrangadan dönme bir şarkının havasına uydurmuş gidiyorlar. ”
  “Askerlerin alafranga türkülerine elindeki ip ucunu, kocaman başını da uydurarak sallıyor. ”
  “...gözlerinde belki kırmızı yemeneli, kırmızı şalvarlı bit kadın hayaliyle... ”
  2.Grup:Muharebeyi Kazananlar adlı metindeki terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimeler:
  “Tümen, batarya, bölük, alafranga, topçu, çavuş, on beşlik mermi, şarapnel, yemeni, şalvar”
  Bütün bu kelime ve kavramlar
  5. Yazar, verilen cümlelere göre tarihe ve hilka hamasi(kahramanlık) duygularıyla bakmaktadır.
  6. Muharebeyi Kazananlar adlı metinde öğretici metin geleneğinin özellikleri görülmektedir.
  7. Okuduğunuz metinden ve yaptığınız araştırmadan hareketle Halide Edip Adıvar’ın fikri ve edebi yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

  HALİDE EDİP ADIVAR'IN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ
  - Milli edebiyat ve Cumhuriyet döneminin önemli isimlerinden olan Halide Edip, Milli Mücadele Savaşı’na katılmış, Yunanlıların yaptığı zulümleri incelerken Anadolu halkını yakından tanıma fırsatı bulmuştur.
  - Aldığı eğitim sayesinde birçok batılı yazar ve düşünürü tanıma fırsatı bulmuştur.
  - Yazı hayatına çevirilerle başlamış, öykü, tiyatro ve inceleme türlerinde eser vermiştir; ancak onun asıl önemi romancılığından gelmektedir.
  Romancılığı üç dönemde incelenir:
  - Birinci dönemde aşk konusunu işlemiş, kadın psikolojisi üzerinde durmuştur. ( Handan, Seviye Talip, Kalp Ağrısı, Son Eseri )
  - İkinci dönemde Türkçülük akımını turkeyarena.net benimseyerek Milli Mücadele’yi anlatan romanlar yazmıştır. ( Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Zeyno’nun Oğlu )
  - Üçüncü dönemde ise gelenek ve görenekleri işlediği töre romanları yazmıştır. ( Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır )
  - Realisttir, sağlam bir gözlem ve betimleme gücü vardır; ancak eserleri dil açısından kusurlu bulunur. Yine de yalın bir dil kullanmıştır.
  Roman: Sinekli Bakkal, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Handan, Seviye Talip, Yeni Turan, Zeyno’nun Oğlu, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, , Akıle Hanım Sokağı, Mev’ud Hüküm, Raik’in Annesi…
  Öykü: Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Kubbede kalan Hoş Sada, İzmir’den Bursa’ya
  Anı: Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev
  Tiyatro: Kenan Çobanları, Maske ve Ruh
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Sayfa 159
  3.METİN
  c.Sohbet
  1. Ya Vedud adlı metnin birimleri olan paragraflar metnin iletisini anlatmak, okuyucuya aktarmak aktarmak amacıyla bir araya getirilmiştir.
  2. Ya Vedud adlı metin “Ya Vedud”un kim olduğunu anlatmak amacıyla yazılmıştır.
  6.Etkinlik
  1.Grup:Başka Milletler Ne Yapıyor? Adlı metnin teması ile Ya Vedud adlı metnin teması milli ve milleyetçi unsurları işlemesi bakımından benzerlik göstermektedir.
  2.Grup:Muharebeyi Kazananlar adlı metnin teması ile Ya Vedud adlı metnin teması milli ve milliyetçi unsurları işlemesi bakımından benzerlik göstermektedir.
  Bu durum milli ve milliyetçi unsurların o dönemde yazılmış makale ve fıkra gibi türlerde de işlendiğini göstermektedir.
  3.Verilen cümlelerde ülkenin bir savaş ve felaket içinde olduğu kara günlerin Türkleri ifadesiyle belirtilmektedir.Yine asırlarca payi olacağız ifadesiyle sosyal ve siyasi boyutuyla Türk milleti var olmaya devam edevektir düşüncesi belirtilmiştir.Bu durum ana fikrin dönemiyle ilişkili, dönemindeki olaylardan etkilenen bir boyutu olduğunu göstermektedir.
  7.Etkinlik
  1.Grup:Ya Vedud adlı metindeki ifadeler düşünce ve anlam tutarlılığı bakımından bir birlik göstermektedir.
  2.Grup:Metindeki cümleler ve ifadeler kesinlik ve açıklık bakımından birlik göstermektedir.
  3.Grup:Ya Vedud adlı metindeki terimler, kavram ve gündelik hayatla ilişki kelimelerdir.
  “Sur içi, sur dışı, evliya, nur, lakap, şehit, derviş, padişah, fetih, makam, kilise” vb.
  4. Verilen ifade yazarın, arınmış, duru ve sade bir Türkçe kullanıldığını göstermektedir.Bu durum Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerine göre öğretici metinlerde de sade bir dil kullanıldığını göstermektedir.
  5. Ya Vedud adlı metindeki tarihi ve sosyal değerleri yansıtan örnekler:
  “Eyüp’te bir makam olduğunu olduğunu söylemişlerdi fakat her nedense Ya Vedud’u İstanbul mezarlıklarının servilerinden yükselen bir nida sanırdım. ”
  “İstanbul’un fethinden önce, Ayasofya henüz kilise iken... ”
  “Ceddeim Türk-i Türkan Hace Ahmet Yesevi”
  “Akşemsettin Hazretleri... ”
  “Halife Harun Reşit’in Rum Kayser’ine gönderdiği bir elçidir ki... ”
  “...Saraçhane yakınında ve Keskin Dede yakınında ve Kariye ve Fethiye yolları üerinde Şehzade Camii içre ve Zeyrekbaşı semtinde ve Unkapanı güneyinde ve çoğunlukla yeniçerilerin odaları... ”
  “Akşemsettin ve Sivaslı Kara Şemsettin... ”
  “...Şehit Kapısı’ndan geçerek şimdi Köprü dediğimiz Eminönü İskelesi’nde duruyor, oradan kayıklarla kürek çekmeden ve yelken açmadan, Haliç boyunca Eyüp’e doğru gidiyor... ”
  “...bu kara günlerin zavallı Türkleri yaşamıyoruz. ”
  6. Yazar, verilen cümlelerde turkeyarena tarihi ve halk kültürünü hamasi duygular yanında, menkıbevi ve destansı bir anlayışla değerlendirmektedir.
  Bu özellik Yahya Kemal’in tarihe ve halka bir bütün olarak baktığını, maddi ve manevi inanç ve kültür unsurlarıyla birlikte değerlendirdiğini göstermektedir.
  Yahya Kemal’in tarihe bakış anlayışı, tarihi roman yazarı Walter Scott’ın etkisiyle belirginleşmiştir.Bunu tüm şiir ve düz yazılarında görmek mümkündür.Onun “kökü mazide olan ati”anlayışı bunun en güzel ifadesidir.
  7. Ya Vedud adlı metin öğretici metin geleneğiyle kaleme alınmıştır.

  Sayfa 160
  8. Okuduğunuz ve metin ve yaptığınız araştırmadan hareketle Yahya Kemal Beyatlı’nın edebi ve fikri yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
  Yahya Kemal Beyatlı’nın kültür hayatımızdaki yerini ve önemini sözlü olarak ifade ediniz.
  YAHYA KEMAL BEYATLI
  - Milli edebiyat döneminin bağımsız isimlerindendir.
  - Birçok resmi görevde bulunan sanatçı şiire S. Fünun etkisiyle başladı.
  - Fransa’ya gitti Fransız şiirinden etkilendi. turkeyarena.net
  - Neoklasizm anlayışıyla eser verdi. Çağdaş Batı şiiriyle Divan şiirini kaynaştırmaya çalıştı.
  - Sembolizmin etkisiyle şiirde ahenk ve musıkiye büyük önem verdi.
  - Parnasizmin etkisiyle şiirde biçim mükemmelliğini yakalamaya çalıştı, sözcük seçiminde çok titiz davrandı.
  - Eserlerinde Divan şiirini temel kaynak olarak seçti. Divan şiiri nazım şekillerini ve “Ok” hariç bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandı.
  - Nazım-nesir yakınlaşmasına karşı çıktı.
  - Osmanlı tarihi, aşk, ölüm, sonsuzluk, musıki ve İstanbul sevgisi en fazla işlediği temalardır.
  - Nedim’den sonra İstanbul’u en fazla işleyen şairdir.
  - Eski nazım biçimleriyle konuşulan Tükçenin en güzel örneklerini vermiştir.
  Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer
  Makale, Sohbet: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar
  Anı: Siyasi ve Edebi Hatıralar

  4.METİN
  1. Atatürk Milliyetçiliği adlı metne göre, milliyetçilik milli bir değerler sistemidir, milli benliğe sahip çıkmaktır.Bu yönüyle kafatasçılık olan ırkçılıktan ayrılır.
  2. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının temek özellikleri şunlardır:
  • Sosyal ve medeni insan hürriyetidir.
  • Milli benliğin bilincine ulaşmaktır.
  • Devletin ayrılmaz bir parçasıdır.
  3. Milliyetçilik ilkesi, günümüzdeki küreselleşme ile birlikte daha da önem kazanmıştır.Milli benliğin korunmasında, turkeyarena.net dıştan gelen tehlikelerin artması dolayısıyla, milliyetçilik ilkesinin çok daha güçlü bir biçimde sahiplenilmesi günümüzde zorunlu bir hal almıştır.

  Sayfa 161
  ANLAMA YORUMLAMA
  1.
  Tema
  Başka Milletler: Bilimsel gelişme
  Muhabereyi…: Türk askeri
  Ya Vedud:Ya Vedud
  Dil ve an
  Başka Milletler: Sade,açık
  Muhabereyi…: Sade,açık
  Ya Vedud: Sade,açık
  Yazılış amacı
  Başka Milletler:bilgilendirmek
  Muhabereyi…:bilgilendirmek
  Ya Vedud: bilgilendirmek
  Türü
  Başka Milletler: makale
  Muhabereyi…:fıkra
  Ya Vedud:sohbet

  2. Biraz Daha Hakikat ve Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi adlı metinlerde toplumsal yönü bulunmayan temalar ele alınmış, ağır dille işlenmiştir.
  “Başka Milletler Ne Yapıyor?” adlı metin ise turkeyarena.net milli bilinci ele almış ve sade bir dille işlenmiştir. Yapı bakımından her üç metinde de birim olarak paragraf kullanılmıştır.
  3. Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinin en belirgin ayırıcı özelliği sosyal, tarihi, fikri ve ilmi temaları sade bir dille, doğal bir söyleyişle ifade etmeleridir.
  4. Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde ele alınan milli ve milliyetçi anlayış çerçevesindeki ana fikirler günümüzde de ele alınmaktadır.
  5. Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde ele alınan ana fikirlerden biri etrafında bir yazı kaleme alınız.
  6. Milliyetçilik ilkesi, toplumu ve devleti, bir arada tutması, bir bütün haline getirmesi yönüyle çok önemli bir işleve sahiptir.

  Sayfa 162
  ÖLÇME DEĞERLENDİRME
  1. (Y), (D), (Y)
  2....İslam sonrası Türk.. ...Osmanlı...
  3. Doğru cevap D seçeneğidir.
  4.
  - Yahya Kemal > Aziz İstanbul
  - Ziya Gökalp > Türkçülüğün Esasları
  - M.Fuat Köprülü > Türk Edebiyatından İlk Mutasavvıflar
  - Yusuf Akçura > Üç Tarz-ı Siyaset
  5. Atatürk bu sözüyle, milli benliğine sahip çıkmayan milletlerin çözülmesi, birlik ve beraberliklerini kaybetmesi çok kolay olduğu için, diğer milletler tarafından kolayca esaret altına alınabileceğini anlatmaktadır.
   

Sayfayı Paylaş