11. Sınıf İnkilap Tarihi / 2. Sınav Soru Cevapları

Konusu 'İnkilap Tarihi 11. Sınıf' forumundadır ve Balako tarafından 24 Aralık 2011 başlatılmıştır.

 1. Balako Well-Known Member


  1-) Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının önemi nelerdir?

  C: • Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. (Yasama ,yürütme ,yargı güçlerinin mecliste toplanması.) Böylece çabuk ve uygulanabilir kararların alınması sağlanmıştır. (Çünkü o sırada ülkemiz işgal altında.)
  • Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir.
  • Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıdır.
  • Padişah ve halifenin yeri meclisin alacağı kararla belli olacaktır.
  • Yeni Türk Devleti’nin kuruluşunun hukuki ve siyasal bir belgesi olmuştur.

  2-) Gümrü Antlaşması'nın maddeleri nelerdir?

  C: • Kars ve çevresi Türklere verilecek.
  • Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıyacak.
  • Ermeniler Sevr Antlaşması’nı tanımayacaklar ve bu antlaşma ile kendilerine verilen haklardan vazgeçecekler.

  3-) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın Önemi Nedir?

  C: • Kurtuluş Savaşı’nın sıcak savaş dönemi sona ermiş, diplomatik dönem başlamıştır.
  • Yeni bir silahlı çatışmaya girilmeden Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul alınmıştır.
  • Anlaşma devletleri, Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini kabul etmiştir.

  4-) Londra Konferansı'nın önemi nedir?

  C: İtilaf Devletleri Misakımillî esaslarını ve işgalleri sona erdirmeyi kabul etmedikleri için konferans bir sonuç alınamadan dağıldı. TBMM Hükümeti Londra Konferansı'na doğrudan çağrılmak ve katılmakla İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmış oldu. Bu konferansta İtilaf Devletleri arasındaki fikir ayrılıkları da iyice ortaya çıktı.

  5-) Sakarya Zaferi sonrası İtalya'nın durumu nedir?

  C: II. İnönü Zaferi'nin kazanılması ile 5 Temmuz 1921'de boşaltmaya başladığı Anadolu topraklarını Sakarya Savaşı'ndan sonra tamamen terk etti.

  6-) TBMM Hükümeti'nin uluslararası alanda imzalandığı ilk antlaşma Gümrü'dür.

  7-) Mudanya Ateşkes Antlaşması'na göre Boğazlar ve İstanbul komisyona bırakılmıştır.

  :cool: Doğu sınırlarımızı bugünkü haliyle kesinleştiren antlaşma Moskova'dır.

  9-) Ankara Antlaşması'nın maddeleri nelerdir?

  C: • Fransızlar Güneydoğu Anadolu'da işgal ettikleri yerlerden çekilecekler ancak özel bir yönetim kurulması şartıyla İskenderun-Hatay Fransa mandasındaki Suriye'de kalacaktır.
  • İki taraf savaş durumuna son verecek ve savaş esirlerini serbest bırakacaktır.
  • Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi, Türk Bayrağı altında, Türk Mülkü olarak kalacaktır.

  10-) Güney Cephesi nasıl oluştu?

  C: Güney Anadolu'daki milli cephelerin kurulması Mondros Ateşkes Anlaşması'nın İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı ve haksız olarak yorumlanarak bu bölgedeki topraklarımızı işgal etmeleri sonucunda oluştu.

  11-) İnönü Savaşı'nda Yunanlılar'ın amacı neydi?

  C: Öncelikle Batı Anadolu’da askeri bir başarı elde ederek Batılı devletler karşısında saygınlık korumaktır. Askeri amaç ise Bilecik - Bozüyük - Eskişehir bölgesinde toplanmakta olan Türk kuvvetlerini dağıtmak, bu kuvvetlere ait askeri malzemeyi ve demiryolu hattı ile demiryolu köprülerini imha etmektir.

  12-) Sevr Barış Antlaşması'ndaki askeri hükümler nelerdir?

  C: • Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik kaldırılacaktı.
  • Asker sayısı 50.700 olacak, ordunun ağır silah ve uçakları olmayacaktı.
  • Deniz gücü sınırlı olacak, 13 küçük gemiyi geçmeyecekti.

  13-) Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri'nin istekleri nelerdir?

  C: Sevr Antlaşması'nı küçük değişikliklerle TBMM'ye kabul ettirmek.

  14-) Londra Konferansı'nda TBMM'nin istekleri nelerdir?

  C: • Misakımilli esaslarının kabulü,
  • İzmir'in boşaltılarak Türkiye'ye verilmesi vb.

  15-) TBMM Sakarya Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa'ya "Gazi" ünvanı ile askeri rütbelerin en büyüğü olan "Mareşal" rütbesini verdi.

  16-) Hangi Antlaşma ile Hatay dışında kalan bugünkü Suriye sınırımız çizilmiştir?

  C: Ankara Antlaşması.

  17-) Türk tarihinde ilk kez hangi anayasa ile egemenlik millete verilmiştir?

  C: Teşkilatı Esasiye
   


Sayfayı Paylaş