11. Sınıf İnkilap Tarihi / 2. Dönem 1. Sınav Soru-Cevapları

Konusu 'İnkilap Tarihi 11. Sınıf' forumundadır ve Balako tarafından 26 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. Balako Well-Known Member


  1) Türk İnkilabı'nın hedefi nedir?
  C: Milli Mücadele'yle birlikte başlayan Türk İnkilabı; milli bağımsızlığı gerçekleştirmeyi, milli kimliği korumayı ve Türk medeniyetini çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflemiştir.

  2) Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir?
  C: Osmanlı Devleti, hukuki olarak sona erdi. İstanbul'daki Osmanlı Hükümeti istifa etti. Son Osmanlı padişahı Vahdettin, 17 Kasım 1922'de yurdu terk etti.

  3) Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığı antlaşma nedir? Kaç yılında imzalanmıştır?
  C: Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığı Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı.

  4) "Meclis Hükümeti" sistemini açıklayınız.
  C: Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin başıdır. Bakanlar meclisin salt oyu ile belirlenir ve meclisin kesin denetimi altındadır.

  5) "Kabine Sistemi"ni açıklayınız.
  C: Kabine Sistemi'nde yürütmenin başı cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı ve onun atadığı başbakan ve bakanlar kuruludur. Hükümet meclisten aldığı güvenoyu ile göreve başlar.

  6) Türk Medeni Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girdi?
  C: Türk Medeni Kanunu, 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girdi.

  7) Medeni Kanun'un kabulü Türki Kadını'na hangi hakları sağlamıştır?
  C: Tek eşli evlilik kabul edildi, resmi nikah zorunluluğu getirildi, evlilikte yaş sınırı getirildi, boşanma şartlara bağlandı, kadın-erkek eşitlik ilkesi getirildi, mirasta kadın-erkek eşitliği sağlandı, evlenmede eşlerin isteği esas alındı.

  8) Toplumsal alanda yapılan inkilaplar nelerdir? 3 tanesini yazınız.
  C: Şapka Kanunu, Soyadı Kanunu, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması.

  9) Hangi yasada "Kuvvetler Ayrılığı" esas kabul edilmiştir?
  C: 1924 Anayasası'nda kuvvetler ayrılığı esas kabul edilmiştir.

  10) Türk Tarih Kurumu'nın görevleri nelerdir?
  C: Türk Tarihi'ni araştırmak, elde edilen sonuçları yayımlamak ve bilimsel toplantılar düzenlemektir.

  11) Şapka Kanunu hangi tarihte kabul edildi?
  C: Bu kanun, 25 Kasım 1925'te kabul edildi.

  12) Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde nasıl bir politika izlemiştir?
  C: İlk zamanlarda gerek ülke savunması ve gerekse üretim için ülkenin nüfasa özellikle ihtiyacı olduğundan özendirme politikaları izlenmiştir.

  13) Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin amacı nedir?
  C: Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, "Türk Dili'nin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir."

  14) Atatürk'ün toplumsal hayatta meydana getirdiği değişim neye yöneliktir?
  C: Atatürk'ün toplumsal hayatta meydana getirdiği değişim, Türk Toplumu'nun hayatını çağdaşlaştırmaya ve millileştirmeye yöneliktir.

  15) Soyadı Kanunu hangi yılda çıkmıştır?
  C: 21 Haziran 1934'te çıkarılmıştır.

  16) Sağlık alanında yapılan çalışmalar nelerdir?
  C: Mustafa Kemal Atatürk, diğer alanlarda olduğu gibi sosyal bir devlet anlayışı gereği sağlık alanında da önemli çalışmalar yürüttü. 1920'de Sağlık Bakanlığı kuruldu. 1924'te Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır'da Numune Hastaneleri açıldı. 1930'da Umum Hıfzıssıhha Kanunu ile verem, sıtma, kolare, veba, tifo, çicek, menenjit, kızamık ve trahom gibi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele başlatıldı.

  17) Cumhuriyet'in ilk yıllarında hangi partiler kurulmuştur?
  C: Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası.

  18) Çağdaş anlamda anayasal sürecimiz "Tanzimat Fermanı" ile başladı.

  19) Atatürk, milli kültür ve kimliğimizi sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla 1931'de Türk Tarih Kurumu'nu, 1932'de Türk Dil Kurumu'nu kurdu.

  20) Evlenme, boşanma ve miras haklarını belirleyen aile hukukuna "Medeni Kanun" denir.
   


Sayfayı Paylaş