11. Sınıf İnkilap Soruları - Cevapları

Konusu 'İnkilap Tarihi 11. Sınıf' forumundadır ve Balako tarafından 9 Ekim 2011 başlatılmıştır.

 1. Balako Well-Known Member


  • Düyun-u Umumiye (Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi), 1872-1939 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını denetleyen kurum.

  • Düyun-u Umumiye kurulduğu yıldan itibaren, Osmanlı Devleti' nin ekonomik ve mali yaşamı üzerinde etkili bir rol oynamıştır.

  • Osmanlı Devleti 1854 yılında dış borçlanmalara başlamış ve 1874 yılına kadar 15 ayrı dış borçlanma yapılmıştır. Bu dönem içinde 239 milyon lira borçlanıldığı halde, hükümetin eline yalnızca 127 milyon lira geçmiştir.

  • Hiçbir borç ödemesini yapamayan Osmanlı Devleti, sonunda alacaklılarla anlaşma yoluna gitti. Alacaklılarla masaya oturan yaşlı imparatorluk, 1879'da damga, alkollü içki, balık avı, tuz ve tütünden alınan vergi gelirlerini 10 yıl boyunca iç borçlar karşılığı olarak alacaklılara bıraktı. Ancak alacaklı Avrupa devletleri buna tepki gösterdi ve 1881'de damga, alkollü içki, balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan vergilerin tüm geliri iç ve dış borçlara ayrıldı. Bu vergileri toplama ve alacaklılara ödeme görevi de yeni kurulan Düyun-u Umumiye İdaresi’ne verildi. Bu kurum kurulduktan sonra da Osmanlı Devleti mali sıkıntılar nedeniyle dış borç almak zorunda kaldı.

  • Türkiye Düyun-u Umumiye' ye olan borcunun son taksitini, ilk dış borcun alınmasından tam bir yüzyıl sonra, 1954'te ödedi.

  Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında;
  • Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi
  • Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması
  • İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri
  gibi nedenler etkili olmuştur.

  • Milli Mücadele’de en önemli cephe olan Batı Cephesi’ne yakın olması.
  • Ulaşım ve haberleşme imkanlarının fazla olması.
  • Anadolu’nun ortasında merkezi bir konumda bulunması.
  • İç kesimlerde olması nedeniyle güvenlikte olması.

  • Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.(yasama ,yürütme ,yargı güçlerinin mecliste toplanması) Böylece çabuk ve uygulanabilir kararların alınması sağlanmıştır.(Çünkü o sırada ülkemiz işgal altında)
  • Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir.
  • Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıdır.
  • Padişah ve halifenin yeri meclisin alacağı kararla belli olacaktır.

  Şemsi Efendi Okulu Mahalle Mektebi'ne göre çok daha kaliteli eğitim veren bir okuldu. Bu okul eğitime yalnızca ders yönüyle bakmamış, şehir içi geziler ve inceleme gezileri gibi sosyal aktiviteler de sunmuştur. Mahalle Mektebi'nde insanlara gündelik hayatında ihtiyacı olacak kadar bilgi veriliyordu. Şemsi Efendi Okulunun öğrettikleri ise çok daha fazlaydı.

  Mustafa Kemal'in tarih öğretmeni Topçu Kolağası Mehmet Tevfik Bilge dersinde Fransız İhtilali ve diğer ihtilal ve fikir hareketlerinden bahsederek Mustafa Kemal'in dikkatini özgürlük, eşitlik, hak gibi fikirlere çekmiştir.

  Mustafa Kemal Batı medeniyetinin sadece iyi yanlarını benimsiyor. Bu iyi yanlar olarak bahsedilenler, devleti medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak olan yeniliklerdir.

  Ülkenin yönetiminde ve siyasetinde bozukluk olduğunu sezen Mustafa Kemal, yasaklı olan yenilikçi fikirler içeren kitapların da etkisiyle yeni düşüncelerin açığa çıkmasını sağlamıştır.

  Mustafa Kemal'i Şam'da harekete geçiren duygu, Namık Kemal'in eserlerindeki vatan sevgisiydi.

  Bulgaristan köylüsü, bu topraklar için şehirlisi köylüsü herkesin büyük emeği olduğunu belirtmiştir. Mustafa Kemal bu köylüden etkilenmiş ve "Köylü milletin efendisidir." sözünü bu anıya dayanarak söylemiştir.

  Muş ve Bitlis'in kurtuluşu Mustafa Kemal Paşa'nın askerî dehasının bir sonucudur.

  1-) Mustafa Kemal'in dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV - XV. yüzyıllarda Anadolu'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık yörüklerindendir.

  2-) Mustafa Kemal Muşrutiyte karşı çıkan 31 Mart Vakası'nda Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak görev almıştır.

  3-) Mustafa Kemal Fransız İhtilali'ni ortaya çıkarttığı Milliyetçilik fikrinden etkilenmiştir.

  4-) Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı Trablusgarp Savaşı'dır.

  5-) Olayların sebeplerini iyi tahlil edip sonucu önceden söylemesi onun ileri görüşlülüğün bir sonucudur.

  6-) Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet fikirlerinden etkilenmiştir.

  7-) Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyetini Şam'daki görevi esnasında kurmuştur.

  :cool: Mustafa Kemal Suriye Cephesi'nde İngilizlere karşı başarılı savunma savaşları yapmıştır.

  9-) Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı esnasında Albay'lığa terfi etmiştir.

  10-) Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alınmasını sağlamıştır.
   


 2. Misafir Guest

  Yardımınız için teşekkürler :))
   
 3. cecelist Guest

  Yardımınız için teşekkürler :)
   

Sayfayı Paylaş