11. Sınıf Din Kültürü / 2. Dönem 1. Sınav Soru-Cevapları

Konusu 'Diğer Dersler' forumundadır ve Balako tarafından 1 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. Balako Well-Known Member


  1) İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir?
  C:
  İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler: Her bir insan farklı düşünür bundan dolayı dini anlamada da farklılıklar olabilir.

  Sosyal Sebepler: İnsan sosyal bir çevrede yaşar ve her bir toplum kendi sosyal yapısına uygun dini bir yaşam biçimi oluşturur.

  Kültürel Sebepler: İnsanlar eski alışkanlık ve kültürlerinden vazgeçemez. Dinini değiştirse bile yeni dinine eski kültürel alışkanlıklarını taşır.

  Coğrafi Sebepler: Her toplum farklı coğrafi bölgede yaşar ve yaşadığı çevreye göre hayatı şekillenir. Dini yaşamda bu coğrafyaya uygun olmalıdır.

  Siyasi Sebepler: Din ile siyaset insanlık tarihi boyunca her zaman iç içe olmuştur. İnsanların dini duyguları siyasi menfaat için sömürülmüştür.

  Dini Metinlerden Kaynaklanan Sebepler: Dini metinlerdeki bazı kavram ve kelimelerin farklı şekillerde yorumlanması da mezheplerin ortaya çıkışına etkilidir.

  2) Mezhepler;

  Kolaylıktır,
  Düşünce zenginliğidir,
  İnsan ürünüdür,
  Değişime açıktır,
  Sorunlara çözüm arayışıdır,
  Din değil dinin yorumudur.

  3) Siyasi Mezhepler: Haricilik, Şiilik.
  İtikadi Mezhepler: Mutezile, Maturidilik, Eş'arilik.
  Ameli-Fıkhi Mezhepler: Caferilik, Hanefilik, Malikilik, Şafiilik, Hanbelilik.

  4) İslam düşüncesinde yorum farklılıklarını birleştiren temel unsurlar nelerdir?
  C:
  İnanç ve ibadet.
  Tevhit: Allah'tan başka ilah olmadığını, her şeyin bir ve tek olan Allah'tan olduğunu kabul etmektir.
  Nübüvvet: Allah tarafından insanlara önder ve yol gösterici olarak gönderilen kişilerdir.
  Kur'an-ı Kerim: Allah tarafından gönderilmiş olan son ilahi kitaptır.
  Ahiret: Öldükten sonra yeniden dirilmeye ve hesap vermeye inanmaktır.

  5) Kur'an-ı Kerim:
  C: Allah Kelamıdır.
  İnsanları kurtuluşa götürür.
  İnsanlara öğüt verir.
  Okunması ve incelenmesi ibadettir.
  Her zaman önemini korumaktadır.
  Doğru yolu göstericidir.
   


Sayfayı Paylaş