1040NR-EZ Formunun Birinci Sayfası

Konusu 'Yurtdışı-Göçmenlik' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 28 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  1040NR-EZ Formunun Birinci Sayfası

  • Name, address, identifying number: Buraya adınızı,adresinizi ('Present Home Address' bölümüne Amerika'da bulunduğunuz adresi yazınız. Kısa süre içinde Amerika'dan ayrılmayı düşünüyorsanız bulunacağınız yabancı adresi kullanabilirsiniz.) ve sosyal güvenlik numaranızı yazınız.
  • Filing Status: Evliyseniz ikinci, bekarsanız birinci satırdaki kutucuğu işaretleyiniz.
  • 3. Satır: W-2 formunda 1 numaralı kutucukta yazan toplam ücret miktarını yazınız.
  • 4. Satır: 2001 yılı ve öncesinde ödediğiniz eyalet ve yerel vergilerden 2002 yılı içerisinde geri ödeme alma gibi bir durumunuz olmadıysa bu bölümü boş bırakınız. Aldıysanız miktarını yazınız.
  • 5. Satır: Üniversitenizden 2002 yılı içerisinde karşılıksız burs aldıysanız, burs miktarını giriniz. Okul ücretini ve aldığınız diğer ödemeleri eklemeyi unutmayınız. Üniversiteniz size 15 Mart 2004 tarihine kadar, 2002 yılı içinde aldığınız toplam burs miktarını gösteren 1042-S formunuzu iletmiş olmalıdır. Bu form olmadan vergi formunuzu doldurmanız mümkün değildir. Unutmayınız ki asistanlıklar bu kategoriye girmemektedir ve burdan elde ettiğiniz kazanç W-2 formuzda gösterilir (bkz. 3. Satır)
  • 6. Satır: A.B.D. ile Türkiye arasında vergilerle ilgili bir anlaşma olmadığı için burayı boş bırakınız.
  • 7. Satır: Üç, dört ve beşinci satırlardaki miktarları toplayıp buraya yazınız.
  • 8. Satır: 2002 yılında eğitim kredisi (student loan) aldıysanız ve bunun için faiz ödediyseniz, IRS'in hazırladığı 1040NR-EZ formu için direktifler kitapçığının dördüncü sayfasını inceleyerek buraya ne yazacağınızı öğrenebilirsiniz.
  • 9. Satır: Beşinci satırda bir burs miktarı belirttiyseniz, burada bu burs miktarının ne kadarını okul ücretine ve derslerinizle ilgili malzemelere harcadığınızı belirtmelisiniz. Beşinci satırda bir burs miktarı belirtmediyseniz burayı boş bırakınız.
  • 10. Satır: Yedinci satırdaki miktardan sekizinci ve dokuzuncu satırlardaki miktarların toplamını çıkarınız ve sonucu buraya yazınız.
  • 11. Satır: 2002 yılında ödediğiniz tüm eyalet ve yerel vergilerin toplamını yazınız. Bu miktar, W-2 Formunuzun onsekiz ve yirmibirinci kutucuklarındaki miktarların toplamıdır.
  • 12. Satır: Onuncu satırdaki miktardan onbirinci satırdaki miktarı çıkarıp sonucu buraya yazınız.
  • 13. Satır: Buraya "$2,900" yazınız. Bu miktar sizin 2002 yılı için vergiden muaf tutulduğunuz miktardır. Vergilendirilen gelirinizden bu miktar düşülür.
  • 14. Satır: Onikinci satırdaki miktardan onüçüncü satırdaki miktarı çıkarıp sonucu buraya yazınız. Bu miktar sizin vergilendirilecek gelirinizdir. Bir başka deyişle, toplam gelirinizin Amerikan Gelir Vergisi'ne (U.S. Income Tax) tabii kısmıdır.
  • 15. Satır: Ondördüncü satırdaki miktarı, IRS'in hazırladığı 1040NR-EZ formu için direktifler kitapçığının sekiz ve onikinci sayfalarındaki tablo (Tax Table) ile karşılaştırın. Tabloda bu miktarın denk geldiği rakam sizin vergi miktarınızdır. Buraya bu miktarı giriniz.
  • 16. Satır: Burayı boş bırakınız.
  • 17. Satır: 2002 yılında evinizin temizliği, çocuk bakımı veya diğer ev hizmetleri karşılığı 1100 USD'den fazla bir ödeme yapmadıysanız burayı boş bırakınız.
  • 18. Satır: Onbeşinci satırdaki miktarı buraya yeniden yazınız.
  • 19. Satır: W-2 formunuzun iki numaralı kutucuğundaki rakamı yazınız.
  • 20. Satır: 2002 yılında IRS'e 1040NR-ES veya 1040-ES formlarını kullanarak tahmini bir ödeme yapmadıysanız burayı boş bırakınız.
  • 21. Satır: 2002 yılında 1040-C formunu kullanarak bir vergi ödemesi yapmadıysanız burayı boş bırakınız.
  • 22. Satır: Buraya ondokuz, yirmi ve yirmibirinci satırlardaki miktarların toplamını yazınız. Bu miktar zaten ödemiş olduğunuz federal vergidir.
  • 23-26. Satırlar: Yirmiikinci satırdaki zaten ödemiş olduğunuz vergi miktarıyla (a), onsekizinci satırdaki vergi borcunuzu (b) karşılaştırınız.
   (a), (b)'den daha fazla ise: Borcunuzdan daha fazla ödemişsiniz demektir.Fazladan ödediğiniz bu miktarı (aralarındaki farkı) yirmiüçüncü satıra yazınız. IRS'in size borçlu olduğu bu miktarı, IRS'in size bir çek ile göndermesi için 24a satırına yirmiüçüncü satırda yazılı miktarı yazınız.
   (b), (a)'dan daha fazla ise: Ödediğinizden daha fazla borcunuz var demektir. Borcunuz olan bu miktarı (aralarındaki farkı) yirmialtıncı satıra yazınız. 1040NR-EZ formunuza, IRS'e ödenmek üzere bu miktar tutarında bir çek iliştiriniz.
  • 27. satır: Burayı boş bırakınız.
  • Sign Here: Tarih ile beraber İmzanızı atınız. "Your occupation in the United States" bölümüne ise "Student" yazınız.
   


Sayfayı Paylaş