10.Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 79-82 EKOYAY

Konusu 'Edebiyat 10. Sınıf' forumundadır ve EmRe tarafından 24 Ekim 2011 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Arkadaşlar EKOYAY Türk Edebiyatı kitabı sayfa 79-82 arası yapamayanlar için yardımcı olur umarım.
  Not: Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz.

  Sayfa 79
  1.Etkinlik
  Divanü Lügati't Türk 1072 yılında (11.yüzyılda ) Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan eşsiz bir kültür hazinesidir.Eserde zaman zaman dil bilgisi kuralları da anlatılmaktadır.Bu yönüyle Türkçenin ilk dilbilgisi kitabıdır.Kaşgarlı Mahmut da ilk Türk dil bilginidir.Divanü Lügati't Türkçenin ilk sözlüğüdür.Eserde 7500 kelime vardır, bunların anlamlarının daha iyi anlaşılması için deyimlerden , atasözlerinden ve şiirlerden örnekler verilmiştir.Kaşgarlı Mahmut Türk illerini adım adım gezerek sagu, koşuk, sav gibi sözlü edebiyat ürünlerini derleyerek yazıya geçirmiştir.İslami dönemin ilk ürünlerinden belki de en önemlisi olan Divanü Lügati't Türk İslamiyet öncesi Türk kültür ve medeniyet ve edebiyatının bir belgesi niteliğindedir.
  13.
  buga: tıp
  eşük: halk bilimi
  etil: coğrafya
  kagut: halk bilimi
  karakuş: astronomi
  kimi: dil bilgisi
  koşug: edebiyat
  ne: dil bilgisi
  tag: coğrafya
  tonga: dil bilgisi
  yüksek : dil bilgisi
  Eserde farklı bilim dallarıyla ilgili kelime örneklerinin yer alması eserin ansiklopedik bir sözlük olduğunu gösteririr.
  14. Öğretici nitelikler taşıyan bu eserlerin nazımla yazılmasının sebebi halk tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve nazmın nesire göre ölçülü uyaklı olması sebebiyle akılda daha kalıcı olmasındandır.
  15.

  • İslam inançlarıyla, Müslüman Araplar ve İranlıların oluşturduğu ortak kültür ve edebiyatın etkisindedir.
  • Mesnevi nazım biçiminin kullanılmaya başlanmıştır
  • İslam inanncı ile ilgili unsurlar metinlere yansımıştır.( Tanrı'nın birliğine dil ile şehadet, peygamber, ayet,hadis vb...)
  • Beyit nazım birimi kullanılmaya başlanmıştır.
  • Arapça ve Farsça kelime ve kelime grupları edebi ürünlere girmiştir.
  • Aruz ölçüsü kullanılmaya başlamıştır.
  • Tam ve zengin uyak ön plandadır.
  • Hakaniye lehçesinin dil özellikleri görülür.
  2.Etkinlik
  KUTADGU BİLİG:
  11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig didaktik bir eserdir.Konusu, toplum hayatındaki bozuklukları düzelterek insanı mutlu edecek yolları bulmak; bu yolları devrin hükümdarlarına öğütler halinde göstermektir.Yapıtta ahlak, dinin önemi devlet idaresi gibi konulara da değinilmiştir.Yapıtta dört sembolik kişilik yer almaktadır.Kutadgu Bilig İslami Türk edebiyatının ilk örneği olmasının yanında siyaset-name türünün Türk edebiyatındaki ilk ve en önemli örneği olması dolayısıyla eşsiz bir kültür hazinesidir.Ayrıca Türk edebiyatında aruzla yazılan ilk mesnevi türündeki yapıttır.
  16.
  Kutadgu Bilig'de "iki cihan" "Tanrı"
  Atabetü'l Hakayık'ta : " dua, resul"
  Divan-ı Hikmet'te : "bismillah,rûz-ı mahşer (mahşer günü) ,Resûl, Mirac, ümmet, ayet, hadis" gibi sözcükler İslam dini ve medeniyetiyle ilgilidir.Türkler İslam Dinini kabul etmelerinden Türk edebiyatı İslam inançlarıyla, Müslüman Araplar ve İranlıların oluşturduğu ortak kültür ve edebiyatın etkisi altına girmeye başlamıştır.
  17.

  • İslam dini ve medeniyetinin şekillendirdiği Türk kültürü
  • Arapça ve Farsça sözcüklerin de kullanıldığı Türkçe, uzun heceli sözcükler (İslamiyet öncesinde Öz Türkçe)
  • Arap alfabesi
  • Mesnevi nazım biçiminin ve beyit nazım biriminin kullanılması
  • İslami Dini ile ilgili öğretilerin yer alması
  • Kutadgu Bilig'de "elig, bilig, tidim, küni, sözüg, közüg, aydı, kılguka, yazguka"
  • Atabetü'l Hakayık'ta "körgen, eşitgen, şahımga,kitabnı, tidi,
  • Divan-ı Hikmet'te aydım, sözni, bolgıl, muna, bolup"
  • Divanü Lügati't Türk'te teğre, ilbay, yalavac, irdemen, yarlığaması"
  18.
  Kutadgu Bilig:
  içerik: Kitap, baştan sona bu 4 sembolik şahsiyetin karşılıklı konuşmalarında oluşur.toplum hayatındaki bozuklukları düzelterek insanı mutlu edecek yolları bulmak; bu yolları devrin hükümdarlarına öğütler halinde göstermek, ahlak ve dinin önemi devlet idaresi, bilgi ve aklın faydaları... gibi konular işlenmiştir.Türü siyaset-namedir.(edebiyat fatihi)
  Atabet'ül Hakayık: "Cömertlik,bilginin yararı,alçak gönüllülük , ilim, doğruluk, ahlak , din gibi konular işlenmiştir.Türü nasihat-namedir.(öğüt kitabı)
  Divan-ı Hikmet: Allah aşkı, peygamber sevgisi İslam'ın kaidelerini, tasavvufun adap ve gereklerini anlatan din ve tasavvuf konulu bir kitaptır.Türü dini muhtevalı bir eserdir. turkeyarena.net
  Divanü Lügat'it Türk: Türkçenin ilk ansiklopedik sözlüğü, ilk dilbilgisi kitabıdır.
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Sayfa 80
  19. Atatürk'e göre Türk milleti demek Türk dili demektir.Türk dili kutsal bir hazinedir.Çünkü bir topluluğu "millet" yapan her şey dil sayesinde oluşur.Bu sebeple Türk dili Türk milletinin kalbidir.
  20. Dil bir milleti millet yapan en önemli özelliktir.Dilini koruyan, zenginleştiren ve yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaran milletler bağımsız yaşar.Dilini kaybeden bir millet ise tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur.Bütün insan kültürünün temelini oluşturan ve insan topluluğunu yaratan dildir.(edebiyat fatihi) Dilini yüceltemeyen toplumların zamanla başka kültürlerin tutsaklığında debelenmesi ve kültürünü unutarak yabancılaşması kaçınılmazdır.
  21. Atatürk ve Kaşgarlı Mahmut'un Türk diliyle görüşleri parallellik gösterir.Ortak görüşleri şunlardır:

  • Türk milleti demek Türk dili demektir.
  • Türk milletinin her şeyi dilinde yaşamaktadır.
  • Türk dili dillerin en zenginlerindendir.
  • Türk dilini yabancı dillerin istilasından korumak gereklidir.
  • Türk dili her kavramı karşılayacak zengin ve köklü bir dildir.
  Sayfa 81

  1. Bu eserlerdeki öğütler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
  2. 1.2.3 ve 4. metinlerde İslam Din ve medeniyetinin şekillendirdiği kültür izlerini görmek mümkündür.
  3. Kutadgu Bilig : Mutluluk Veren Bilgi
  Atebetü'l Hakayık: Hakikatlerin eşiği
  Divanü Lügati't Türk: Türk dilleri sözlüğü ve divanı
  Divan-ı Hikmet: Hikmet Divanı (hikmet:bilgece söylenen söz demektir, vikipedi'ye göre de hoş, hayırlı demektir.)
  Eserlerin başlıklarıyla içerikleri uyumludur.
  4. Karşılıklı konuşmaların bulunması eserin sembolleştirilerek anlatıldığını didaktik bir yapıda olduğunu ve soyut kavramların bu şekilde somutlaştırılarak daha iyi anlaşılmasının sağlanması içindir.
  5. Kaşgarlı Mahmut eserinin ön sözünden alınan bu metin parçasında Türklerin Tanrı tarafından yer yüzüne ilbay kılındığından ve Hz.Peygamberin "Türk Dilinin öğreniniz çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır." hadisinden bahsetmektedir.Kaşgarlı Mahmut da bu yüzden eserini Araplara Türkçeyi öğretmek için yazmıştır.
  6. Divanü Lügati't Türk 1072 yılında (11.yüzyılda ) Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan eşsiz bir kültür hazinesidir.Eserde zaman zaman dil bilgisi kuralları da anlatılmaktadır.Bu yönüyle Türkçenin ilk dilbilgisi kitabıdır.Kaşgarlı Mahmut da ilk Türk dil bilginidir.Divanü Lügati't Türkçenin ilk sözlüğüdür.Eserde 7500 kelime vardır, bunların anlamlarının daha iyi anlaşılması için deyimlerden , atasözlerinden ve şiirlerden örnekler verilmiştir.Kaşgarlı Mahmut Türk illerini adım adım gezerek sagu, koşuk, sav gibi sözlü edebiyat ürünlerini derleyerek yazıya geçirmiştir.İslami dönemin ilk ürünlerinden belki de en önemlisi olan Divanü Lügati't Türk İslamiyet öncesi Türk kültür ve medeniyet ve edebiyatının bir belgesi niteliğindedir.
  7. Türkçenin pek çok ülkede ve bölgede milyonlarca kişi tarafından konuşulması onun dünyanın en büyük dillerinden biri olduğunu göstermektedir.Türkçe bugün itibariyle dünyanın 5.büyük dilidir.
  8. Metinlerde " bilginin önemi ve değeri ,doğruluk, dürüstlük, yalan söylememek, iyilik..." gibi evrensel değerler vardır.
  9. 11. ve 12. Yüzyıl Türk Edebiyatının Genel Özellikleri:
  1. İslamiyet öncesi kültür ile İslami kültür iç içedir.
  2. Eserlerde toplum hayatını şekillendirme ve yönlendirme amacı güdülmüştür. turkeyarena.net
  3. Eserlerde dini öğretme amacı esas alınmıştır.
  4. Hece ölçüsü devam ederken aruz ölçüsü de kullanılmaya başlanılmıştır.
  5. Dile Arap ve Fars edebiyatında kullanılan nazım şekilleriyle kelimeler girmeye başlamıştır.
  6. Nazım birimi dörtlük ve beyittir.
  7. Arap ve Fars edebiyatında kullanılan nazım şekilleriyle eserler verilmeye başlanmıştır.
  8. Bu yüzyılda klasik Türk edebiyatı ve Türk Tasavvuf edebiyatı ilk örneklerini vermiştir. Böylece edebiyatımızın farklı üç yönde gelişeceğinin ilk işaretleri ortaya çıkmıştır.
  4.Etkinlik: yaptığınız araştırma sonuçlarından hareketle konuyla ilgili bir yazı yazınız.

  Sayfa 82
  DEĞERLENDİRME:
  1.Atatürk'e göre Türk milleti demek Türk dili demektir.Türk dili kutsal bir hazinedir.Çünkü bir topluluğu "millet" yapan her şey dil sayesinde oluşur.Bu sebeple Türk dili Türk milletinin kalbidir.
  2.İslam dininin kurallarını öğretmek
  İnsanlara doğru yolu göstermek,İslam Dininin gerekleri doğrultusunda aydınlatmak
  3.(D)
  4)(D)
  5) (Y)
  6) Kutadgu Bilig
  7)Hakaniye lehçesi
  8) (C)
  9) (C)
   

Sayfayı Paylaş