10.Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 152-157 EKOYAY

Konusu 'Edebiyat 10. Sınıf' forumundadır ve EmRe tarafından 27 Ekim 2011 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Arkadaşlar EKOYAY Türk Edebiyatı kitabı sayfa 152-157 arası yapamayanlar için yardımcı olur umarım.
  Not: Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz.

  Sayfa 152
  AHENK UNSURLARI
  ölçü: 11’li hece ölçüsü
  Uyak:redif: AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.
  Sese dayalı edebi sanatlar: Aliterasyon,asonans, tekrir
  YAPI UNSURLARI
  Nazım birimi: dörtlük
  Nazım birimi sayısı: 5
  Uyak şeması: abcb / dddb/ eeeb /fffb…
  Tema: Kahramanlık
  Nazım türü: Destan

  GENÇ OSMAN
  İptida Bağdat’a sefer olanda
  Atladı hendeği geçti Genç Osman
  Vuruldu sancaktar kaptı sancağı
  İletti bedene dikti Genç Osman
  “-ti Genç Osman” redif

  Bağdat’ın kapısını Genç Osman aç
  Düşmanın cümlesi önünden kaç.
  Kelle koltuğunda üç gün savaş
  Allah Allah deyip geçti Genç Osman
  “-tı redif” “-ş/ç” yarım uyak

  UYARI: Halk edebiyatında uyak konusunda katı kurallar yoktur.Halk şairleri hafif bir ses benzerliğini bile şiirlerinde kesin kurallara bağlamadan kafiye olarak kullanmışlardır.Çünkü halk şiirleri genelde saz eşliğinde söylenir.Halk edebiyatı sözlü bir geleneğe sahip olduğu için göz kafiyesi değil de “kulak kafiyesi” esastır. Halk şiirinde kulakta hoş bir uyum bırakan her ses benzerliği uyak olarak kabul edilmiştir. (Yukarıdaki dörtlükte de “ş/ç” seslerini yarım kafiye kabul edebiliriz.)
  6.Etkinlik için bknz Hazırlık çalışmaları
  13. Metinde 4.Murat’ın İranlılara karşı yaptığı Bağdat seferi ve bu seferde şehit olan Genç Osman anlatılmaktadır.
  EK BİLGİ:
  Genç Osman Destanı Sultan Dördüncü Murad’ın Bağdat Seferine katılan Genç Osman adlı delikanlı ile ilgili menkıbe. Olay 17. yüzyılın yeniçeri aşıklarından Kayıkçı Kul Mustafa’nın destanıyla da bestelenerek günümüze kadar gelmiştir. Günümüze farklı manzum metinler halinde gelen menkıbenin konusu şu şekildedir: turkeyarena.net
  İran şahı, Dicle Nehrini geçip Bağdat’ı fetheylemiş, Ehl-i sünnet Müslümanlarına şiddetli eziyetler ve mübarek makamlara karşı hürmetsizlik etmektedir. Haber Sultan Murad Hana ulaştığında Padişah’ın canı sıkılmış, harp divanını toplamış ve Bağdat’a sefer için ordunun hazır olmasını dilemiş. Sultan yeniçeri ve sipahilerden başka gönüllülerin de sefere gelmesini istemiş ve bu hususta şöyle buyurmuş:

  Ayrıca ulaklar salın her yere
  Gönüllüler dahi gelsin sefere
  Gönüllü olanlar bıyık burmalı
  Öyle ki, üstünde tarak durmalı
  Bıyıksız gençlerle Bağdad iline
  Varamam... Buyruğum böyle biline

  Padişahın bu fermanına rağmen gönlü cihad ateşiyle yanan, 18 yaşında, üç aylık evli Genç Osman kendini nefer olarak yazdırmayı başarır. Fakat bu haber padişahın kulağına gider. Murad Han; “O söz dinlemezden hesap sorayım!” diyerek otağı hümayuna çağırtır. Osman’ı gören bütün vezirler ve beyler padişahın onu cezalandıracağını düşünerek: “Eyvah bu tüysüz yiğide yazık olacak!” dediler:

  Osman otağ içre el-pençe divan
  Gök gibi gürledi Sultan Murad Han
  Bre bilmez misin eyledik ferman
  Şol Bağdad üstüne gider olanda
  Gönüllü olanlar bıyık burmalı
  Öyle ki üstünde tarak durmalı
  Bir pençe vuruşta kalkan kırmalı
  Düşman üzere hamle eder olanda

  Osman kaşla göz arasında cebinden çıkardığı demir tarağı üst dudağına vurdu. Demir tarak körpe dudağa saplanıp titredi ve durdu. Tarağın dişlerinin dibinden kan damlaları dökülürken, elleri göbeğinin üzerinde göğsü kabarık, başı dik olduğu halde şöyle dedi:

  Gündüz gece gönlü ayık sultanım
  Bin Bağdad şehrine layık sultanım
  İşte tarak işte bıyık sultanım
  Ölürüm ben, size keder olanda.

  Murad Han fevkalade memnun. Osman’ı dualarla taltif ettikten sonra Bağdad’a ilerleyen öncülere serdar eyledi. turkeyarena.net. Genç Osman bundan sonra kırk gün Bağdat muhasarasında cansiperane çarpıştı. Kırkıncı gün Osmanlı sancağını surlara dikti. Bu sırada kolları ve bir rivayete göre de başı kesilmesine rağmen savaşmaya devam etti. Neticede Bağdat’ın kesin olarak elde edilmesinden sonra vasiyetini yaparak toprağa uzandı:

  Sözümü iletin ol Murad Hana
  Din ve devlet için boyandım kana
  Akşam, sabah her an yolumu gözler
  Bir taze gelinle bir garip ana
  Anam gözlemesin artık yolumu
  İncitmesin benim körpe dulumu
  Ak sütünü helal etsin oğluna
  Böylesine arz eyleyin halımı
  Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

  Sayfa 153

  koşma: (n.birimi n.birimi sayısı Uyak düzeni tema)
  dörtlük
  3-5
  abab cccb dddb cccb ... veya; aaab cccb dddb.
  Aşk ve doğa konularının yanı sıra, ayrılık, özlem, yalnızlık, gurbet, sıla, ölüm gibi temaları işler.
  semai: (n.birimi n.birimi sayısı Uyak düzeni tema)
  dörtlük
  3-6
  abab cccb dddb cccb ... veya; aaab cccb dddb.
  Genellikle aşk ve doğa konusu işlenir.
  (koşmayla aynı)
  varsağı: (n.birimi n.birimi sayısı Uyak düzeni tema)
  dörtlük
  3-5
  abab / cccb / dddb...)
  Aşk ve doğa konularının yanı sıra, ayrılık, özlem, yalnızlık, gurbet, sıla, ölüm gibi temaları işler.
  Destan: (n.birimi n.birimi sayısı Uyak düzeni tema)
  dörtlük
  Halk şiirinin en uzun nazım biçimi.100 dörtlüğe kadar olanları vardır.
  (koşmayla aynı)
  abab cccb dddb cccb ... veya; aaab cccb dddb.
  Savaş, deprem,yangın,salgın hastalık,eşkıya ve ünlü kişilerin serüvenleri gibi sosyal olaylar

  15. Aşık edebiyatı nazım biçimleri ölçü (semai 8’li hece ölçüsüyle yazılmasıyla koşmadan ayrılır) ezgi, söyleyiş(varsağıda yiğitçe/mertçe söyleyiş) dörtlük sayısı (destan),tema (destanda) gibi özellikler yönüyle birbirinden ayrılır.
  16. Bu nazım biçimlerinin ezgileri farklı farklıdır.

  Sayfa 154
  17.
  TEMA
  5.METİN:eleştiri
  6.METİN:yiğitlik
  7.METİN:Aşk (sevgili)
  8.METİN:Ölüm
  18. Yukarıdaki şiirlerin hitap ettiği kitle halktır. Halk şairleri halka hitap ettiği için onların ortak duygu, düşüncelerini yansıtırlar.
  19. Ruhsati’nin fikri ve edebi kişiliği
  - Dili oldukça sadedir.
  - Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
  - Köy şairi olduğu için yerel söyleyişlere çok yer vermiştir.
  - Bu şiirinde olduğu gibi taşlama ve eleştiri en çok işlediği konulardandır.
  20. “Söyledikçe bal dökülür/Leblerinden dudağ üzre” , “Ferhat dağı deldi ise/ben koyam dağı dağ üstüne ..”
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Sayfa 155
  -GÜZELLEME > 7.METİN
  -TAŞLAMA > 5.METİN
  -KOÇAKLAMA > 6.METİN
  -AĞIT > 8.METİN
  22. Aşık tarzı halk şiirinde dil günlük konuşma dilinde olduğu gibi içten ,canlı, sade ve yalındır.Yerel söyleyiş özellikleri görülür.
  23. Bknz.hazırlık çalışmaları
  24.
  - Âşıklar halkın ortak duygu ve düşüncelerini özellikle sosyal ve tarihî
  konulu şiirleriyle dile getirerek geniş kitlelere yayarak bunların yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlarlar.
  - Âşıklar kendilerinden önce yaşamış aşıklarını eserlerini naklederek kültür taşıyıcılığı işlevini görürler, böylece sözlü geleneği devam ettirirler.
  - Âşık, hem döneminde hem de sonraki dönemlerde sesini geniş kitlelere
  duyurur.
  25. Metni yorumlayınız.
  26.
  Yapı: (Murabba 8.metin (ağıt))
  “Aşk” teması etrafında 6 bentten oluşmuş murabba nazım biçiminin belirlediği yapı
  “Ölüm” teması etrafında 4 dörtlükten oluşan koşma nazım biçiminin belirlediği yapı özellikleri
  Ahenk: (Murabba 8.metin (ağıt))
  Aruz ölçüsü ve her türlü ses benzerliği ahengi oluşturmuştur.
  Hece ölçüsü ve her türlü ses benzerliği ahengi oluşturmuştur.
  Dil: (Murabba 8.metin (ağıt))
  Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaların kullanıldığı süslü, ağır ,sanatlı bir dil
  Sade , yalın bir halk dili

  AŞIK TARZI HALK ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ
  1)Aşık veya ozan denilen kişilerin, saz eşliğinde söyledikleri şiirlerden oluşur.
  2) Genelde sözlü olmasına rağmen şairler, şiirlerini "cönk" dedikleri defterlerde toplamışlardır.
  3) Şairler, sazlarını omuzlarına alarak köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşmışlardır.
  4) Şiirlerde anlatım içten, canlı ve yalındır. turkeyarena.net
  5) Şairler, halkın içinden çıktığından halk dilini kullanmışlardır. Bu sade dil 18. ve 19. yüzyıllarda bazı şairler tarafından Divan Edebiyatı'nın etkisinde kalmasıyla eski arılığını kaybetmiştir.
  6) Nazım birimi dörtlüktür.
  7) Koşma, semai, destan, varsağı gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
  8) Hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıplarına ağırlık verilmiştir.
  9) Aşk, tabiat, gurbet, ayrılık, ölüm, özlem, kıskançlık, yiğitlik, toplumun sorunları, insan davranışları, bunlarla ilgili eleştiriler konu olarak işlenmiştir.
  10) Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı veya mahlası geçer.
  11) Göz kafiyesi anlayışı yerine, kulak kafiyesine ağırlık verilmiştir. Yani kafiye için aynı sesin kullanılmasına gerek yoktur. Buna göre p/b , ç/ş, t/d, l/ n gibi seslerle de kafiye yapılmıştır.
  12) Genellikle yarım ve cinaslı kafiye kullanılmıştır.
  13) Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) dışında edebi sanatlara fazla yer verilmemiştir.
  14) Bazı ürünlerde yöresel özellikler görülür.
  15) Şiirler genellikle hazırlık olmaksızın irticalen yani içe doğduğu gibi söylenir.
  16) Divan Edebiyatı'nda görülün kalıplaşmış benzetmeler (mazmun) Halk Edebiyatı'nda da vardır. Buna göre sevgili anlatılırken yeşil başlı ördek, inci diş, elma yanak, badem göz, kiraz dudak, keman kaş, sırma saç, selvi boy gibi benzetmeler kullanılmıştır.
  17) Divan Edebiyatı daha çok düşünceye önem verdiği için soyut bir edebiyattır. Halk Edebiyatı'nda ise şair gördüğünü, yaşadığını anlatır. Bu nedenle Aşık Edebiyatı, somut bir edebiyattır. Ayrıca Divan Edebiyatı'nda sevgilinin tipi çizilir, adı söylenmez. Halk Edebiyatı'nda ise sevgilinin adı (Elif, Ayşe...) vardır.
  18) Şiirler, işlenen konulara göre "koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt" gibi adlar alır.
  19) Aşık Edebiyatı hayali olaylardan çok, gerçekçiliğin ön plana çıktığı bir edebiyattır.
  27. Hislerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  Sayfa 156
  Benzerlikler
  - Ahenk unsurlarının olması
  - Belli bir temada yazılmaları
  - “Havada Bulut Yok” metni dışında söyleyenleri bellidir.
  Farklılıklar
  - Farklı temalarda yazılmışlardır.
  - “Havada Bulut Yok”türküsü ve Ruhsati’nin koşması halk şiiri geleneğini, gazel Divan şiir geleneğine “Gelmedin” ise modern şiir geleneğini yansıtır.
  - Ruhsati’nin metninin “Havada Bulut Yok” türküsünden farkı söyleyenin belli olması, gazelden farkı sade,yalın bir halk diliyle yazılması,
  Aşık tarzı Nazım Şekilleri
  - Koşma
  - Semai
  - Varsağı
  - destan
  Aşık tarzı nazım türleri
  - güzelleme
  - koçaklama
  - taşlama
  - ağıt

  güzelleme: Ele alınan temalar Temaların hangi yönleriyle
  aşk, hasret, ayrılık, doğa sevgisi ve lirik konular…
  Aşk teması
  koçaklama:
  Savaş, kahramanlık,yiğitlik cesaret
  Kahramanlık/yiğitlik
  taşlama: Eleştiri,hiciv Sosyal eleştiri
  ağıt:
  Ölenin ardından duyulan acı, hüzün
  Ölümün ardından duyulan acı

  3.
  -Halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirmesi
  - Bu ürünlerin toplumun yaşama biçimini olaylar ve durumlar karşısındaki tavrına, çevresine dünyayı algılayışına ışık tutması
  - Toplum yaşamında kaynaşmayı, birlikteliği sağlaması…gibi sebepler sıralanabilir.

  DEĞERLENDİRME
  1.
  -Nazım birimi dörtlüktür.
  -Hece ölçüsüyle yazılır.
  -Genelde yarım uyak kullanılır.
  -Koşma, semai, varsağı, destan gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
  2. (D)
  3. (Y)
  4. (Y)
  5. varsağı
  6. (D)
  7. B
  8. E
   

Sayfayı Paylaş