10.Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 139-147 EKOYAY

Konusu 'Edebiyat 10. Sınıf' forumundadır ve EmRe tarafından 27 Ekim 2011 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Arkadaşlar EKOYAY Türk Edebiyatı kitabı sayfa 139-147 arası yapamayanlar için yardımcı olur umarım.
  Not: Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz.

  HALK ŞİİRİ
  A) Anonim Halk Şiiri
  HAZIRLIK: MANİ VE ÇEŞİTLERİ
  1. Sözlüedebiyat ürünlerindendir.
  2. Genellikle bir dörtlükten oluşur. Ama mısra sayıları 5,6,7,8 hatta 14 olan maniler de vardır.
  3. Kafiye düzeni aaxa şeklindedir.
  4. Anonim halk edebiyatının en yaygın şeklidir. Özellikle yüzük oyunları ve mangal sohbetlerinde söylenirler.
  5. Maninin birinci ve ikinci mısraları konuya giriş için hazırlık mısralarıdır. Asıl söylenilmek istenen 3. ve 4. mısralarda söylenir. 1. ve 2. mısralar tamamen de konu dışı değildir.
  6. Üçüncü mısraın serbest oluşu söyleme kolaylığı sağlar.
  7. Anlam bakımından bir bütünlük gösteren maninin başlıca karakteri kendi kendine yetmesidir.
  8. Manilerde konu sınırı yoktur. Genelde aşk, toplum olayları, ölüm, iyilikler, hasret, evlat sevgisi vb. konuları işlenir.
  9. Maniler, Divan Edebiyatı‘ndaki “tuyuğ“un karşılığıdır.
  Maniler şekillerine göre 4’e ayrılırlar.
  1. Düz (tam) mani:
  - 7’li hece ölçüsüylesöylenir.
  - Dört mısradan oluşur.
  -aaxa şeklinde kafiyelenir.
  - Maninin en yaygın şeklidir.
  - Bu tarz manilere tam mani de denir.
  Örnek:
  Şu dağlar olmasaydı
  Çiçeği solmasaydı
  Ölüm Allah’ın emri
  Ayrılık olmasaydı
  2. Kesik (cinaslı) mani:
  -İlk dizesi cinaslı bir sözden oluşur.
  -Bu ilk mısra hece sayısı bakımından diğerlerinden eksiktir.
  -Kesik manilere, cinaslı mani, hoyrat da denir.
  Güle naz
  Bülbül eyler güle naz
  Ağlayan çok gülen az
  3. Yedekli (artık) mani:
  -Düz maninin sonuna anlamı tamamlamak ya da pekiştirmek için iki dize daha eklemek suretiyle elde edilen manidir.
  -Bu tarz manilere artık mani de denir.
  1Ağlarım çağlar gibi 7 Derdim var beller gibi
  2 Derdim var dağlar gibi 8Söylemem eller gibi
  3Ciğerden yaralıyım 9Kalbimin hüznü var
  4Gülerim sağlar gibi 10 Yıkılmış eller gibi
  5Her gelen bir gül ister 11Gözlerimden yaş akar
  6Sahipsiz bağlar gibi 12 Bulanmış seller gibi
  4. Ayaklı Mani:
  -Kesik manilerin birinci dizesinin doldurularak söylenen şeklidir. Bunlara doldurmalı kesik mani de denir.
  Ah o beni o beni
  Kakül örtmüş o beni
  Ben yarimi unutmam
  Unutsa da o beni
  Deyiş:İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Soru yanıt şeklinde düzenlenir. Bir başka kişinin ağzındanmış gibi aktarıldığı şekilleri de vardır.
  - TÜRKÜ NAZIM ŞEKLİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ
  - YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ
  Bu öykü Malkara köylerinden alınmış olup belli bir kişinin dilinden yazıya geçirilmiş değildir. Çevrede herkes tarafından bilinen bir öyküdür. Söylentiye göre, çok eskiden köyün birinde Zeynep isimli çok güzel bir kız vardır. Onaltıya yeni bastığında Zeynep'i köylerindeki bir düğünde aşırı (yabancı) köylerden gelen Ali isimli bir genç görür. Ali Zeynep'i çok beğenir ve köyüne döndüğünde kızın babasına hemen görücü gönderir. Zeynep'i Ali'ye verirler. Kısa bir zaman sonra düğünleri olur. Ali, Zeynep'i alıp aşırı köyüne götürür.
  Zeynep'in gelin gittiği köy ile kendi köyü arası üç gün üç gece çeker. Bu kadar uzak olduğundan dolayı Zeynep, anasını babasını ve kardeşlerini tam yedi yıl göremez. Bu özlem Zeynep'in yüreğinde her gün biraz daha büyüyerek dayanılmaz bir hal alır. turkeyarena.net. Köyün büyük bir tepesinde bulunan evinin bahçesine çıkarak kendi köyüne doğru dönüp için için kendi yaktığı türküyü mırıldanır ve gözleri uzaklarda sıla özlemini gidermeye çalışırmış.
  Oysa kocası, Zeynep'in bu özlemine pek aldırış etmez. Kaldı ki eski sevgisi de pek kalmadığından kendini fazlaca horlamaya, eziyet etmeye başlar. Sonunda bu özlem ve kocasının horlaması Zeynep'i yataklara düşürür.
  Gün geçtikçe hastalığı artan Zeynep'in düzelmesi için, köyden gelip gidenler de anasının babasının çağrılmasını salık verirler. Başka çare kalmadığını anlayan Zeynep'in kocası da anasına babasına haber vermeye gider. Altı gün altı gecelik bir yolculuktan sonra bir akşam üstü Zeynep'in anası babası köye gelirler, Zeynep'i yatakta bulurlar. Perişan bir halde Zeynep hala türküsünü mırıldanmaktadır. Aynı türküyü anasına babasına da söylemeye başlar. Çevresindeki bütün köy kadınları duygulanıp göz yaşı dökerler. Annesi fenalıklar geçirir ve bayılır.
  Zeynep hasretini giderir, giderir ama artık çok geç kalınmıştır. Bir daha onmaz, sonu ölümle biter. Herkes Zeynep için göz yaşı döker. İşte o gün bu gündür bu türkü ayrılığın türküsü olarak söylenip durur.

  Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
  Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
  Annesinin bir tanesini hor görmesinler
  Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim
  Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim
  Babamın bir atı olsa binse de gelse
  Annemin yelkeni olsa uçsa da gelse
  Kardeşlerim yolları bilse de gelse
  Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim
  Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim
  Kaynak: Türk Halk Müziği ve Oyunları
  Sayfa 164 Cilt1 Sayı4 Yıl1 - 1982

  Bir edebi ürünün sahibinin halk olması o ürünün kim tarafından söylendiğinin bilinmemesi ve o eserin anonim olduğu anlamina gelir.

  Sayfa 140
  1. 1. mâni ------- 2.mâni (kitapta 4.mani) (Yeşiller 1.mani siyahlar 2.mani)
  AHENK UNSURLARI
  ölçü: 7’Lİ hece ölçüsü 7’li hece ölçüsü
  Uyak: “y” yarım uyak “gül(de) gez” cinaslı uyak
  redif: “emem” redif ------
  Sese dayalı edebi sanatlar:
  “e tekrarıyla asonans ,”l” tekrarıyla aliterasyon
  “gez” tekrarıyla tekrir, “z” tekrarıyla aliterasyon
  YAPI UNSURLARI
  Nazım birimi: dörtlük dörtlük
  Nazım birimi sayısı: 1 1
  Uyak şeması: aaba aaba
  Tema: AŞK SİTEM
  Nazım türü: MANİ MANİ
  Sayfa 141
  a)
  - Birinci dizesinin hece sayısı 7'den az olan manilerdir: 5. ve 6.
  - 4 dizeli maniye aynı uyakta başka dizeler eklenerek söylenen manilerdir: 6.7. ve 8.
  - 7 heceli ve 4 dizeden oluşan 1,2 ve 4.dizeleri uyaklı olan manilerdir: 1.ve 2.
  - Kafiyesi cinas şeklinde olan manilerdir: 3.4. ve 5
  b)
  1. Düz Mâni (Tam Mâni):Dört dizeden oluşan, 7'li hece ile söylenen (4+3 duraklı), "aaba" şeklinde uyaklanan ve ilk iki dizesi genellikle doldurma olan mânilerdir.
  2. Cinaslı Mâni (Kesik Mâni): Cinaslı uyak bulunur. İlk mısranın hece sa*yısı yediden azdır. Mısra sayısı dörtten fazla olabilir.
  Kesik mani: Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan maniler. Bu kesik dize sadece kafiyeyi hazırlar. Eğer meydan ve kahvehanelerde söylenen ve ilk dizeleri "aman aman" ünlemi ile doldurulan manilerse bunlara İstanbul manileri denir. turkeyarena.net
  Yedekli (artık) mani: Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen maniler. Cinaslı kafiye kullanılmaz, birinci dizeleri anlamlıdır. Yedekli maniye artık mani de denir.
  3. Manilerdeki halk söyleyişleri: "el sözü", "kul olmak" , "yaman esmek", "kan ağlamak" "beller gibi"... Maniler halka hitap ettiği için manilerin dili son derece sade, yalın bir halk dilidir.
  4. MANİ-RUBAİ KARŞILAŞTIRMASI
  rubai
  Yapı özellikleri: Tek dörtlükten oluşur

  İfade biçimi: Manzum
  tema: aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi konular
  Mâni
  Yapı özellikleri: Tek dörtlükten oluşur
  İfade biçimi: Manzum
  tema: "Aşk/sevgi" ön plandadır. Öte yandan "gurbete giden eşe duyulan hasret, ayrılık, dert, güzellik-çirkinlik, kıskançlık, ölüm, evlenme düşüncesi, verilen sözde durmama, vefasızlık gibi pek çok temada yazılabilir.
  Mani ve rubai benzerlikleri:
  - Tek dörtlükten oluşurlar.
  - Genellikle asıl söylenmek istenilen düşünce 3.ve 4.dizede söylenir.
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Sayfa 142
  HAVADA BULUT YOK
  AHENK UNSURLARI
  ölçü: 6+5 11’li hece ölçüsü ; nakaratta 5+5 10’lu hece ölçüsü
  Uyak:Aşağıdaki gösterilmiştir.
  redif: Aşağıda gösterilmiştir.
  Sese dayalı edebi sanatlar: Aliterasyon, asonans (bulunuz)
  YAPI UNSURLARI
  Nazım birimi: Bent ; nakarat bölümü beyit
  Nazım birimi sayısı: 6
  Uyak şeması: aaa/ bb/ccc/DD/eee/bb
  Tema: ağıt, matem...
  Nazım türü: TÜRKÜ

  HAVADA BULUT YOK
  a______________dumandır
  a______________şivandır dır'lar redif, -an'lar Tam Uyak
  a______________yamandır
  b_______________çemendir
  b_______________nedendir -dir'ler redif, -en'ler Tam uyak
  c______________sesi var
  c______________nesi var -i var'lar redif, -es'ler Tam uyak
  c______________fesi var
  d_______________yokuştur
  d_______________iştir -tır'lar redif, -iş'ler Tam uyak
  e______________sazlar
  e______________sızlar lar- zengin uyak
  e______________kızlar
  d______________
  d______________ Nakarat

  EK BİLGİ: HAVADA BULUT YOK TÜRKÜSÜNDEKİ BAZI SÖZCÜKLERİN AÇIKLAMASI
  Mehle:Muş ağzında mahalle
  Şivan:(matem, yas, inleme, sızlama)
  Türküdeki "Ano" kelimesi feryat eden bir insanın seslenme ihtiyacıdır.
  Çemen:Farsça yeşil ve kısa otlarla örtülü yer
  Redif:"Redif kelimesinin kelime anlamı sonradan, arkadan gelendir. Burada ise yeni, genç asker anlamındadır.

  Sayfa 144
  TEMA:
  Aman Ayşe’m Yaman Ayşe’m: Ağıt, ölüm
  Çıktım Kozan’ın Dağına: kahramanlık
  Yıldız Dağı: Yıldız Dağı (doğa)
  Nenni Bebek: ninni
  Zeynep’im: aşk
  Vur Çapayı: İş

  Sayfa 145
  ninni: nenni
  doğa: Yıldız dağ
  aşk: zeynep’im
  kahramanlık: Kozan
  iş: vur çapayı
  Ölüm: Aman Ayşe’m
  8. ANONİM HALK ŞİİRİ
  MANİ
  - Düz mani
  - Kesik Mani
  - Cinaslı mani
  - Yedekli(artık) mani
  - Deyiş
  - Karşı-Beri
  TÜRKÜ
  1. Konularına göre:
  -Ninniler
  -doğa türküleri
  -Kahramanlık ve askerlik türküleri
  -Tören türküleri
  -İş türküleri
  -Karşılıklı türküler
  -Ölüm türküleri (ağıtlar)
  -Oyun türküleri
  2. ezgilerine göre:
  Türküler ezgilerine göre usulsüzler, usullüler olarak ikiye ayrılır.
  Usulsüzler : divan, bozlak, koşma, hoyrat, kayabaşı, Çukurova…Bunların hepsi uzun havalardır. Usullü türküler genellikle oyun havalarıdır.Bunlara Konya’da oturak, Urfa’da kırık adı verilir.

  9. Anonim Türk halk şiirinde ezgi ön plandadır.Ezgiyle iç içe olan bu ürünler müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. turkeyarena.net
  10. Bu şiirlerin kim tarafından ve ne zaman söylendiklerinin belli olmaması sözlü edebiyat geleneğiyle oluşturulmasıyla ilgilidir. Anonim edebiyata ait nazım biçimlerini de ilk söyleyen vardır, ama zamanla ilk söyleyen unutulmuş ve halkın beğenesinde yaşamaya başlamış olan bu eserler anonimleşmiştir. Bu şiirler kulaktan kulağa kuşaktan kuşağa aktarılarak ve sonrasında derlenip yazıya geçirilerek günümüze kadar gelmiştir.

  ANLAMA-YORUMLAMA
  1. GAZEL --- TÜRKÜ (Yeşiller gazelin siyahlar Türkünün)
  YAPI:
  ·Nazım şekli "gazel"dir.
  ·Nazım birimi (birim değeri) beyittir.
  ·Birim sayısı 7’dir
  ·Beyit bütünlüğüne dayalı tema işlenmiştir.
  ·Nazım türü türküdür.
  ·"Bent" adı verilen bölüm ile her bendin sonunda yinelenen bağlama (kavuştak) denilen nakarat bölümlerinden oluşmuştur. Bentler ve kavuştaklar kendi aralarında uyaklanmıştır.4 bent ve nakaratlardan oluşmuştur.
  Ahenk:
  Ahengi sağlayan ögeler: Her türlü ses benzerliği (uyak-redif), aruz ölçüsü, söyleyiş özelliği.
  Ahengi sağlayan ögeler: Her türlü ses benzerliği (redif, uyak), hece ölçüsü, söyleyiş özelliği...
  Dil:
  Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü imgeli, ağır, süslü bir dil
  Halk söyleyişlerinin yer aldığı anlaşılır,yalın sade bir Türkçe kullanılmıştır.
  Tema: Aşk Aşk
  Gelenek: Divan şiiri geleneğini yansıtır. Anonim halk şiri geleneği

  Şiirler arasındaki farklılığın temel sebebi gazelin divan şiir geleneğine türkünün anonim halk şiiri(edebiyat fatihi’nden alıntıdır.) geleneğine bağlı kalınarak oluşturulmasıdır.

  2. Metinleri yorumlayınız.
  5.Etkinlik
  TÜRKÜLERİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
  Türküler İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü döneminden itibaren süregelen bir yapıya sahip olması dolayısıyla yüzyılların birikimini kuşaktan kuşağa aktaran çok önemli araçlardır.Türküler işledikleri konular itibariyle de toplumun duygu ve düşünce hazinesidir.Toplum yaşamının her anından bireysel konulara kadar her şeyi barındırırlar.Türkülerde kimi zaman bir annenin feryadı kim zaman bir aşığın hüznü ya da sevinci kimi zaman da bir bülbülün ötüşü kimi zaman Çanakkale’ye Yemen’e giden askerilerin ayak sesleri çınlar…
  Kültür hazinemizin en önemli ve edebi unsurlarından biri olan türkülerimiz geçmişi aydınlatarak millete ait geleneği geleceğe aktarırlar. Türküler bizi biz yapan, bizi başkalarından ayıran en kıymetli değerlerimizdendir. Türkülerin her bir kelimesinde asıl özümüz saklıdır. İnsan hassasiyetinin derinliklerinden çıkarak bir kimliğe bürünen türküler zamanla milletin kimliği olurlar. Bu sebeple bir milleti tanımak, o millet hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsak öncelikle, o milletin kültür değerlerine bakmamız gerekir. Bütün kültür değerlerini özellikle bu kültür unsurlarından biri olan türkülerini unutan bir millet özünü, geçmişini unutmuş, kimliğini yitirmiş, yabancılaşmaya, başkalaşmaya, mahkûm olmuş demektir.
  Türküler, tarih denen uzun ince bir çizgide Türk insan’ın doğuşundan ölümüne kadar yaşamış olduğu sosyal, siyasal, kültürel vb. olayları içinde barındıran önemli bir somut olmayan kültürel miras ürünleridir.
  4. ANONİM HALK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
  Söyleyeni belli olmayan, ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılan, halkın ortak malı olan ürünlerin oluşturduğu edebiyattır.
  Özellikleri şunlardır:
  - Belli bir sahibi yoktur. Halkın ortak malı olan ürünlerden oluşur.
  - Dili sade, akıcı bir halk Türkçesidir. turkeyarena.net
  - Şiirlerde hece ölçüsünün 7'li, 8'li, 11'li kalıpları ağırlıklı olarak kullanılır.
  - Somut ve gerçeklerle iç içe bir edebiyattır.
  - Şiirlerinin nazım birimi dörtlüktür.
  - En çok yarım kafiye kullanılmıştır. Bazı manilerde cinaslı kafiye görülür.
  - Mecazlara ve edebi sanatlara fazla yer verilmez.
  - Ölüm, aşk, tabiat sevgisi, ayrılık acısı, özlem, yiğitlik, toplumsal aksaklıklar gibi konular işlenir.
  - Sözlü geleneğe dayanır.
  - Anonim halk edebiyatı ürünleridir; mani, ninni, türkü, destan, tekerleme, bilmece, masal v.b.

  Sayfa 147
  DEĞERLENDİRME
  1. Anonim Halk Şiirinin Türk kültürü açısından önemi nedir?
  Anonim halk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü döneminden itibaren süregelen bir yapıya sahip olması dolayısıyla yüzyılların birikimini kuşaktan kuşağa aktaran çok önemli araçlardır.Bu şiirler işledikleri konular itibariyle de toplumun duygu ve düşünce hazinesidir.Toplum yaşamının her anından bireysel konulara kadar her şeyi barındırırlar.Millete ait geleneği geleceğe aktarırlar.Şiirlerdeki tema, konu ve duygu söylendiği dönemin zihniyetini yansıtır. Çünkü bu ürünler toplumsal yaşamla iç içedir.
  2. (Y)
  3. (Y)
  4. (D)
  5. Deyiş
  6. ağıt
  7. E
  8. C
   

Sayfayı Paylaş