10.Sınıf Türk Edebiatı Sayfa 163-167 EKOYAY

Konusu 'Edebiyat 10. Sınıf' forumundadır ve EmRe tarafından 28 Ekim 2011 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Arkadaşlar EKOYAY Türk Edebiyatı kitabı sayfa 163-167 arası yapamayanlar için yardımcı olur umarım. Not: Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz.

  Sayfa 163
  OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER
  1.ANLATMAYA BAĞLI METİNLER
  HAZIRLIK
  - HALK HİKAYELERİ
  - LAMİİ ÇELEBİ HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

  Sayfa 166
  1. Kerem ile Aslı hikayesinin ilk olarak kim tarafından, ne zaman ve hangi coğrafyada ortaya çıktığı bilinmemekle beraber Kerem İle Aslı’nın gerçekte yaşayıp yaşamadığı hakkında da kesin bir bilgi yoktur. Olay örgüsüne göre hareket edersek Kerem ile Aslı Hikayesi’nde ele alınan olaylar kurmaca gerçekliktir. Bu halk hikayesinde gerçekliğin olağanüstü bir hal aldığı kısımlar da vardır.
  2. Metnin temel iletisi “Aşk insana her şeye göğüs germe ve her zorluğa katlanma gücü veren en yüce duygulardan biridir.” Metindeki olay örgüsü ve kişiler iletinin somutlaştırılmasında ve metnin yapısının bütünlük kazanıp şekillenmesindeki temel unsurlardır.
  5. Hikayedeki manzum kısımlar okuyucu ya da dinleyicinin hilkayeyi sıkılmadan ve olay örügsüne dahil olarak okuması ve dinlemesi amacıyla düzenlendiği kadar halk edebiyatı ürünü olmasının da etkisi vardır. turkeyarena.net Olay bütünlüğü içind everilen manzum kısımların saz eşliğinde söylenmesi dinleyici üzerinde bırakılmak istenen etkiyi artıran en önemli sebeptir.
  6.
  Kişiler: Özellikleri
  Kerem Aslı:Aşkları için her şeyi göze alan yer yer olağanüstü özellikler gösteren tipler
  Hükümdar:Kerem’in babası, adil, güçlü ve cömert
  Hanım Sultan:Hükümdarın karısı
  Keşiş:Aslı’nın babası
  Irıskin:Aslı’nın annesi
  Sofu:Kerem’in can dostu
  Kayseri Beyi: Ak sakallı ihtiyar
  Kişiler: Temsil ettikleri değer
  Kerem: Aşık
  Aslı: sevgili
  Hükümdar: Güç sahibi
  Keşiş: Zalim, kötü
  Iriskin: Zalim,Kötü
  Sofu: Vefalı dost

  8. Metinde yer alan kişilerin temsil ettiği kavram veya değerleri dikkate aldığımızda benzerlerinin tarihte veya günümüzde görülmesi mümkündür.Çünkübu özellikler “insan” hastır ve onun kişiliğinde şekillenir.
  9. Hikayedeki mekanlar dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Mekanların bazıları olayların geçtiği yer bazıları da sadece yer adı olarak geçmektedir. Gürcistan, Kayseri ve Anadolu toprakları gerçekliği olan ve yeryüzünde bulunan mekanlardır.
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Sayfa 167
  10. Metinden mekana ait unsurları çıkarırsak olay örgüsü dolayısıyla da metnin yapısı bozulur. Mekanlarla ilgili ayrıntılara önem verilmesinin sebebi olay örgüsünü daha iyi kurgulamak ve iletiyi somutlaştırmak içindir.
  11. Metinde “Günler gelip geçmekteydi.” “o an” vb. gibi belirsiz zaman ifadeleri vardır.
  12. Olay örgüsü, yer, zaman ve kişiler metnin yapısını oluşturan unsurlardır. Olaylar belli kişiler etrafında belli bir zaman diliminde ve belirli bir mekanda yaşanır. Hiçbir olay bu yapı unsurlarından bağımsız olarak gerçekleşemez.
  13. Kerem ile Aslı-Dirse Han Oğlu Boğaç Han Benzerlikleri:
  - Her ikisi de halk hikayesidir.
  - Olay örgüsü, yer zaman ve kişiler metinlerin yapısını oluşturur.
  - Nazım ve nesir iç içedir.
  - Yer yer olağanüstülükler görülür.
  - İlahi bakış açılı anlatıcı vardır.
  - Zaman belirsizdir.
  - Dil son derece sadedir.
  - Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmışlardır.
  14. Halk hikayesinin karakteristik özellikleri
  - Aşk teması işlenmiştir.
  - Olağanüstü özellikler dikkati çekmektedir.
  - Belirsiz bir zaman ifadesi söz konusudur.
  - Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.
  - Halk hikâyelerinde halkın günlük yaşamda kullandığı sözcük ve deyimlerle zenginleştirilmiş, yöresel tabirlerin de yer aldığı yalın bir dil kullanılır. turkeyarena.net Gerek dinleyici gerek anlatıcı olsun, halktan kişiler olması kullanılan dilin sade ve anlaşılır olmasını gerektirir.
  - Halk hikâyeleri metinleri birer edebî metindir, kurmacadır.
  HALK HİKAYESİ-ÇAĞDAŞ HİKAYE
  Benzerlikler: Metnin yapısının olay örgüsü, yer, zaman ve kişilerden oluşması
  Farklılıklar:
  -Mekan unsurunun çağdaş hikayeye göre daha yüzeysel olması.
  -Olağanüstülükler görülmesi
  -Halk hikâyelerinde geçen olayların gerçekleştiği genel zaman dilimi çoğunlukla belirsizdir.
  -Halk hikayelerinde nazım ve nesrin içe içe olması. turkeyarena.net
  -Halk hikayeleri sözlügelenek içinde kuşaktan kuşağa aktarılır, çağdaş hikayelerin yazarı bellidir.
  -Halk hikayeleri aşıklar tarafından saz eşliğinde anlatılır, çağdaş hikayelerde böyle bir özellik yoktur.

  16. Kerem ile Aslı Hikayesinin teması olan aşk evrensel bir değerdir.
  17. Metinde ele alınan tema dönemin sosyal yapısı ve zihniyetiyle ilişkilidir.
  18. Aşk teması her dönemde insanların ilgisini çekecek önem ve değerdedir.
  19. Metinde “Kerem’in rüyasında gördüğü kızı aramak için yollara düşmesi, Keşiş’in Aslı’ya düğün gecesi giymesi için büyülü bir elbise vermesi ve elbisenin düğmelerinin kendi kendine iliklenmesi, Kerem’in ayrılık ateşiyle ağzından ateş çıkması ve ne varsa tutuşturması…” gibi olaylar gerçek hayatta yaşanması mümkün olmayan ögelerdir. İnsana özgü gerçeklik aşk teması çevresinde birtakım olağanüstülükler kazandırılarak kurmaca gerçeklik şeklinde ifade edilmiştir.
   

Sayfayı Paylaş