1. Meşrutiyet Kısaca Özeti

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 22 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  1. Meşrutiyet Kısaca

  Birinci Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 yılında ilan edilen anayasal yönetime denir.

  I.Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi (23 Aralık 1876)
  - Kanun-i Esasi Mithat Paşa tarafından hazırlanmıştır.
  - İstanbul Konferansı'nın toplanması sırasında ilan edilmiştir.
  - Meşrutiyetin ve Kanun-i Esasi'nin yayınlanmasında Genç Osmanlılar'ın etkisi vardır.
  - Kanun 119 maddeden oluşmuştur.

  Yayınlanmasının Nedenleri:
  - Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtarmak.
  - Azınlıkların devlete bağlılığını arttırmak.
  - Balkan Meselesi'nin amacıyla toplanan Tersane Konferansı'nda azınlıklar konusunda Avrupalı devletlerin baskısını engellemek.

  Kanun-i Esasi'nin Bazı Maddeleri:
  - Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli meşrutiyettir.
  - Padişah'ın yanında iki tane meclis vardır: Ayan Meclisi ve Mebusan (avam) Meclisi
  - Ayan Meclisi padişah tarafından atanır ve ömür boyu mecliste kalır.
  - Bakanlar Kurulu padişaha karşı sorumludur.
  - Meclisi açmak ve kapamak padişaha aittir.
  - Kanun teklifini yalnız hükümet yapabilir.
  - Barış antlaşmalarını padişah onaylar.
  - Padişahın izni olmadan bir kanun mecliste görüşülemez.
  - Yasama yetkisi Ayan ve Mebusan Meclisi'ne aittir.
  - Yürütme yetkisi Padişah ve Bakanlar Kurulu'na aittir.
  - Mebuslar Meclisi üyeleri dört yılda bir seçilir.
  - Padişah, uygun gördüğü durumlarda meclisi feshedebilir, milletvekillerini sürgüne gönderebilir.

  I.Meşrutiyet ve Kanun-i Esasinin Önemi:
  - Osmanlı Devleti'nde rejim değişmiştir.
  - Osmanlı'da halk ilk kez yönetime katılmış halk seçme, seçilme ve temsil hakkını kullanmıştır.
  - Azınlıklar da meclise girmiş ve mecliste gayr-i müslim üye sayısı müslüman üyelerin sayısını geçmiştir.
  - Kanun-i Esasi, Türk tarihindeki ilk anayasadır.
  - Osmanlı Devleti’nde Anayasal düzenin başlangıcı olmuştur.
  - Padişah iradesinin millet iradesinin üstünde olduğu kabul edilmiştir.
  - 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (93 Harbi) başlaması ve meclisten bir karar çıkarılamaması bahanesiyle II.Abdülhamid, meclisi kapatmış, Kanun-i Esasi'yi yürürlükten kaldırmıştır (1878).

  Not:
  1-I.Meşrutiyetin ilanı, Genç Osmanlılar'ın (Jön Türkler'in) zaferidir.
  2- 93 harbini bahane eden II. Abdülhamit meclisi fethetmiştir.
  3-1881’de dış borçlarımızla ilgili Duyun-ı Umumiye (dış borçlar genel idaresi) kurulmuştur.

  Bütün Osmanlı halkının kanunlar önünde eşit olduğu Meşrutiyet’ in ilanıyla kabul edilmiş, herkese şahsi mesken, eğitim, yayın, ortaklık kurma hürriyeti tanınmıştır. turkeyarena Kimseden kanunsuz para alınmayacağı, vergilerin herkesin gelirine göre alınacağı ve angaryanın yasak olduğu belirtilmiştir. II. Meşrutiyetin ilan edilmesi için İttahat ve Terakki Cemiyeti kurulmuştur.

  Önemi: Yürürlükte çok kısa kalmasına rağmen daha sonraki olaylara öncülük etmiş (II. Meşrutiyet) ve fikirlerin olgunlaşmasında etkili olmuştur.

  Sonucu: Padişah II. Abdülhamit, 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı (93 Harbi) bahane ederek Meclis’i kapatmış ve Anayasal düzene son vermiştir.
   


 2. Misafir Guest

  Konu çok güzel anlatılmış teşekkürler... Güzel site herkese tavsiye ederim.
   

Sayfayı Paylaş