1. Mahmut Islahatları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 31 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  1. Mahmut Islahatları
  Patrona Halil isyanı sonrasında tahta çıkan I. Mahmut’un ilk yılı isyanlarla mücadeleyle geçti. İran seferi ile ilgili görüşlerini dinlemek amacıyla saraya dacet edilen Patrona Halil ve arkadaşları burada yakalanarak ortadan kaldırıldılar. Bundan sonra ıslahat çalışmalarına başlayan I. Mahmut’a ”Usülü’l-hikem finizami’l-ümem” adlı eserine takdim eden İbrahim Müteferrika bu eserinde, Avrupa devletlerinin siyasi sistemlerinden, Avrupa ordularının teknik özelliklerinden ve onların örnek alınmasının Osmanlı Devleti için oluşturacağı faydalardan önemle bahsetmiştir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde I.Mahmut ıslahatları daha çok askeri alanda olmuştur.

  XVII. yüzyılda Avrupa’da askerlik ileri bir düzeye ulaşmış, teknik donanımı yüksek, hareket kabiliyeti fazla olan ordular oluşturulmuştur. Osmanlı ordusunun Avrupa ordularıyla aynı seviyeye ulaşması gereğine inanan I. Mahmut Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Paşa’yı (Kont dö Bonneval) askeri ıslahatlar yapmakla görevlendirmiştir.

  Bu dönemde;
  Humbaracı Ahmet Paşa Osmalı ordusundaki ve Topçu ocaklarını Avrupa usulüne göre yeniden düzenlemeye başlamıştır. Bunun için Üsküdar’da Humbaracı kışlası kurarak ocağı ıslah etmeye çalışmıştır.

  Osmanlı ordusunda yapılacak ıslahatlarla ilgili raporlar hazırlanarak padişaha sunulmuştur.

  Ordunun daha iyi yönetilmesi için subay yetiştirilmek amacıyla Hendesenehane (Kara Mühendishanesi) açılmıştır.

  Osmanlı orduları bölük, tabur ve alay sistemine göre yeniden düzenlenmiştir.

  Osmanlı devleti’nde askeri alanda ilk defa Avrupa’dan yararlanılarak ıslahat yapılması I. Mahmut döneminde olmuş ve bu ıslahat olumlu etkisi 1736-1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları’nda görülmüştür.
   


Sayfayı Paylaş