1. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler Soruları ve Çözümleri

Konusu 'Matematik' forumundadır ve RüzGaR tarafından 24 Ocak 2008 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  1. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler Soruları ve Çözümleri
  1) 1985 FL-1: a>801:3+6 eşitsizliğini sağlayan en küçük “a” doğal sayısı kaçtır?
  A)90 B)91 C)273 D)274

  ÇÖZÜM:a>801:3+6 a>267+6 a>273 274>273
  CEVAP D


  2) 1991 EML: x bir gerçek (reel) sayı olmak üzere ; 3x + x > x – 1
  ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 5 3
  A) x < 15 B) x > 15 C) x < 15 D)x > 15

  ÇÖZÜM : 9x + 5x > 15x –15 9x –15x +5x > -15 -1 x > -15 x < 15
  CEVAP:A


  3) 1992 DPY: Aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde -5 x +1 < 11
  eşitsizliğinin çözüm kümesi doğru olarak gösterilmiştir?
  A) ___________________
  B) ___________________
  C) ___________________
  D) ___________________

  ÇÖZÜM: -5 x < 11 – 1 -5 x < 10 -5 x < 10 x > -2
  -5 -5
  CEVAP D


  4) 1993 DPY: -5x +6 > -3x +4 eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {0} B) {1} C) {0,1} D) {1,2}

  ÇÖZÜM:-5x +3x > -6 +4 -2x > -2 x < +1 0,1 < 1
  -2 -2
  CEVAP:C

  5) 1989 EML: 2x +2 <0 ve x >-2 ise x’ in alacağı en büyük değer
  kaçtır?
  A) –2 B) –1 C) 0 D) 1

  ÇÖZÜM: 2x < -2 x < -1 x > -2 -1 < -1 -1 > -2
  CEVAP:B


  6) 1997 DPY: 2x –8 > -x +4 eşitsizliğini sağlayan x ‘in bütün d değerleri için , aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) x > 4 B) x < 4 C) x > 5 D) x < 2

  ÇÖZÜM: 2x +x > +4 +8 3x > 12 x > 4
  CEVAP:A


  7) 1999 KLJ: Aşağıdakilerin hangisinde , 3x –2 < 7 ve 4 -2x <2 e eşitsizliklerini birlikte sağlayan reel sayıların kümesi gösterilmiştir?
  A) ____________________
  B) ____________________
  C) ____________________
  D) ____________________

  ÇÖZÜM: 3x < 7+2 3x < 9 x < 3

  -2x < 2-4 -2x < -2 x > 1
  CEVAP:A


  8) 1999 DPY: -3x +7 > -14 eşitsizliğinin tam sayılar kümesindeki
  çözüm kümesi hangisidir?
  A) { 7,8,9, .....} B) {....., 5,6,7 }
  C) { .....,-9,-8,-7 } D) { -7,-8,-9, .....}

  ÇÖZÜM: -3x > -14 –7 -3x > -21 x < +7 {.....,5,6,7 } < +7

  CEVAP:B

  9) 1999 ML: 3x –9 > 6x -3 eşitsizliğinin çözüm kümesi, aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde koyu ve kalın çizgiyle gösterilmiştir?
  A) _________________
  B) _________________
  C) _________________
  D) _________________

  ÇÖZÜM: 3x –6x > -3+9 -3x > +6 x < -2
  CEVAP:B


  11) 1991 FL: 0 < x < 1 ise ( x+3) in en büyük değeri kaçtır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  ÇÖZÜM: En büyük x değeri istendiğine göre x ‘e 1 değerini veririz. O zaman; (1+3) = 4

  CEVAP D

  12) 1994 FL: x y olmak üzere , x ve y doğal sayılardır. x < 9 ve
  y < 10 ise; x + y ‘ nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
  x - y
  A) 13 B) 14 C) 15 D) 16

  ÇÖZÜM: En büyük istenildiğine göre x ‘e 8 veririz. x-y olacağına göre x, y ‘den daha büyük olmalıdır. O zaman y, 7 olur.turkeyarena.net
  8 + 7 = 15 = 15
  8 - 7 1 CEVAP:C


  13) 1984 FL-2: x - 3 < 0 ve x + 2 > 0 eşitsizliklerini birlikte sağlayan x ‘ in değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –2 < x < 3 B) –2 < x < 3
  C) –2 < x < 3 D) –2 < x < 3

  ÇÖZÜM: x < 3 ve x > -2 (-2 < x) ; ise –2 x < x < 3
  CEVAP:A


  14) 1999 DPY:Aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde,-3x+6 < 12 eşitsizliğinin çözüm kümesi koyu ve kalın çizgi ile gösterilmiştir
  A) _____________ B) _______________
  C) _____________ D) _______________

  ÇÖZÜM: -3x < 12-6 -3x < 6 x > -2
  -3 -3 CEVAP:C

  15) 1993 FL: 0 < x < y < z ise aşağıdakilerden hangisi pozitiftir?
  A) x – z B) y – z C) y – x D) z - x
  y - x z - y y - z y – x

  ÇÖZÜM: x ‘e 1 , y ‘e 2 , z ‘e 3 veririz. O zaman ; 3-1 = 2 = 2
  2-1 1
  CEVAP D
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1. Hangi sayının 4/7 si ile 2/5 inin farkı 12 dir?

  A) 35 B) 70 C) 105 D) 140 E) 175


  2. Bir sayının 2 fazlasının karekökünün üçte birinin yarısı alındığında 5 bulunuyor. Bu sayının 12 fazlası kaçtır?
  A) 886 B) 898 C) 910 D) 1000 E) 1010


  3. 1/(x+1) + 2/(x+2) - 3/(x-1) - 4/(x-2) = 7 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
  A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2


  4. (2-x)/(0,18) = 0,3/0,009 ise x kaçtır?
  A) -9 B) -5 C) -4 D) -3 E) 3


  5. (x+2)/(3) + (x-5)/(6) = (2x-3)/(4) + 15 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Boş Küme B) R C) {0} D) {2} E) {5}


  6. (3/x) + 2y = 6a
  (3/y) + 2x = 3a ise y/x kaçtır?
  A) 1/4 B) 1/2 C) 1 D) 2 E) 4


  7. (0,04x/7) = (0,0018/0,21) ise x kaçtır?
  A) 1/12 B) 2/3 C) 3/4 D) 4/3 E) 3/2


  8. (2/a) - (1/b) = 1/2
  (4/b) + (1/c) = 2/3
  (2/c) + (1/a) = 3/4
  a*b + a*c + b*c = 23 sistemine göre a*b*c kaçtır?
  A) 26 B) 27 C) 31 D) 34 E) 36


  9. (a+2b)/4a = 5/4
  7 - (6b/2a) = c ise, c değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6


  10. 2x - 3y = 4
  x + 2y = 9 sistemini doğrulayan (x,y) ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (1,-1) B) (3,3) C) (5,2)
  D) (7,1) E) (7,3)


  11. (1/x) + (3/y) = 13
  (2/x) - (1/y) = 19 sistemini sağlayan y aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1 B) 5/7 C) 7 D) 10 E) 13


  12. x,y,z Reel sayı olmak üzere;
  2x + y - 3z = 2
  2x + y + 9z = 8
  4x + 5y + 6z = 16 sistemini sağlayan y aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1/2 B) 1 C) 1/3 D) 2 E) 3/2


  13. a - b + c = 5
  b + c - a = 7
  d + c = 6 ise d kaçtır?

  A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) -2


  14. Bir memur maaşının yarısını ev kirasına, kalan parasının 1/5 ini de telefon elektrik ve su parası olarak ödemiştir. 6 milyon da kooperatif borcu ödenince paranın 3/4 ü harcanmış oluyor. Bu memurun maaşı kaç milyon liradır?
  A) 30 B) 34 C) 36 D) 40 E) 48


  15. 2(x-3) - 3(2-x) + 8 = 5x - 4 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Boş küme B) R C) {0} D) {2} E) {3}


  16. x,y,z pozitif tamsayı olmak üzere;
  x*y = 2 , y*z = 4 , x*z = 8 ise x+y+z kaçtır?
  A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


  17. [​IMG] ise x kaçtır?
  A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2


  18. [​IMG]ise x kaçtır?
  A) 6/7 B) 1 C) 6/5 D) 17/6 E) 6


  19. x - [(x+3)/2] < 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (-[​IMG],5) B) (5,[​IMG]) C) (7,[​IMG])
  D) (-[​IMG],7) E) (-[​IMG],1/2)


  20. Bir manav kilosunu 100.000 liraya aldığı 120 kg patatesin yarısını 180.000 liradan, diğer yarısını da 80.000 liradan satıyor. Bu satış sonucu manav % kaç kar etmiştir?
  A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50


  21. Bir sepetteki çiçekler 15 er 15 er demetlenirse 10 çiçek, 18 er 18 er demetlenirse 13 çiçek artıyor. Sepette en az kaç çiçek vardır?
  A) 35 B) 45 C) 55 D) 75 E) 85


  22. Bir sınıftaki öğrencilerin 1/4 ü kızdır. 4 kız sınıftan çıkınca geriye kalan kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 1/5 oluyor. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?
  A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35


  23. Ahmet Selim'e 10 bilye verirse, Selim'in bilyeleri, Ahmet'in bilyelerinin yarısı kadar oluyor. Selim Ahmet'e 10 bilye verirse, Ahmet'in bilyesi, Selim'in bilyelerinin 5 katı oluyor. Selim'in kaç bilyesi vardır?
  A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 90


  24. Bir kampta 24 kişiye 75 gün yetecek kadar yiyecek vardır. Bu kamptan kaç kişi ayrılırsa geriye kalanlara bu yiyecek 120 gün yeter?
  A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9


  25. Bir otomobil km de 3000 liralık benzin harcarken, benzine yapılan zamdan sonra 80 km de 256800 liralık benzin kullanmaktadır. Benzine yapılan zam oranı yüzde kaçtır?
  A) 6,6 B) 6,8 C) 7 D) 7,1 E) 7,2


  26. Dört kişi 6 milyon liraya öğle yemeği yiyorlar. Birinci kişi, diğer üçünün ödediğinin yarısını ödüyor. İkinci kişi diğer üçünün ödediğinin üçte birini ödüyor.turkeyarena.net Üçüncü de diğer üçünün ödediğinin dörtte birini ödüyor. Buna göre dördüncünün ödediği miktar kaç milyondur?
  A) 1 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,4 E) 1,5

  Cevaplar
  1-B 11-A 21-E
  2-C 12-D 22-B
  3-C 13-B 23-E
  4-C 14-D 24-E
  5-A 15-A 25-A
  6-D 16-D 26-C
  7-E 17-B
  8-E 18-A
  9-A 19-D
  10-C 20-A
   
 3. SeçiL Well-Known Member

  çok teşekkür ederim çok işime yaradı Allah razı olsun sizden
   
 4. Misafir Guest

  1.dereceden denklemler çabuk olsun
   

Sayfayı Paylaş