657 Ek Gösterge Tablosu

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 22 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ

  BaRıŞ New Member  657 Ek Gösterge Tablosu (Memur Maaşları İçin)
  657 Devlet Memurları Kanunu Ek Gösterge tablosu cetveli

  Göstergeniz ve Ek Göstergeniz için bakınız: DMK-657 SK
  Devlet Memurlar Kanunu(1) (2)

  Göstergeler:
  Madde 43 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/1 md.)
  Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:
  A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.

  I Numaralı Cetvel

  AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)
  Kademeler
  Dereceler 1 2 3 4
  1 1320 1380 1440 1500
  2 1155 1210 1265
  3 1020 1065 1110
  4 915 950 985
  5 835 865 895
  6 760 785 810
  7 705 720 740
  8 660 675 690
  9 620 630 645

  I SAYILI CETVEL (Ek:9/4/1990-KHK-418/3 md.; iptal:Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/3 md.)
  HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN
  DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER
  IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (Değişik: 03/04/1998 - 4359
  Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;
  a) İlköğretim müfettişleri
  1 3000
  2 2200
  3 1600
  4 1300
  5 1150
  6 950
  7 850
  8 750
  b) Öğretmen ve diğer personel
  1 3000
  2 2200
  3 1600
  4 1100
  5 900
  6 800
  7 500
  8 450

  Not: 9. derecede ek gösterge yoktur, yani 0(sıfır)'dır
   Sayfayı Paylaş