TurkeyArena

Geri git   TurkeyArena > Lise Dersleri > Tarih

Tarih Tarih - İnkilap Tarihi

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları Test Soruları ve Cevapları

Tarih icinde Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları Test Soruları ve Cevapları konusu , Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları Test Soruları ve Cevapları 1. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri, savaşı kazanan devletlerin Osmanlı Devleti'ni paylaşma ve Türk ulusunu yok etme planlarını açıkça ortaya koymamasına rağmen, ...

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 19-02-2010, 06:46 PM   #1 (permalink)
Super Moderator
 
RüzGaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Yaş: 25
Mesajlar: 14.372
Sponsor Bağlantılar
Standart Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları Test Soruları ve Cevapları


Sponsor Bağlantılar


Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları Test Soruları ve Cevapları
1. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri, savaşı kazanan devletlerin Osmanlı Devleti'ni paylaşma ve Türk ulusunu yok etme planlarını açıkça ortaya koymamasına rağmen, bu planların gerçekleşmesinin koşullarını oluşturmakta idi.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın,

I. Osmanlı Devleti, Bağlaşık Devletlerle olan bütün ilişkilerini kesecek
II. Osmanlı Devleti'nin elindeki tüm esirler serbest bırakılacak
III. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden durumlarda stratejik noktaları işgal edebilecek

maddelerinden hangileri bu durumu daha belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve il E) I ve III


2. Padişah Vahdettin'in Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra,

I. Saltanat Şu'rası'nı toplaması
II. İngiliz yanlısı Damat Ferit Paşa'yı sadrazamlığa getirmesi
III. Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kapatması

uygulamalarından hangileri doğrudan millet iradesini yok etmeye yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


3. I. Dünya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti'nin bağımsız yaşaması imkânsız hale gelmişti. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra imzalanacak barış antlaşmasının da hafif hükümler taşıması mümkün değildi. Artık İstanbul yönetimi savaşı kazananların denetimi altına girmiş ve Osmanlı Devleti, devlet olma özelliğini yitirmişti.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Osmanlı Devleti resmensona ermiştir.
II. Halkın İstanbul Hükümeti'ne güveni kaybolmuştur.
III. İstanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri'nin uygulamalarına karşı çıkmamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


4. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasının, savaşı sona erdiren bir ateşkes antlaşması olma özelliğinden çok, Osmanlı Devleti adına bir teslimiyet belgesi olarak değerlendirilmesinde,

I. Anadolu'nun işgal edilmesini kolaylaştırması,
II. ülke kaynaklarının Anlaşma Devletleri'nin denetimine bırakılması,
III. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısının muhafaza edilmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


5. Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre,

— İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktır.

— Osmanlı Devleti'ne ait telsiz, telgraf ve haberleşme hatları Anlaşma Devletleri tarafından denetlenecektir.

Bu hükümlere dayanarak İtilaf Devletleri ile ilgili olarak,

I. İşgallere yasallık kazandırılması amaçlanmıştır.
II. Olası bir direnişin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
III. Azınlıklara bağımsız devlet kurma hakkı tanınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


6. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra özellikle düşman işgallerinin beklendiği yörelerde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmaya başlamıştır. Bu örgütler silahlı bir savaştan çok dünya kamuoyunu aydınlatma, etkileme ve böylece bütünlüğü koruma amacına yönelmişlerdir.

Bu bilgiler dikkate alındığında Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin kurulmalarının,

I. hukuk yoluyla direnişin haklılığını kanıtlama,
II. ülkede milli bilinci uyandırma,
III. İstanbul Hükümeti'nin Ulusal Mücadele'ye katılmasını sağlama

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


7. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurtuluş için planlar yaparken Paris Konferansı'nda Osmanlı Devleti hakkında olumsuz gelişmeler yaşanmaktaydı. Konferansta İngiltere Başbakanı Lloyd George, Yunanların İzmir ve çevresine çıkması için destek veriyordu, italyanlar ise Yunan ordularının İzmir'e çıkmalarına direniyordu. ABD'nin bu olaya müdahale etmemesi sonucu büyük devletlerin desteğiyle Yunanlar, İzmir'i işgal etmiştir.

Paris Barış Konferansı'nda bu kararın çıkması,

I. sömürgeci devletler arasında çıkar çatışmalarının yaşandığı,
II. İtalya'nın Paris Konferansı'nda amaçlarını gerçekleştirdiği,
III. sömürge paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkların yeni sorunlara yol açtığı

durumlarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III


8. I. Dünya Savaşı sonunda Rusya'da Romanof, Almanya'da Hohenzollern, Avusturya - Macaristan'da da Habsburg Hanedanı, iktidarı bırakmak zorunda kalmıştır. Osmanlı padişahı ise ülkenin iç ve dış politikasını elinde tutarak duruma hakim olmak istemiş, ateşkes görüşmelerine giden delegasyona "Hilafet, saltanat ve hanedan haklarının korunması" talimatını vermiştir.

Padişah bu tutumuyla,

I. Halkın saltanata olan bağlılığını sürdürme
II. Milli egemenlik anlayışını benimseme
III. Ulusal mücadeleyi tek elden yürütme

amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


9. Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan
başbakanının, Türklerin İzmir'deki Hıristiyanları katletmeye hazırlandıkları yönünde açıklamalar yapmasının,

I. Avrupa'daki kamuoyu desteğini sağlama
II. İzmir'in işgaline ortam hazırlama
III. İtilaf Devletleri arasındaki güç dengelerini değiştirme

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


10. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasını sağlayan ve İzmir'in işgaline karşı çıkan Kolordu Komutanı Nurettin Paşa, Rum Metropoliti ve İngiltere'nin baskısı sonucu İstanbul Hükümeti tarafından görevden alınmıştır.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Osmanlı Devleti'nin içişlerine müdahale edilmiştir.
II. istanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri'nin çıkarlarına hizmet etmiştir.
III. Halkın Osmanlı yönetimine olan güveni azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III


11. İtilaf Devletleri'nin Anadolu'da işgallere başlamaları üzerine Sivaslı kadınlar, Anadolu Kadınları Müdafaa-I Hukuk Cemiyeti'ni kurmuştur.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?


A) Anadolu halkının işgallere karşı örgütlenmeye başladığının
B) Milli mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmeye çalışıldığının
C) Osmanlı Devleti'nin işgallere karşı sessiz kaldığının
D) Ulusal egemenlik anlayışının benimsendiğinin
E) Osmanlı Devleti'nin Türk ulusuna olan görevlerini yerine getiremediğinin.


12. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması için, "Osmanlı Hükümeti bu antlaşma ile kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmiştir." demiştir.turkeyarena.com

Mustafa Kemal'in bu sözünü, ateşkesin;

I. Boğazların denetimi İtilaf Devletleri'ne bırakılacak,
II. Osmanlı orduları dağıtılacak, silah ve cephaneleri İtilaf Devletleri'ne teslim edilecek,
III. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa istediği yerleri işgal edecek

hükümlerinden hangileri destekler niteliktedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


13. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra başlayan işgallere karşı Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yerel direniş
örgütleri kurulmuştur.

Bu cemiyetlerin bölgesel isimler taşımaları aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Ulusal bağımsızlık anlayışının benimsendiğinin
B) Vatanın bütünlüğü düşüncesinden yoksun olunduğunun
C) İşgallere karşı birlikte hareket edildiğinin
D) Padişah ve hükümetine bağlılığın sürdürüldüğünün
E) İşgallere karşı silahlı mücadelenin başlatıldığının


14. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ülkenin çeşitli yerlerinde direniş cemiyetleri kurulmuş ve Kuvayi Milliye oluşturulmuştur.

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Manda yönetiminin benimsendiğinin
B) İşgallere karşı direnişin başlatıldığının
C) Vatanın bir bütün olarak kurtarılmak istendiğinin
D) Wilson İlkeleri'nin uygulamaya konulduğunun
E) Devlet otoritesinin güçlü tutulmaya çalışıldığının


15. İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgallere başlaması sonrasında kurulan örgütlerden İngiliz Muhipler Cemiyetinde Osmanlı padişahı, sadrazamı ve içişleri bakanının da olması,

I. İşgaller karşısında Osmanlı yöneticilerinin halk ile aynı düşüncede oldukları,

II. devlet adamlarının bir bölümünün İngiltere'nin himayesinde ülke bütünlüğünün korunacağını düşünmeleri,

III. hükümet üyelerinin ulusal bağımsızlığı sağlamak için her türlü yola başvurmaları

durumlarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


16. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da giriştikleri işgaller sırasında, Avrupa kamuoyunda Türkler aleyhinde propaganda yapmaya başlamışlardır.

İtilaf Devletleri bu girişimleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

A) İşgallerini haklı gerekçelere dayandırmayı
B) Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü korumayı
C) Osmanlı hanedanının yönetimde devamlılığını sağlamayı
D) Wilson İlkeleri'ne geçerlilik kazandırmayı
E) Osmanlı Devleti'nde demokratik bir yönetim kurmayı


Cevap Anahtarı: 1)C 2)C 3)E 4)C 5)D 6)C 7)C 8)A 9)D 10)E 11)D 12)E 13)B 14)B 15)B 16)A

RüzGaR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Cevapla
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar son Mesaj
Muharebeler ve Lozan Antlaşması Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Tarih 2 13-02-2011 12:07 AM
Birinci TBMM, Wilson İlkeleri, Sevr Antlaşması, Cepheler Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Tarih 1 27-12-2010 06:31 PM
Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Cephelerin Sonuçları Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Tarih 5 20-06-2010 02:01 AM
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları RüzGaR Tarih 0 19-02-2010 07:08 PM
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Tarih 0 19-02-2010 06:38 PM


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 01:47 PM .


Powered by: vBulletin Version 3.8.8 (Türkçe)
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Türkçeye: ot-gu tarafından çevrilmiştir.
Copyright © 2007-2013 , TurkeyArena , All Rights Reserved

Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre yazan kullanıcılara aittir, yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız iletişim linki vasıtası ile bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.

Enable Top Statistics