TurkeyArena

Geri git   TurkeyArena > Lise Dersleri > Tarih

Tarih Tarih - İnkilap Tarihi

Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Soruları

Tarih icinde Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Soruları konusu , Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Soruları 1)Osmanlı Kuruluş Döneminde doğudan gelen büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’ye geçirerek bu bölgede yerleşmesini sağlamasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması gerçekleşmiştir. B) ...

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29-11-2008, 03:54 PM   #1 (permalink)
Super Moderator
 
RüzGaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Yaş: 25
Mesajlar: 14.372
Sponsor Bağlantılar
Standart Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Soruları


Sponsor Bağlantılar


Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Soruları
1)Osmanlı Kuruluş Döneminde doğudan gelen büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’ye geçirerek bu bölgede yerleşmesini sağlamasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması gerçekleşmiştir.
B) Bizansın fethi kolaylaşmıştır.
C) Rumeli’nin Türkleştirilmesi sağlanmıştır.
D) Osmanlı Devleti bölgede devşirme sistemini uy
gulamıştır.
E) Timur’un Anadolu’ya saldırmasına neden
olmuştur.

2. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin;
- Karesibeyliğinden Balıkesir ve çevresini
- Germiyanoğullarından Kütahyaıı,
- Ahilerden Ankara ve Çankıryı alması, aşağıdaki
lerden hangisine yöneliktir?

A) Rumeli’ye geçişi kolaylaştırmaya
B) Devleti imparatorluk haline getirmeye
C) Anadolu’da siyasal birliği kurmaya
D) Taht kavgalarını önlemeye
E) Islöm Dünyasına kendisini kabul ettirmeye

3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osman Bey döneminde ilk Osmanlı parasının bastırılmasını kolaylaştırmıştır?

A) Anadolu’daki Moğol hakimiyetinin zayıflaması
B) Moğol istilası sonrasında ticaret hayatının sönmesi
C) Anadolu’da beylikler döneminin başlaması
D) Anadolu Selçuklularının merkezi otoritesini kaybetmesi
E) Bizans’a ait toprakları ele geçirmesi

4. Osmanlı Beyllğl’nin Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerin en küçüğü olmasına rağmen, kısa sürede büyüyerek önce devlet, sonra da imparatorluğa dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

A) Moğolların yardımından yararlanması
B) Bizans’ın eski gücünde olmaması
C) Balkan ların siyasal birlikten yoksun oluşu
D) Bulunduğu bölgenin coğraff konumunun etkisi
E) Türk beylikleriyle mücadeleden çok, “cihad” yapmaya ağırlık vermesi

5. Osmanlı Kuruluş Devri’nde,
• Yeniçeri Ocağının kurulması
• Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
• Haçlı zihniyetinin canlanması
görülen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin sonucu gerçekleştiği söylenebilir?

A) Anadolu Beyliklerinin hakimiyet altına alınması
B) Devletin merkezi otoritesinin güçlenmesi
C) Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesi
D) Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması
E) Osmanlının bölge ticaretini ele geçirmesi

6. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde;
1. Hamidoğullarından para ile toprak satın alınması
Il. Germiyanoğulları’ndan çeyiz olarak Kütahya ve çevresinin alınması
111. Taht kavgalarından yararlanılarak Karesioğulları Beyliği’nin topraklarına el konulması
Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılarnaz?

A) Sınırlarını genişlettiklerine
B) Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmaya çalıştıklarına
C) Sınırlarını genişletmek için değişik yöntemler uyguladıklarına
D) Karesioğulları’nın Osmanlı egemenliğini kabul ettiğine
E) Anadolu Selçuklu Devleti ile politik ilişkilerini sürdürdüklerine

7) XIll. Yüzyıl’da doğudan gelen Moğol - t Ihanlı baskısı nedeniyle Anadolu’daki Türk toplumu batı bölgelerine yönelmiş, böylece bölgedeki Bizans etkisi zayıflamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?

A) Osmanlı Devleti’nin kurulup, gelişmesinde
8) Anadolu’da Türk siyasal birliğinin kurulmasında
C) Anadolu Selçuklarının gücünü artırmasında
D) Bizans’ın askere ve siyasf gücünü korumasında
E) Türklerin Rumeli’ye geçmesinde

8. Orhan Bey döneminde eli kalem tutan, yazışmaları yürütebilecek kişilerin önemi artmaya başladı ve bunlar önemli görevlere getirildiler. Bu kişiler daha sonra vezir adını almaya başladılar.
Kuruluş döneminde gerçekleşen bir anlamda siyasi bir reform sayılan bu uygulamanın siyasi yapılanmada aşağıdakllerden hangisinirı gerçeldeşmesinin öncüsü

A) Beylikten, devlete geçişin ilk önemli aşaması
gerçekleştirildi.
B) Eğitim ve öğretime önem verilmeye başlandı.
C) Devlet memurluğu sistemi yaygınlaşmaya
başladı.
D) Din adamlarının devlet içindeki otoritesi arttı.
E) Devletin yargı sisteminin altyapısı oluşturuldu.

9. Kuruluş DönemI’nde Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda sınırlarının genlşlemeslne paralel olarak aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez?

A) Devletin çok uluslu bir yapı kazanması
B) Vergi gelirlerinin artması
C) Farklı kültürler ile karşılaşılması
D) Fethedilen yerlerde din birliğinin sağlanması
E) Devlet teşkilatlanmasında yeni kurumlara ihtiyaç

10. Kuruluş Dönemi’nde;
- Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi’den aldığı aşireti bir uç beyliği haline getirmiştir.
- Orhan Bey, babasından devraldığı uçbeyliğini devlet statüsüne ulaştırmıştır.
- 1. Murad ise; babası Orhan Bey’den devraldığı devleti küçük bir imparatorluğa dönüştürmüştür.
Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan
hanglsine ulaşılamaz?

A) Kuruluş Dönemi’nde yöneticilerin yetenekleri ön
plana çıkmıştır.
B) 1. Murad, devleti önceki hükümdarlardan daha
güçlü hale getirmiştir.
C) Osmanlı Beyliği sürekli gelişim halinde olmuştur.
D) Denizlerde egemenlik Kuruluş Döneminde
başlamıştır.
E) Sınırlar genişledikçe, devletin siyasi teşkilatı da
gelişmiştir.

11. Aşağıdakilerden hangisi 1. Murat Dönemi’nde uygulanan devşirme sisteminin Balkanlar’ın Türkleştirilmesl amacıyla uygulanmadjğının bir kanıtı olabilir?

A) Anadolu’da da bu sistemin uygulanması
8) Devşirmelerin yerleşik alanlardan seçilmesi
C) Düzenli ordu kurmak amacıyla oluşturulması
D) Balkanlarda fethedilen topraklarda uygulanması
E) Devşirmenin küçük yaşlarda yapılması

12. Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’dan getirdiği büyük Türlcmen kitlelerini Rumell’de fethettiği topraklara iskan etmesi, aşağıdakilerden hangisini daha da kolaylaştırmıştu’?

A) Bizansın yıkılmasını
B) Yaya ve müsellem ordusunun kurulmasını
0) Anadolu’da Osmanlıların egemen olmasını
D) Balkanların Türkleşmesini ve t slmlaşmasını
E) Balkanlardaki Bizans tekfurlarının etkisinin kırıl
duyulması masını

13. Anadolu beylikleri içerisinde Karamanoğulları en güçlü olanıydı. Bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devletinin varisi sayıyor ve diğer Türk beyliklerine karşı politikalarını ona göre belirliyordu. Amacı Anadolu’da Türk siyasal birliğini yeniden kurmaktı. Böyle hareket eden daha birçok beylik vardır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki hangi yargıya ulasılamaz?

A) Anadolu Türk beylikleri siyasal mücadale içindedir.
Anadolu’da Türk siyasal birliği bozulmuştur.
Karamanoğulları Anadolu’ya egemen olmak istemiştir.
D) Karamanoğullan Selçukluların mirasını sahiplenmiştir.
E) Türk siyasal birliğinin kurulmasında Türk beylikleri Karamanoğullarıyla ortak hareket etmiştir.

14. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde
• Osman Bey başkenti Söğüt’ten Bilecik’e taşıdı.
• Orhan Bey başkenti Bilecik’ten Bursa’ya taşıdı.
• 1. Murat başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.
gerçekleşen başkent değişikliklerinin temel aerekçesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi
B) Fetihlerin daha kolay gerçekleştirilmek istenmesi
C) Devletin merkezi otoritesinin güçlendirilmesinin amaçlanması
D) Fethedilen yerlerin Türkleştirilmek istenmesi
E) Devlet teşkilatlanmasının tamamlanmak istenmesi

15. Fetret Devri’ni sona erdiren Çelebi Mehmet’in öncelikle Anadolu’daki Türk siyasi birliğini yeniden kurmayı hedeflemesl Osmanlı dış politikasında aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

A) Mısır’da bulunan Islam Halifesi’nden destek alınmasını
B) Balkan Devletleri’ne savaş ilan edilmesini Bizans üzerindeki baskıların artırılmasını
Barış politikasının ağırlık kazanmasını
C)Bizans üzerindeki baskıların artırılması
D)Barış politikasının ağırlık kazanması
E) Türkmenlere yeni yurtlar sağlanmasını

16. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde yaşanan bazı olaylar şunlardır;
1. Ankara Savaşı’ndaki yenilgi ile Anadolu’da Türk siyasal birliğinin bozulması
Il. 1. Mehmet’in devleti toparlayarak, ikinci kurucu ünvanını alması
111. Il. Kosova Savaşı’yla Balkanlarda Türk yerleşmesinin kesinleşmesi
Bu bilgilere bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz?

A) Ankara Savaşı, Osmanlıların bir süre için merkezi otoritesirıi bozmuştur.
B)Balkanlardaki Türk egemenliğinin kesinleşmesi sağlanmıştır.
C) Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da beylikler bağımsızlıklarını yeniden kazanmıştır.
D) 1. Mehmet, Osmanlı Devletini siyasal kargaşadan kurtaran hükümdardı.
E) Ankara Savaşı Osmanlı Beyliği’nin yıkılmasına neden olmuştur.

17. 1. Divan Örgütü’nün kurulması
Il. Yaya ve Müsellem adıyla düzenli orduların kurulması
111. Akçe adı ile gümüş paranın bastırılması
IV. Medreselerin kurulması
Osmanlı Devleti’nde, Orhan Bey zamanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmaya
B)Osmanlı soyunu devlet yönetiminde etkin kdmaya
C)Beylikten devlete geçiş sürecini başlatmaya
D)Devletin askeri gücünü artırmaya
E)Balkanlara geçişi kolaylaştırmaya

18. Bizans’ın merkezi gücünün zayıflamış olması
Il. Ahilerin desteğini alması
Il. Balkanların siyasi açıdan parçalanmış olması
IV. Cihad politikasının izlenmesi.turkeyarena.com
V. Moğol baskısından uzakta olmaları Osmanlı’nın küçük bir beylik iken güçlü bir devlet olmasında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dinsel niteliklidir?

A)YalnızlV B)lllveV C)llvelV
D) t ve IV E) Yalnız 1

19-• Osman Bey döneminde ilk Osmanlı parasının bastırılması
• Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem adıyla düzenli birliklerin kurulması
• 1. Murat döneminde eyalet sistemine geçilmesi
Buna göre Kuruluş Döneml’nde aşağıdakilerden hangisine öncelik verildiği söylenebilir?

A) Ekonomik yönden güçlü bir devlet yapısı oluşturmak
B) Devlet teşkilatlanmasını gerçekleştirmek
C) Genişleyen coğrafyada merkezi otoriteyi güçlendirmek
D) Balkanlarda 1 slamiyet’in yayılmasını sağlamak
E) Devletin askeri yönden güçlenmesini sağlamak

20-Yıldırım Bayezid Istanbul’u kuşattığında Anadolu’daTimur tehlikesi baş gösterince, Bizans ile bir antlaşma yapılarak kuşatma kaldırılmıştır.
Antlaşrna hükümlerine göre;
1. Istanbul’da bir cami yaptırılacaktır.
Il. Istanbul’da bir Türk mahallesi oluşturulacaktır.
111. Türklerin davalarına bakmak üzere bir kadı görevlendirilecektir.
IV. Türk tüccarlar Istanbul’a serbetçe giriş - çıkış yapacaktır.
V. Bizans her yıl Osmanlı’ya vergi ödeyecek
Bizans Imparatorluğu’nun kabul ettiği bu koşullardan hangileri Osmanlı Devleti’ne doğrudan ekonomik kazanç sağlamıştır?

A)lVveV B)lvell C)lllvelV
D)lvelV E)lveV

21-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneml’nde batı yönünde fetih siyaseti izlemesinin nedeni olarak;
1. Bizans’ın zayıflığından faydalanmak istemesi
Il. Gaza ve cihat geleneğinin sürdürülmesi
111. Doğudan gelen Türkmenlere yurt sağlama isteği
IV. Ganimet elde etme düşüncesi
V. Anadolu’da siyasi birliğin kurulmak istenmesi hangisini söylemek doğru olamaz?

A)l. B)ll. 0)111. D)lV. E)V.

22-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde, özellikle Osman ve Orhan Beyler devlet yönetiminde Şeyh Edebali’nin görüşlerinden yararlanmışlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı Beyliği demokratik bir yapıya kavuşturulmaktadır.
B) Osmanlı devlet yönetiminde ulemanın (bilim adamının) görüşleri de etkili olmaktadır.
C) Osmanlılar Kuruluş Dönemi’nde hoşgörüye dayanan uygulama yapmamıştır.
D) Osmanlılar fethedilen yerlerin kültürlerinden yararlanarak kurallarını oluşturmuştur.
E) Osmanlı hükümdarları devlet yönetiminde mutlak egemendir.

23-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’da kurulan Türk Beyllklerinln birbirleriyle sürekli mücadele etmelerlnln sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Anadolu’da siyasi ve ekonomik düzen bozulmuştur.
B) Beyliklerin daha kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur.
C) Anadolu’da Türk birliğinin kurulması gecikmiştir.
D) Bizans’ın Anadolu’daki ömrü uzamıştır.
E) Anadolu’ya doğudan gelen Türkmen göçü durmuştur.

24-Osmanlı Devleti, Balkanlardaki fetihleri sonrasında bölge halkını müslüman yapmaktan çok, onların devlet otoritesine girmesini sağlamaya çalışmıştır.
Bu durumun Osmanlı Devletl’nde aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir?

A) Osmanlı’nın imparatorluk düzeyine yükselmesini
B) Osmanlı toplumu arasındaki kültürel bütünleşmeyi
C) Osmanlı sınırlarının genişlemesini
D) Haraç ve cizye vergilerinin artmasını .
E) Devletin teokratik özelliğini

25-Anadolu beylikleri içerisinde Karamanoğulları en güçlü olanıydı. Bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devletinin varisi sayıyor ve diğer Türk beyliklerine karşı politikalarını ona göre belirliyordu. Amacı Anadolu’da Türk siyasal birliğini yeniden kurmaktı. Böyle hareket eden daha birçok beylik vardır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki hangi yargıya ulasılamaz?

A) Anadolu Türk beylikleri siyasal mücadale içindedir.
Anadolu’da Türk siyasal birliği bozulmuştur.
Karamanoğulları Anadolu’ya egemen olmak istemiştir.
D) Karamanoğullan Selçukluların mirasını sahiplenmiştir.
E) Türk siyasal birliğinin kurulmasında Türk beylikleri 26-Karamanoğullarıyla ortak hareket etmiştir.

26-Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde
• Osman Bey başkenti Söğüt’ten Bilecik’e taşıdı.
• Orhan Bey başkenti Bilecik’ten Bursa’ya taşıdı.
• 1. Murat başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.
gerçekleşen başkent değişikliklerinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi
B) Fetihlerin daha kolay gerçekleştirilmek istenmesi
C) Devletin merkezi otoritesinin güçlendirilmesinin amaçlanması
D) Fethedilen yerlerin Türkleştirilmek istenmesi
E) Devlet teşkilatlanmasının tamamlanmak istenmesi

27-Göçmen aileleri Anadolu’dan seçilirken, özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi tercih edilir ve bu aileler iskan edilecek bölgelere yerleştirilirdi. Balkanlardaki Hristiyan ailelerin yerlerinin değiştirilmesinde
de aynı yöntem uygulanırdı.
Yukarıda Osmanlıların Kuruluş Döneml’nde uyguladık
ları iskan politikası ile ilgili özelliklerinden blrl verilmiştir. Buna göre, Osmanlılar aşağıdakilerden han gisini amaçlamışlardır?

A) Göçmen seçilen bölgelerde huzur ve güveni sağlamayı
B) Eşitlik ve hoşgörüyü sağlamayı
c) Devlet gelirlerini artırmayı
D) Göçmen seçilen bölgelerde ekonomiyi canlandırmayı
E) Ülkedeki taht kavgalarının olumsuz etkilerini
azaltmayı

28-Kuruluş Döneminde Osmanlılar Türk kıyılarında ticaret yapan Venedik ve Cenevizli tüccarlara bazı ticari kolaylıklar sağlamışlardır.
Osmanlıların böyle bir politika izlemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Avrupa’da yapılacak fetihlere ortam hazırlamak
B) Tüccarlardan alınacak vergiyle hazineyi
güçlendirmek
C) Venedik ve Cenevizliler ile ortak bir politika izlemek
D) Dış ticaretten aldığı payları artırmak
E) Anadolu Beylikleri ile bu devletlerin bağlantısını
kesmek

RüzGaR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Alt 21-01-2009, 12:09 AM   #2 (permalink)
Arena Üyesi
 
gladyator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Yaş: 24
Mesajlar: 1.778
Standart

teşekkurler rüzgar kardeş
gladyator isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28-06-2010, 10:19 PM   #3 (permalink)
Welcome to TurkeyArena
 
Üyelik tarihi: Jun 2010
Mesajlar: 2
Standart

Bunun cevaplatıı nerde
canselduz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28-06-2010, 10:20 PM   #4 (permalink)
Welcome to TurkeyArena
 
Üyelik tarihi: Jun 2010
Mesajlar: 2
Standart

Soru var cevap yukkkk nasıl iş anlamadımm rüzgarrr
yada var ben göremiyom herhalde
canselduz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 28-06-2010, 10:40 PM   #5 (permalink)
Site Sahibi
 
OguzTurk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jun 2007
Mesajlar: 2.230
Standart

doğru görüyorsun cevap anahtarı yok rüzgar arkadaşımız gerekli açıklamayı yapacaktır ama sanırım oda bulamamıştır bulsa eklerdi diye düşünüyorum.
OguzTurk isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
osmanli kurulus donemi
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar son Mesaj
Osmanlı Kuruluş Dönemi Savaşları RüzGaR Tarih 0 20-09-2012 09:53 PM
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Tarih 2 29-05-2012 11:26 PM
Osmanlı Gerileme Dönemi Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Tarih 3 06-03-2012 10:16 PM
Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Soruları Misafir Soru-Cevap 1 16-10-2010 01:51 PM
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi RüzGaR Tarih 0 30-01-2008 03:13 PM


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 01:05 PM .


Powered by: vBulletin Version 3.8.8 (Türkçe)
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Türkçeye: ot-gu tarafından çevrilmiştir.
Copyright © 2007-2013 , TurkeyArena , All Rights Reserved

Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre yazan kullanıcılara aittir, yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız iletişim linki vasıtası ile bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.

Enable Top Statistics