TurkeyArena

Geri git   TurkeyArena > Din Bölümü > Dini Konular > Kuran-ı Kerim

Duhan Suresi ve Anlamı

Kuran-ı Kerim icinde Duhan Suresi ve Anlamı konusu , Duhan Suresi Yazılışı ve Anlamı Türkçe Okunuşu 1. ha mım 2. vel kitabil mübiyn 3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın 4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym 5. ...

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06-07-2009, 02:07 PM   #1 (permalink)
Arena Üyesi
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 2.000
Sponsor Bağlantılar
Standart Duhan Suresi ve Anlamı


Sponsor Bağlantılar


Duhan Suresi Yazılışı ve Anlamı


Türkçe Okunuşu

1. ha mım

2. vel kitabil mübiyn

3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym

5. emram min ındina inna künna mürsiliyn

6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym

7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn

8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

9. bel hüm fı şekkiy yel'abun

10. fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn

11. yağşen nas haza azabün eliym

12. rabbenekşif annel azabe inna mü'minun

13. enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn

14. sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

15. inna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

16. yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

17. ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym

18. en eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn

19. ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

20. ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

21. ve il lem tü'minu lı fa'tezilun

22. fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

23. fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

24. vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

25. kem teraku min cennativ ve uyun

26. ve züruıv ve mekamin keriym

27. ve na'metin kanu fiyha fakihiyn

28. kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

29. fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn

30. ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn

31. min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn

32. ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

33. ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn

34. inne haülai le yekülün

35. in hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

36. fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

37. e hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

38. ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

39. ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

40. inne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn

41. yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun

42. illa mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym

43. inne şeceratez zekkum

44. taamül esiym

45. kel mühl yağlı fil bütun

46. ke ğalyil hamiym

47. huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym

48. sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym

49. zuk inneke entel aziyzül keriym

50. inne haza ma küntüm bihı temterun

51. innel müttekıyne fı mekamin emiyn

52. fi cennativ ve uyun

53. yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn

54. kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

55. yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn

56. la yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym

57. fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

58. fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

59. fertekıb innehüm mirtek

EmiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Alt 06-07-2009, 02:09 PM   #2 (permalink)
Arena Üyesi
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 2.000
Standart Duhan Suresi Anlamı

1 - Hâ, mîm.
2 - 3 - O apaçık Kitab'a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
4 - 5 - 6 - O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.
7 - Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.
8 - Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.
9 - Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.
10 - 11 - Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azabdır.
12 - O gün insanlar: "Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz" derler.
13 - Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
14 - Sonra onlar, o peygamberden yüz çevirdiler ve: "Bu öğretilmiş bir delidir." dediler.
15 - Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz.
16 - Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.
17 - Andolsun ki, biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti.
18 - O peygamber onlara şöyle demişti: "Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
19 - Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum.
20 - Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım.
21 - Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın."
22 - Musa: "Şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir." diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
23 - Allah buyurdu ki: "Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz.
24 - Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur."
25 - Onlar neler bırakmışlardı, ne bahçeler, ne pınarlar!
26 - Ne ekinler, ne güzel kaynaklar,
27 - Ve içinde eğlenip durdukları nice nimetler ve refah!
28 - İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık.
29 - Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.
30 - Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.
31 - Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.
32 - Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.
33 - Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.
34 - Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki:
35 - "Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz.
36 - Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin."
37 - Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tükba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
38 - Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
39 - Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
40 - Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.
41 - O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.
42 - Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
43 - Gerçekten zakkum ağacı,
44 - Günahkârların yemeğidir.
45 - O pota gibi karınlarda kaynar.
46 - O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir.
47 - Allah meleklere şöyle emreder. "Şunu tutun da Cehennem'in ortasına sürükleyin."
48 - "Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün."
49 - Ona şöyle denir! "Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün.
50 - İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur."
51 - Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamdadırlar.
52 - Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
53 - Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
54 - İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
55 - Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.
56 - Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.(turkeyarena.com)
57 - (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.
58 - Biz Kur'ân'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
59 - Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle: Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar.
EmiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 22-09-2010, 06:13 PM   #3 (permalink)
Arena Üyesi
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 2.000
Standart Duhan Suresi Fazileti

Bu surenin fazileti hakkında Tilmizi şu iki hadisi rivayet etmiş ve hadis*lerin zayıf olduklarını beyan eden ifadeler de zikredilmiştir. Hadislerden birinde Resulullahın şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

"Kim Duhan Hâ, mîm´ini bir gece okuyacak olursa, onun için yetmiş bin melek af diler. [4]

Diğer bir hadiste ise şöyle buyurulduğu rivayet edilmektedir: [5]

"Kim cuma gecesi, Duhan Hâ, Mîm´ini okursa o kimse affolunur." [6]

İmam Şafii, Duha suresinin sonunda ve ondan sonraki surelerin so*nunda tekbirin sünnet olduğu görüşündedir. Şöyle denilmektedir: "Allahu ekber" veya "Allahu ekber Lailâhe illellahu vallahu ekber." Tekbir münase*beti ile Kur'an-ı Kerim ilmiyle ilgilenen alimler şunu zikretmiştir: Rasulul-lah (s.a.)'dan vahiy bir zaman için gecikip, kesildikten sonra melek gelip ona "Duha" suresini vahyettiğinde, sevinç ve neşesinden tekbir getirdi. İb-ni Kesir dedi ki: Bu rivayeti sıhhatine veya zafma hükmedilecek bir isnatla rivayet etmemişlerdir. [4]
EmiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 30-12-2012, 01:13 PM   #4 (permalink)
Misafir
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

duhan suresi gusul abdestsiz okunabilir mi?
  Alıntı ile Cevapla
Alt 25-02-2013, 12:49 AM   #5 (permalink)
Misafir
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

Duhan Kuran'dan bir süre olduğu için gusul abdest gerektirir.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
duhan suresi
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.turkeyarena.net/kuran-i-kerim/29247-duhan-suresi-ve-anlami.html
Konuyu Başlatan For Type Tarih
Duhan Suresi | İnternet'te alıntılar | cyclopaedia.net This thread Refback 28-02-2014 07:46 PM
Duhan Suresi ve Anlamı - TurkeyArena This thread Refback 24-06-2013 12:58 AM
duhan suresi — Yandex: 463 bin sonuç bulundu This thread Refback 13-04-2013 12:23 AM
duhan suresi — Yandex: 473 bin sonuç bulundu This thread Refback 05-04-2013 02:50 PM
Yandex This thread Refback 24-03-2013 11:26 AM
duhan suresi — Yandex: 486 bin sonuç bulundu This thread Refback 24-03-2013 02:51 AM
Duhan suresi ve anlamı — Yandex: 540 bin sonuç bulundu This thread Refback 22-02-2013 08:52 PM

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar son Mesaj
Duhan Suresi Meali, Duhan Suresi Türkçe Meali, Anlamı EmiR Kuran-ı Kerim 2 12-02-2012 08:51 PM
Duhan ve Kehf Sureleri Hakkında Misafir Soru-Cevap 1 21-05-2011 02:45 PM
Rüyada Duhan Suresi Görmek Aylinn Rüya Tabirleri 0 19-03-2011 03:07 PM
A'la Suresi Meali, A'la Suresi Türkçe Anlamı EmiR Kuran-ı Kerim 1 05-11-2010 06:52 PM
Beyyine Suresi Meali, Beyyine Suresi Türkçe Anlamı EmiR Kuran-ı Kerim 1 05-11-2010 06:14 PM


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 04:34 AM .


Powered by: vBulletin Version 3.8.8 (Türkçe)
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Türkçeye: ot-gu tarafından çevrilmiştir.
Copyright © 2007-2013 , TurkeyArena , All Rights Reserved

Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre yazan kullanıcılara aittir, yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız iletişim linki vasıtası ile bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.

Enable Top Statistics