TurkeyArena

Geri git   TurkeyArena > KPSS > KPSS Hazırlık > Kpss B Grubu

Kpss B Grubu Kpss Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık Bilgisi notları, testler ve çıkmış sorular.

Kpss Anayasa İdare Test Soruları ve Cevapları

Kpss B Grubu icinde Kpss Anayasa İdare Test Soruları ve Cevapları konusu , Kpss Anayasa İdare Test Soruları ve Cevapları 1) I. Köyün güvenlik ve sağlığını korumak II. Evlendirme III. Davacı veya hasım olarak mahkemede bulunmak Hangileri muhtarın devlet işlerinden ayrı olarak köy ...

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-03-2009, 03:52 PM   #1 (permalink)
Super Moderator
 
RüzGaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Yaş: 25
Mesajlar: 14.372
Sponsor Bağlantılar
Standart Kpss Anayasa İdare Test Soruları ve Cevapları


Sponsor Bağlantılar


Kpss Anayasa İdare Test Soruları ve Cevapları
1) I. Köyün güvenlik ve sağlığını korumak
II. Evlendirme
III. Davacı veya hasım olarak mahkemede bulunmak
Hangileri muhtarın devlet işlerinden ayrı olarak köy işleri arasındadır?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-II e) I-II-III

2) Hangisinde valinin atanma usulü doğru olarak verilmiştir?
a) İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Bakanlar Kurulu’nun kararı, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile
b) İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Başbakanlığın onayı ile
c) İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Bakanlar Kurulu’nun onayı ile
d) İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Başbakanlığın kararı, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile
e) İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile

3)I. 1924 II. 1961 III. 1982
Yukarıdaki anayasaların hangisinde “anayasanın üstünlüğü” ilkesi benimsenmiştir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-II e) I-II-III

4) I. Halkçılık II. Devletçilik III. İnkılapçılık
1961 Anayasası yukarıdaki hangi ilkelere yer vermemiştir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-II e) I-II-III

5) I. Milliyetçi Devlet II. Türk Milliyetçiliği III. Milli Devlet
1961 Anayasası yukarıdaki hangi ilkelere yer vermiştir?
a) Yalnız I b) Yalnız III c) I-II d) II-III e) I-II-III

6) Anayasal düzende tek dereceli seçim ilkesine ilk kez ne zaman yer verilmiştir?
a) Kanun-i Esasi 1909 yılı değişikliği
b) 1924 Anayasası
c) 1924 Anayasası 1946 yılı değişikliği
d) 1961 Anayasası
e) 1961 Anayasası 1971 yılı değişikliği

7) I. Adil yargılanma hakkı
II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının ölçülük ilkesine aykırı olamayacağı
III. Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olma gereğince vatandaşın yabancı bir ülkeye geri verilebileceği
Hangileri 1982 Anayasası’nın ilk halinde mevcut değildir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) II-III e) I-II-III

8) I. Bilim ve sanat hürriyeti
II. Düzeltme ve cevap hakkı
III. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
Hangileri negatif statü haklarındandır?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) II-III e) I-II-III

9) I. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir
II. Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır
III. Özelleştirme
Hangileri 2001 yılı anayasa değişikliklerindendir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-II e) I-II-III

10) I. Ailenin korunması
II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
III. Toprak mülkiyeti
IV. Çalışma hakkı ve ödevi
V. Konut hakkı
Hangileri sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasındadır?
a) I-III b) I-II-III c) II-III-IV-V d) I-III-IV-V e) I-II-III-IV-V

11) I. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek
II. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını kabul etmek
III. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarının kabulünü açık oylama ile yapmak
Hangileri TBMM’nin bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarıyla ilgili görevlerini gösteren anayasal hükümlerdir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-II e) I-II-III

12 ) I. Bakanlar Kurulu’nun programı kuruluşundan en geç 1 hafta içinde bir bakan tarafından TBMM’de okunabilir.
II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun üyeleri 4 yıl için seçilir.
III. Müsteşarların siyasi sorumluluğu yoktur.
Anayasal ve idari düzen açısından yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-II e) I-II-III

13) I. Bakanlar Kurulu
II. Başbakanlık
III. Bakanlık
Yukarıdakilerden hangileri ilk defa 1982 Anayasası ile yönetmelik çıkarmaya yetkili makamlar arasında sayılmıştır?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-II e) I-II-III

14) İdarenin yargı yolu ile denetiminde yargı yerleri tarafından getirilen kısıntıyı ve hükümet ya da hükümet dışındaki idari bir kuruluşun yargı denetimi dışında kalan bazı üst siyasal idare etkinliklerini ifade etmek için hangi kavram kullanılmaktadır?

a) Hükümet tasarrufları
b) Yargı yolunu kapayan yasalar
c) Yasama kısıntısı
d) Kanuni kısıntı
e) İdare kısıntısı

15) I. Sayıştay II. Uyuşmazlık Mahkemesi III. Yüksek Seçim Kurulu
Anayasa yargısına göre hangileri yüksek mahkeme değildir?
a) Yalnız I b) Yalnız III c) I-II d) I-III e) I-II-III

16) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü hangisinin ilgili kuruluşudur?

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
b) Başbakanlık
c) Ulaştırma Bakanlığı
d) İçişleri Bakanlığı
e) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

17) Hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın merkez teşkilatında yer almaz?

a) Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü
b) Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
d) Milli Kütüphane Başkanlığı
e) Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

18) I. 1924 II. 1961 III. 1982
Devlet Planlama Teşkilatı hangi anayasalarda düzenlenmiştir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I-II d) II-III e) I-II-III

19) Anayasa kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasa siyasal bir belgedir
b) Anayasa hukuksal bir belgedir
c) İçerik bakımından devletin temel erklerinin kuruluşuyla veya işleyişiyle ilgili her kural için anayasal niteliktedir denemez.
d) Eğer bir kural normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alıyorsa neye ilişkin olursa olsun anayasal kuraldır.
e) Eğer bir kural kanunlardan daha zor bir yöntemle değiştirilebiliyorsa neye ilişkin olursa olsun anayasal kuraldır.

20) I. Anayasacılık düşüncesi 18.yy sonlarında ortaya çıkmıştır.
II. Dünyanın ilk anayasalarından biri 1787 ABD Anayasasıdır.
III. Dünyanın ilk anayasalarından biri 1791 Fransız Anayasasıdır.
IV. Dünyanın ilk anayasası Manga Carta’dır.
V. Anayasacılık düşüncesi Antik Yunan’a dayanır.

Anayasacılık düşüncesi ve doğuşu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a) I-III b) I-II-III c) II-III-IV-V d) I-III-IV-V e) I-II-III-IV-V

21) Osmanlı İmparatorluğu dönemi anayasal gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Osmanlı’da Divan, devlet yetkilerini paylaşan değil, sadece danışma organıdır biçiminde nitelendirilemez.
b) Tanzimat Fermanı’nda kanunları hazırlamak için bir makam öngörülmüştür.
c) İslami kuralların Batı hukuk kural ve kurumları yanında uygulandığı ve Cumhuriyete kadar devam eden ikili uygulamanın başlangıcı Islahat Fermanı değil, Tanzimat Fermanı’dır.
d) Osmanlı’daki anayasacılık hareketi Jön Türklere değil, Genç Osmanlılar Hareketi’ne dayanır.
e) İlk Osmanlı anayasası Sened-i İttifak değil, Kanun-i Esasi’dir.

22) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer alan hükümlerden biri değildir?

a) Devlet gelirlerinin kanuniliği ilkesi
b) Mali güce dayanan vergileme
c) Yargılamanın aleniliği
d) Eşitlik ilkesi
e) Askerliğin dört-beş yıl sürmesi

23) Kanun-i Esasi’ye göre kanunların din kurallarına ve anayasaya uygunluğunu denetleme görevi hangisine aittir?

a) Şeyhülislam
b) Heyet-i Vükela
c) Heyet-i Ayan
d) Heyet-i Mebusan
e) Meclis-i Umumi

24) I. Osmanlı devletinin dini, İslam’dır.
II. Şeyhülislam, Bakanlar Kurulu’nun bir üyesidir.
III. Kanunların din kurallarına uygunluğu denetlenecektir.
Kanun-i Esasi’de yukarıdaki hangi hükümler devletin teokratik niteliğinin açık kanıtlarıdır?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I-II d) I-III e) I-II-III

25) Kanun-i Esasi ve hükümleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Heyet-i Mebusan, iki dereceli seçimle dört yıl için seçilir.
b) Bütün anayasalarımızın ortak özelliği olan “milletin temsili” ilkesi geçerlidir.
c) Heyet-i Mebusan, gizli oyla seçilir.
d) Milletvekili seçilme yeterliliği anayasayla değil, seçim kanunu ile belirlenmiştir.
e) Kanun-u muvakkat çıkarma yetkisi ilk halinde mevcuttur.

26) Osmanlı’da başvekaletlik makamı ne zaman oluşturulmuştur?

a) II. Mahmut döneminde
b) Tanzimat döneminde
c) I. Meşrutiyet döneminde
d) II. Meşrutiyet döneminde
e) Padişahın yürütme yetkisini kısıtlayacak böyle bir uygulama hiçbir dönem olmamıştır.

27) Kanun-i Esasi’de hangisi temel haklar bölümünde yer almaz?

a) İbadet hürriyeti
b) Ticaret serbestisi
c) Haberleşme özgürlüğü
d) Dilekçe hakkı
e) Tabii yargı ilkesi

28)
I. Kanunsuz emir ilkesi
II. Yasama dokunulmazlığı
III. Yüce Divanın kurulması
IV. Yetki genişliği
V. Olağanüstü hal
Yukarıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi ile ilk defa düzenlenen hükümler arasında yer alır?
a) IV-V b) I-II-V c) II-III-IV-V d) I-III- IV-V e) I-II-III-IV-V

29) Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası’nın yargı güvencesi ile ilgili düzenlemelerinden biri değildir?

a) Tahkimin mümkün olmaması
b) Hakimlerin azlolunamayacağı ilkesi
c) Kanuni hakim güvencesi
d) Mahkemelerin görev alanlarına giren bir davaya bakmaktan kaçınamayacağı
e) Hak arama özgürlüğü

30) Hangisi 1876 Anayasası’nın 1909 yılı değişikleri arasında yer almaz?

a) Bakanların Meclis’e karşı bireysel olarak sorumlu olacakları
b) Bakanların Meclis’e karşı birlikte sorumlu olacakları
c) Bakanlar Kurulu’nun Meclisi fesh edebileceği
d) Meclis’in Bakanlar Kurulu’nu güvensizlik oyu ile düşürebileceği
e) Padişah kararları için karşı-imza kuralı

31) Hangisi 1876 Anayasası’nın Meclis üyeleri ile ilgili düzenleme ve uygulamalarından biri değildir?

a) Oy vermekten kaçınamayacakları
b) İki heyete aynı anda üye olamayacakları
c) Görüşmeleri Türkçe yapacakları
d) Memuriyetle Meclis üyeliğinin bağdaşmayacağı
e) Mebusan üyelerinin seçiminde genel seçim ilkesi uygulanmıştır.

32)
I. 1878 yılına kadar iki seçim yapılmıştır.
II. 1878 yılında resmen yürürlükten kaldırılmıştır.
III. 1909 yılında yeni bir anayasa yapılmıştır.
Hangileri Kanun-i Esasi’nin uygulanması ve yürürlüğünün sona ermesi ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I-II d) II-III e) I-II-III

33) I. Yumuşak bir anayasa olarak nitelendirilemez
II. Meclis seçimleri iki yılda bir yapılır
III. İller özerktir ve başlarında vali bulunur
IV. Kazaların başında kaymakam bulunur
V. Anayasanın üstünlüğü ilkesine yer vermemiştir.
1921 Anayasası ve hükümleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
a) Yalnız I b) IV-V c) I-V d) I-IV-V e) I-II-IV-V

34) Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın düzenlemeleri ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?(turkeyarena.com)

a) Anayasanın değiştirilmesinde Cumhurbaşkanı’na veto gibi herhangi bir yetki verilmemiştir.
b) Tüzükler, Danıştay incelemesi sonucunda çıkarılır.
c) Cumhurbaşkanın kanunların kabulünde geciktirici veto yetkisi vardır.
d) Tüzüklerin kanuna aykırılığı iddiası TBMM tarafından çözümlenir.
e) Sıkıyönetim süresi altı ayı aşmamak üzere ilan edilir.

35)
a) Bakanların tek tek Meclis tarafından seçilmesi - 1921 Anayasası’nın ilk biçimi
b) Seçilen Başbakan ve bakanların Meclisin onayına sunulması – 1923 değişikliği
c) Meclisin bakanları onaylaması şartının kaldırılması – 1924 Anayasası
d) Bakanların sadece güven için Meclise sunulma ilkesi – 1924 Anayasası
e) Bakanların Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek Meclisin onayına sunulması – 1923 değişikliği


CEVAP ANAHTARI
1) C 2) A 3) E 4) E 5) D 6) D 7) E 8) E 9) B 10) E 11) D 12) E

13) B 14 ) A 15) D 16) B 17) A 18) B 19) C 20) B 21) A 22) A 23) C 24) E

25) D 26) A 27) C 28) E 29) A 30) C 31) A 32) D 33) C 34) E 35) E

RüzGaR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Alt 04-11-2010, 08:43 PM   #2 (permalink)
Yeni Üye
 
Üyelik tarihi: Sep 2010
Mesajlar: 21
Standart

ömrümüz kpss sınavına girmekle geçiyo valla, sağol dostum sayende testlere ulaşmak kolaylaşıyor
Asil isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
kpss anayasa idare
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar son Mesaj
Cumhuriyet Dönemi-İnkılaplar (Kpss) Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Kpss B Grubu 7 26-09-2011 09:45 PM
İnkılaplar ve Özellikleri (Kpss) Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Kpss B Grubu 5 30-03-2011 03:38 PM
KPSS Türkçe Ses Bilgisi Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Kpss B Grubu 7 22-12-2010 07:53 PM
Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar ve Anayasa Hukuku Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Diğer Dersler 0 14-03-2010 05:11 PM
Kpss Eğitim Bilimleri Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Kpss Eğitim Bilimleri 4 21-01-2010 01:14 AM


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 02:02 AM .


Powered by: vBulletin Version 3.8.8 (Türkçe)
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Türkçeye: ot-gu tarafından çevrilmiştir.
Copyright © 2007-2013 , TurkeyArena , All Rights Reserved

Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre yazan kullanıcılara aittir, yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız iletişim linki vasıtası ile bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.

Enable Top Statistics