TurkeyArena

Geri git   TurkeyArena > Lise Dersleri > Kimya

Bileşikler ve Bileşiklerin Özellikleri

Kimya icinde Bileşikler ve Bileşiklerin Özellikleri konusu , Bileşikler ve Bileşiklerin Özellikleri Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür. Bileşiklerin Özellikleri -Saf ...

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 30-09-2010, 05:50 PM   #1 (permalink)
Super Moderator
 
RüzGaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Yaş: 25
Mesajlar: 14.395
Sponsor Bağlantılar
Standart Bileşikler ve Bileşiklerin Özellikleri


Sponsor Bağlantılar


Bileşikler ve Bileşiklerin Özellikleri
Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür.

Bileşiklerin Özellikleri
-Saf ve homojen maddelerdir.
-Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir.
-Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir
-Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir.
-Bileşikler formüllerle gösterilir.
-Bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır.

Öncelikle iyon, anyon ve katyon kavramlarını açıklamamız gerekiyor.Yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir. (+) yüklü iyonlara katyon, (-) yüklü iyonlara da anyon denir. Katyonlar +1 , +2 , +3 ve +4 yüklü olabilir.

Anyonlar da -1 , -2 ve -3 yüklü olabilir. Anyon ve katyonların listesini kitaplarınızdan bulabilirsiniz. Bunların bilinmesi gerekir.
Bileşik formülleri yazılırken, önce (+) yüklü iyon, sonrada (-) yüklü iyon yazılır.

Örnek: Al+3 ve O-2 iyonlarından oluşan bileşiğin formülü yazılırken üstteki sayılar çapraz bir şekilde diğerinin altına getirilir. Al+3 O-2 Al2O3 şeklinde yazılır.

Katyonun adı + Anyonun adı = Bileşiğin adı Al2O3 (Alüminyum oksit)

Bileşikler içlerindeki elementlerin türlerine göre; Metal-Metal bileşikleri ve Ametal -ametal bileşikleri olarak ikiye ayrılır. Adlandırmaları da birbirinden farklı olur. Örneğin yukarıdaki Al2O3 bileşiği metal-ametal bileşiklerine bir örnektir.

Bir bileşiğin moleküllerindeki atomlar ve bunların sayıları farklı şekilde gösterilebilir. Molekül şekil olarak modellerle gösterilebileceği gibi açık, yarı açık ve kapalı formüllerle de gösterilebilir.<şekil 1,2>Açık formüllere yarı formülde denir. Bunlara atomların birbiriyle yaptıkları bağlar da belirtilebilmektedir. Fakat reaksiyon kimyasında daha .çok kapalı formül kullanılır. AlCl3 yazılışında atomların ad ve sayıları belirtilmiştir. AlCl3molokülü bir alüminyum ve 3adet klor atomundan oluşur. Kaba formülle molekül formülü arasındaki farkın anlaşılmasında yarar vardır. Kaba formül sadece, bileşiği oluşturan elementlerin bileşikteki bağıl atom sayıları arasındaki oranı gösterir. Fakat gerçekte bileşiğin moleküllerinde kaçar atom bulunduğunu ifade etmez. Molekül formülü ise bileşiğin molekülündeki atomların gerçek sayısını gösterir. Gerçek formül veya kimyasal formül diye de adlandırılır.

madde molekül formülü kaba formülü
asetilenin C2H2 CH
glikoz C6H12O6 CH2O

Bir bileşiğin tam formülü bilinirse moleküllerinde hangi atomdan kaçar tane olduğu anlaşılacağı gibi bağ yapısı hakkında da fikir yürütülebilir. NH3 kovalent bağlı NaCl iyonik bağlıdır.

Yoğunluk, sertlik, erime ve kaynama noktası gibi fiziksel özelilikler yalnız molekül formülünün bilinmesi ile anlaşılamaz. Molekül formülü ve yapısındaki elementlerin atom ağırlıkları bilinen bir bileşiğin molekül ağırlığı ve elementlerin ağırlıkça yüzdeleri hesaplanabilir.

Bileşik Formüllerinin Yazılması
Bileşik formüllerini yazabilmek için bazı elementlerin bileşik halinde bulunurken değerlikleri ve önemli kökleri bilmek lazım. BURADA tablo 2,3 var

Alüminyum ile oksijen yaptığı bileşiğin formülünü yazarken öncelikle alüminyumun bileşiklerinde +3 değerlikli, oksijen -2 değerlikli olduğunu hatırlamak gereklidir. AL+3 ve O-2 iyonlarından oluşan alınan ve verilen elektronun eşit kılınması için iki tane alüminyumun verdiği 6 elektronun, üç tane oksijen tarafından alınması gerekir. Dolayısıyla bileşiğin formülü AL2O3 olacaktır. Zaten bir bileşikte yüklerin cebirsel toplamı sıfır olmalıdır. Veya değerlikler çaprazlanarak formül bulunabilir Ca ve Elementlerinin yaptığı bileşiğin formülü yazılırken çaprazlama yapılmaz. Çünkü CaS yazılışında yüklerin toplamı sıfırdır.

Bileşiklerin İsimlendirilmesi
İsimlendirmeyi iyonik bağlı ve kovalent bağlı için ayrı ele alacağız.
a)İyonik bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi:Yapısında katyon ve anyon bulunduran bileşikler iyonik yapılıdır. 4durumda incelenir.

1Metal-Ametal= Metalin adı+Ametalin adı+ür. NaCl (sodyum klorür)
2Metal-kök=Metal adı+kök adı NaOH(sodyum hidroksit)
3Kök -Ametal=Kök adı+Ametalin adı +tür(NH4 Amonyum iyodür.
4Kök-kök=Katyon kök adı+Anyon kök adı(NH4 NO2 Amonyumnitrit)

b)Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi:Ametal atomlarının kendi aralarında oluşturdukları bağ çeşidine kovalent bağ denir.Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde atomların sayısı mono,di, tri, tetra, penta gibi Latince kelimelerle ifade edilir. İlk yazılan atom bir tane ise mono yazılmaz. Sonraki atomun sayısı her halukarda söylenir.

CO:Karbon mono oksit
NCl3:Azot tri klorür
NO:Azot mono oksit

BİLEŞİKTEKİ ELEMENTLERİN DEGERLİGİNİN BULUNMASI
Bileşik formülü doğru verilipte, değerliği az bilinen elementlerden herhangi biri sorulduğunda bileşiğin yüklerinin sıfır olma şartından hareket edilerek çözüm yapılır. Mesela KMnO4 bileşiğindeki K +1 O -2 değerlikli olduğu bilindiğinden, yüklerin toplamının sıfır olması için Mn +7 değerlikli olmalıdır. Ayrıca bazı köklerin değerliğinin bilinmesi gerekir. Değerlik konusunda unutulmaması gereken önemli bir nokta; tek başına bulunan elementler nötür haldedir. Aynı şekilde bileşikte nötürdür, fakat bileşiği oluşturan elementler nötür değildir.

BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI
Asitler
Suda çözündüğünde ortama H+iyonu verebilen bileşiklerdir. Diğer bir tarifle OH+iyonuyla reaksiyona giren maddelerdir. HCl, HBr, HI gibi asitler kuvvetli asitlerdir. Kuvvetli asitler tam olarak iyonlaşarak çözünürler.Tam olarak iyonlaşamayan asitlere zayıf asitler denir. Genel özellikleri şunlardır;suda iyonlaşarak çözünürler, çözeltileri elektirigi iletir, turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar, tatları ekşidir, soy metaller dışında bütün metallerle reaksiyona girerek tuz ve H oluştururlar, bazlarla nötürleşerek tuz ve su oluştururlar.

Bazlar
Suda çözündüğünde OH+iyonu verebilen bileşiklerdir. 1A gurubu metali hidroksitleri LiOH, NaOH... kuvvetli bazlardır. Diğer bütün metallerin hidroksitleri suda kötü çözündükleri için zayıf bazlardır. Bazların genel özellikleri; suda iyi çözünürler, çözeltileri elektirigi iyi iletir, turnusol kağıdını maviye boyarlar, tatları acıdır, çözeltileri ele kayganlık verir, sadece anfoter metallerle reaksiyon verirler, asitlerle tuz ve su oluştururlar.

Oksitler
O2 dışında oksijenin,iki cins atom bulunduran bütün bileşiklerine oksit denir. Oksitler kendi aralarında sınıflandırılabilir;
1-Asidik oksitler, oksijence zengin bileşiklerdir çogu ametal oksitidir.önemli özellikleri; asidik karektedir, bazlarla vebazik karakterli bileşiklerle reaksiyon verirler, su ile reaksiyonu sonucu asitleri oluştururlar.

2-Bazik oksitler; Metaller bazik karakterli oldukları gibi metal oksitleride bazik karakterlidir.ZnO,Al2O3 gibi anfoter oksitler hem bazik hemde asidik özellik gösterirler./Anfoter metal; Hembazlarla hemde asitlerle reaksiyon veren metaller./Diyer metaller bazik oksit sınıfındadır. MgO, CaO, MnO, NiO gibi. Önemli özellikleri; Bazik karakterlidir, asitlerle ve asidik karakterli bileşiklerle reaksiyon verirler, su ile reaksiyona girerek bazları oluştururlar.

3-Nötür oksitler; Ametallerin oksijence fakir bileşikleridir. Oksijen sayısı diyer ametalin sayısından azsa veya eşitse bileşik nötür oksittir. NO, CO, N2O gibi. Önemli özellikleri; Asidik ve bazik özellik göstermezler. Asitlerle, bazlarla vesuile reaksiyona girmez.

4-Anfoter oksitler; Hem asidik hemde bazik özellik gösterirler.Aside karşı baz baza karşı asit gibi davranırlar. ZnO, Al2O3SnO gibi. Önemli özellikleri; Hem asitlerle hem bazlarla reaksiyona girerler. Su ile reaksiyona girmezler.

5-Peroksitler; İki taneoksijen atomunun toplam -2 degerlikli oldugu durumlarda bileşik peroksit adını alır. Mesela Na2O2 (sodyum peroksit) bileşiginde her sodyum +1, iki tanesi +2 oldugu için, iki tane oksijen -2 degerliklidir. Bu iki oksijenden biri -2 degerlikli, digeri nört oksijen atomudur.

6-Bileşik oksit; Yapısında aynı elementin degişik oksitleri bir arada bulunduran bileşiklerdir. Bileşik oksitler için Fe3O4 ve Pb3O4 örneklerini verebiliriz.

Tuzlar
Asit ve bazların nötürleşme ürünüdür.İyonik baglı bileşiklerdir.Hemen hemen hepsi katı fazdadır. Çeşitli geometrik şekillere sahip kristal yapılı bileşiklerdir. Katyonu H+ olan bileşiklere asit, anyonu OH- olan bileşiklere baz dendigini söylemiştik. Anyon O- ise bileşik, oksit sınıfından denilmişti. Bu üç durum dışında bütün katyon-anyon bileşikleri tuz sınıfındadır.turkeyarena.net Tuzlarda kendi aralarında sınıflandırılırlar.

1-ASidik tuz; Asidik karekterlidirler.Kuvvetli asit ile, zayıf bir bazın reaksiyonundan oluşurlar. CaCl2, NH4Cl bileşiklerini bu sınıfa örnek verebiliriz.

2-Bazik tuzlar; Bazik karakterlidirler. Kuvvetli bir bazla zayıf bir asidin reaksiyonundan oluşurlar. NaCN, K2 bileşikleri örnek olarak verilebilir.

3-Nört tuz; Asidik veya bzik özellik göstermeyen tuzlardır.Kuvvetli asitle kuvvetli bir bazın nötürleşmesi sonucu oluşurlar. NaCl, LiBr bileşikleri bu sınıftadır.

4-Çİft tuz; Aynı asit köküne sahip iki tuzun meydana getirdikleri ortak iyon kıristalleridir. MgCL2, KClgibi. Bazen yapılarında su molokülleride bulundururlar. Çözündüklerinde bütün iyonlarına ayrışırlar.

5-Kompleks tuz; Asit kökleri aynı iki tuzun yaptıgı bileşiklerdir. Anyon katyonlardan biriyle kompleksmiş durumdadır. Çözündüklerinde kopleks yapı kendini korur.
Ör: Fe3(Fe(CN)<SUB6< sub>)2 gibi.

RüzGaR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Cevapla

Tags
bilesikler , bilesiklerin ozellikleri
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.turkeyarena.net/kimya/35747-bilesikler-ve-bilesiklerin-ozellikleri.html
Konuyu Başlatan For Type Tarih
Yandex This thread Refback 25-04-2013 10:42 PM
birleşiklerin özellikleri &mdash; Yandex: 5 milyon sonuç bulundu This thread Refback 09-04-2013 10:46 PM
bileşiklerin özellikleri &mdash; Yandex: 1 milyon sonuç bulundu This thread Refback 31-03-2013 11:02 PM
bilişiklerin özellikleri hakkında bilgi &mdash; Yandex: 96 bin sonuç bulundu This thread Refback 12-03-2013 05:58 PM
bileşikler ve özellikleri &mdash; Yandex: 1 milyon sonuç bulundu This thread Refback 11-03-2013 05:25 PM

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar son Mesaj
Bileşiklerin Kullanım Alanları RüzGaR Kimya 0 03-01-2013 02:06 AM
Bileşiklerin İsimlendirilmesi, Bileşiklerin Adlandırılması RüzGaR Kimya 0 03-01-2013 01:56 AM
Bileşiklerin Sınıflandırılması RüzGaR Kimya 0 03-01-2013 01:52 AM
Bileşiklerin Özellikleri Maddeler Halinde RüzGaR Kimya 0 03-01-2013 01:48 AM
Organik Bileşiklerin Yanma Reaksiyonları RüzGaR Kimya 0 24-12-2012 04:30 PM


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 07:56 AM .


Powered by: vBulletin Version 3.8.8 (Türkçe)
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Türkçeye: ot-gu tarafından çevrilmiştir.
Copyright © 2007-2013 , TurkeyArena , All Rights Reserved

Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre yazan kullanıcılara aittir, yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız iletişim linki vasıtası ile bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.

Enable Top Statistics