TurkeyArena

Geri git   TurkeyArena > Lise Dersleri > Coğrafya

Göçler, Göçlerin Nedenleri ve Özellikleri Test Soruları ve Cevapları

Coğrafya icinde Göçler, Göçlerin Nedenleri ve Özellikleri Test Soruları ve Cevapları konusu , Göçler, Göçlerin Nedenleri ve Özellikleri Test Soruları ve Cevapları 1. Dünya üzerinde bazı akarsu havzalarında iklim koşulları ve ya yer şekillerinin olumsuz etkisinden dolayı yerleşmeler oldukça düşüktür. Aşağıda verilen akarsuların ...

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 17-02-2010, 05:19 PM   #1 (permalink)
Super Moderator
 
RüzGaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Yaş: 25
Mesajlar: 14.365
Sponsor Bağlantılar
Standart Göçler, Göçlerin Nedenleri ve Özellikleri Test Soruları ve Cevapları


Sponsor Bağlantılar


Göçler, Göçlerin Nedenleri ve Özellikleri Test Soruları ve Cevapları
1. Dünya üzerinde bazı akarsu havzalarında iklim koşulları ve ya yer şekillerinin olumsuz etkisinden dolayı yerleşmeler oldukça düşüktür.

Aşağıda verilen akarsuların hangisinde böyle bir durumdan söz edilemez?

a) Ganj b) Amazon c) Obi

d) Kongo e) Yenisey


2. Tarım alanlarının fazla ve nüfusun %70-80’i geçimini tarımla sağlayan şehirler tarım şehirleridir.

Aşağıdaki kentlerin hangisindeki nüfuslanmanın nedeni tarım olanaklarıdır?

a) Bodrum b) Batman c) İskenderun

d) Nazilli e) Seydişehir


3. Kerpiç kurak ve yarı kurak bölgelerde, yapı malzemesi olarak taşın ve ağacın fazla bulunmadığı yerlerde en çok kullanılan yapı malzemesidir.

Buna göre ülkemizde kerpiç evlerin en çok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Akdeniz b) Karadeniz c) Doğu Anadolu

d) İç Anadolu e) Ege


4. İç Anadolu bölgesinin kırsal yerleşmelerinde toplu köylerin görülürken dağınık yerleşmelere rastlanmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tahıl tarımının yapılması

b) Su kaynaklarının azlığı

c) Yer şekillerinin elverişsizliği

d) Gelenek ve görenekler

e) Küçük baş hayvancılığın yaygın oluşu


5. Aşağıdaki yörelerden hangisinde ahşap ev yapımının daha az olması beklenir?

a) Artvin Yöresi

b) Sinop Yöresi

c) Kastamonu Yöresi

d) Muğla Yöresi

e) Kırşehir Yöresi


6. Coğrafi konumlarına göre kurulan köylerimizden hangisinin Türkiye ekonomisine katkısı daha fazladır?

a) Orman köyleri b) Ova köyleri c) Vadi köyleri d) Dağ köyleri e) Kıyı köyleri


7. Ülkemizde dağınık yerleşme örneklerine Doğu Karadeniz’de toplu yerleşme örneklerine ise iç kesimlerde rastlanır.

Yerleşme biçimlerindeki bu farklılık özellikle aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

a) Yer şekilleri b) Turizm c) Ulaşım

d) Toprak yapısı e) Endüstri


8. Daha az topraktan daha fazla ürün elde etme çalışmaları yaygın olan köylerimiz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dağ köyleri b) Hayvancı köyler c) Balıkçı köyleri d) Yayla köyleri e) Ekinci köyleri


9.

-Kır nüfusu yoğundur.

-Diğer bölgelere göç verir.

-Nadas tarımının en az yapıldığı bölgemizdir.

Bu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Akdeniz b) İç Anadolu c) Karadeniz d) Ege

e) Güneydoğu Anadolu


10. Aşağıda verilmiş olan paraleller arasında hangisinde insanlar yerleşmek için yüksek alanlar daha elverişlidir?

a) 5 derece Güney –10 derece Kuzey paralelleri arası

b) Kutup daireleri ve kutuplarlar çevresi

c) 20 derece Güney – 25 derece Güney paralelleri arası

d) 60 derece Kuzey – 70 derece Kuzey paralelleri arası

e) 30 derece Kuzey – 30 derece Güney paralelleri arası


11. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerleşmelerin üst sınırı azalmaktadır.

Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde yerleşme sınırı daha yükseklerde yer alır?

a) İstanbul b) Bursa c) Hatay

d) Rize e) Kars


12. Türkiye’de tarihi aşamalardan geçerek gelişimini sürdüren çok sayıda kentimiz vardır.

Aşağıda verilen yörelerin hangisinin gelişiminde tarihi gelişimin katkısı en azdır?

a) Bergama b) Konya c) Karabük

d) Amasya e) Edirne


13. Türkiye’de kırsal yerleşme şekillerinin toplu ya da dağınık olmasında rol oynayan başlıca faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yer şekilleri ve su kaynakları

b) Ekonomik faaliyet türü

c) Tarım ürünleri çeşidi

d) Nüfus yoğunluğu

e) Ulaşım olanakları


14.

I. Trabzon

II.Bayburt

III. Gümüşhane

IV.Giresun

Doğu Karadeniz’de verilen yukarıdaki yörelerden hangilerinde dağınık yerleşme daha fazladır?

a) I ve III b) I ve IV c) III ve IV

d) I ve II e) II ve III


15. Akdeniz Bölgesi’nde çok sık ve çok seyrek nüfuslu yerleşmelerin yan yana bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Endüstrinin belli yörelerde yoğunlaşması

b) Plato ve ovaların verimli olması

c) Dağların uzanışı nedeniyle ulaşımın zor oluşu

d) Kalkerli yapıdaki dağlar ile alüvyon ovalarının yan yana bulunması yana bulunması

e) Bölgede farklı iklimlerin görülmesi


16. Denize kıyısı olan bölgelerimizde önemli yerleşim merkezleri kıyılarda sıralandığı halde Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde bu durum görülmez.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a) Kıyılarının girintili çıkıntılı olmasıyla

b) Dağların denize dik uzanmasıyla

c) Kıyılarda yer alan toprakların verimsiz olmasıyla

d) Akdeniz ikliminin iç kısımlara sokulabilmesiyle

e) Endüstri kuruluşlarının kıyıdan uzak olmasıyla


17. Aşağıda Türkiye’nin en yoğun nüfuslanmış şehirleri ve nedenleri verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde şehir ve nüfuslanma nedeni yanlış verilmiştir?

a) Bursa-Endüstri, tarım

b) Samsun-Tarım, ticaret

c) Gaziantep-Endüstri, ticaret

d) Aydın-Tarım, Turizm

e) Giresun-Turizm, endüstri


18. Bir yerleşme yerinin köy ya da şehir sayılmasında; nüfusun çokluğu, ekonomik faaliyetlerin türü, halkın gelir durumu, özel konumu gibi faktörler etkili olmaktadır.

Şırnak ilinin il yapılmasını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

a) Şırnak’ın Habur sınır kapısına yakın olmasıyla

b) Şırnak’ın önemli bir ticaret merkezi olmasıyla

c) Şırnak’ın özel konumuyla

d) Şırnak’ta zengin maden yataklarının bulunmasıyla

e) Şırnak’ta nüfusun çok olmasıyla


19. Deprem oluşma özelliği yüksek olan alanlarda konutlar hafi ve esnek malzemelerden yapılmalıdır.

Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde, hafif ve esnek malzeme kullanma ihtiyacı en fazladır?

a) Mersin’de b) Sakarya’da c) Mardin’de

d) Karaman’da e) Kırklareli’nde


20.

I. Taş evler

II. Ahşap evler

III. Kerpiç evler

Yukarıda verilen doğal yapı malzemelerin en çok kullanıldığı bölgeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III

a) Ege G. D. Anadolu Karadeniz

b) Marmara Akdeniz Doğu Anadolu

c) Akdeniz İç Anadolu G. D.Anadolu

d) Doğu Anadolu Marmara Ege

e) Akdeniz Karadeniz İç Anadolu


21. Ahşap iskelet arasının kerpiç ve tuğla malzeme ile doldurulması ile yapılan evlere hımış ev denir.

Kırsal bölgelerde konut yapımında iklim ve doğal malzemenin varlığı temel etken olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinde kırsal alanda hımış evlere daha çok rastlanabilir?

a) Orta Fırat Bölümü

b) Doğu Karadeniz Bölümü

c) Adana Bölümü

d) Konya Bölümü

e) Batı Karadeniz Bölümü


22. Kır yerleşmeleri dağınık, toplu ve gevşek yapılı olmak üzere üç farklı şekilde olabilir.

Karadeniz’de dağınık, İç Anadolu’da toplu, Ege Bölgesi’nde gevşek kır yerleşmeleri yaygındır.turkeyarena.com

Kır yerleşmelerinde bölgeler arasında yukarıdaki gibi farklılıkların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi en önemli faktör olmuştur?

a) Yağış b) Toprağın verimi c) Bitki örtüsü

d) Yükselti e) Sıcaklık


23. Aşağıdakilerden hangisi plansız kentleşmenin kanıtıdır?

a) Ulaşım sorununun metroyla çözümlenmiş olması

b) Çok katlı yapıların oluşması

c) Gelenek ve göreneklerin zayıflaması

d) Konutların tarım alanlarına yapılması

e) Nüfusun endüstri kuruluşlarına paralel artması


24. Köy altı yerleşme şekillerinden yaylalar ve mezraalar arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

a) İklimlerinin farklı oluşu

b) Ulaşım sorunu

c) Yaylaların geçici yerleşmeler olması

d) Mülkiyet durumu

e) Mezraalarda hayvancılığın yapılmaması


25. Ülkemizin bazı kırsal yörelerinde mesken tiplerinde, daha çok yakın çevreden sağlanan yapı malzemeleri kullanılmaktadır.

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde, yakın çevreden temin edilen doğal yapı malzemelerin mesken tipleri üzerindeki etkisi en azdır?

a) Orta Fırat b) Yukarı Kızılırmak c) Doğu Karadeniz

d) Çatalca-Kocaeli e) Erzurum-KarsCEVAP ANAHTARI
1.A 2.D 3.D 4.B 5.E 6.B 7.A 8.C 9.C 10.A 11.C 12.C 13.A 14.B 15.D 16.B 17.E 18.C 19.B 20.E 21.E 22.A 23.D 24.D 25.D

RüzGaR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Alt 03-12-2010, 09:40 PM   #2 (permalink)
Arena Üyesi
 
Üyelik tarihi: May 2010
Mesajlar: 498
Standart

çok teşekkürler
Nysa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar son Mesaj
İnkılaplar ve Özellikleri (Kpss) Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Kpss B Grubu 5 30-03-2011 03:38 PM
Serveti Fünun Edebiyatı ve Özellikleri Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Türkçe-Edebiyat 1 16-03-2011 07:41 PM
Milli Edebiyat Dönemi ve Özellikleri Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Türkçe-Edebiyat 1 08-03-2011 03:00 PM
Türkiyede Sanayi ve Sanayinin Özellikleri Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Coğrafya 1 05-01-2011 04:40 PM
Basınç, Basıncın Özellikleri Test Soruları ve Cevapları RüzGaR Fizik 0 01-11-2010 10:01 PM


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 08:38 AM .


Powered by: vBulletin Version 3.8.8 (Türkçe)
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Türkçeye: ot-gu tarafından çevrilmiştir.
Copyright © 2007-2013 , TurkeyArena , All Rights Reserved

Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre yazan kullanıcılara aittir, yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız iletişim linki vasıtası ile bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.

Enable Top Statistics